Kontakt

Når vannet stiger,
vil du ikke høre på
en telefonsvarer

Vi vet når det haster, og skjønner hva du som VA-kunde er opptatt av. Siden 1904 har vi satt vår ære i å levere til rett tid og på rett sted. Vi har som mål å være en komplett VA-grossist med kvalitetsprodukter fra kjente merkevareleverandører. Du finner det du trenger til store og små prosjekter.

Heidenreich har et komplett VA- sortiment

Vann og avløp

Uavhengig om du jobber som VA entreprenør, med kommunalteknikk,  vei og anlegg, så finner du det du trenger for å utføre dine VA- oppdrag.

Når du leverer og monterer produkter forventes det at VA- produktene skal ha en levetid på mange tiår før de evt. må fornyes. Med Heidenreich som leverandør får du kvalitetsprodukter som ivaretar dette kravet. Vi er en totalleverandør og vi sørger for å ha alle de produktene og fagkompetansen du forventer. Vi kan bistå deg med alt fra materialvalg til trykklasser og i vårt brede produktsortiment finner du rør, pumper, deler og armaturer for både vann- og avløpsfornying.

Sammen skal vi sørge for å levere produkter som innfrir og som bidrar til at Norge har et VA- fundament som varer år etter år.

Vi vet at det er mange nye veistrekninger som fortsatt skal på plass, samt at det er mange veistrekninger og tunneler som skal fornyes. Her har vi kompetansen og sammen med dere så skal vi bygge veinettet i Norge.

En stor samfunnsmessig utfordring som vi vet vi også vil oppleve i Norge i fremtiden er overvannsproblematikken. Mengden av nedbør og smeltevann ser ikke ut til å ville avta. Dette sammen med bl.a sterk vind krever løsninger som håndterer overvann. Kapasiteten på eksisterende ledningsnett mange steder er sprengt og resultatet er oversvømmelser. Vi vet at løsninger kan være å infiltrerer, fordrøye eller lede vannet bort. Løsninger for dette vil vi jobbe sammen med dere for å få på plass. På denne måten sikrer vi gode løsninger for fremtiden samtidig som vi trygger lokale boforhold.

Spør oss om dine VA- prosjekter.

 

Våre samarbeidspartnere:

       
PIPELIFE  
 
BEWI  
       

Bidra til at Norge har et VA- fundament som varer år etter år.

Effektivt og enkelt