Kontakt

Tillit, trygghet og troverdighet står sentralt i Heidenreichs VA-satsing

Tillit, trygghet og troverdighet står sentralt i Heidenreichs VA-satsing

VA-avdelingene hos Heidenreich jobber nå mer målrettet mot prosjektmarkedet enn noen gang tidligere, og da først og fremst mot de store- og mellomstore VA-prosjektene. Dette krever målrettet satsing, stort engasjement og dyktige medarbeidere. Og resultatene er svært gode …

De siste årene har Heidenreich hatt en kraftig vekst innenfor VA-sektoren. Faktisk langt større enn hva de på forhånd hadde ventet.

– I langtidsbudsjettet vårt fra 2016 hadde vi som mål å doble VA-omsetningen vår på fem år. Dette målet nådde vi allerede i 2020, så nå ligger vi altså ett år i forkant. Det er vi selvsagt godt fornøyd med, smiler VA-direktør Morten Lerengen i Heidenreich.

Store VA-prosjekter går nå til Heidenreich

– Det er mange årsaker til at Heidenreich har suksess, sier han. – En av dem er at vi nå stadig oftere får innpass i de større VA-prosjektene. Tidligere trodde mange entreprenører at Heidenreich først og fremst var opptatt av de små oppdragene, og ble derfor ansett som uaktuelle for de virkelig store jobbene. Mulig dette var riktig den gang, men det stemmer på ingen måte nå lenger. Stadig flere av de store og riksdekkende entreprenørene får nå øynene opp for fordelene av å samarbeide med oss.


Kompliserte VA-prosjekter krever svært gode kunnskaper hos grossisten, og det har vi – Pris er selvsagt det som til syvende og sist bestemmer om vi vinner eller taper et oppdrag, sier Morten. – Dette gjelder spesielt i forbindelse med veiprosjekter, når det bare skal legges ned noen kabelrør og dekke dem til med fiberduk. Slikt får alle til.

– Men på mer kompliserte VA-tekniske prosjekter, der du må ha god oversikt over VA-normen som gjelder i kommunen og de andre ønskene som også må ivaretas, trenger entreprenøren gjerne gode råd og forslag til løsninger, forklarer han.


– Der kan vi hjelpe. Vi sitter hele dagen foran PC’en og regner på ulike typer VA-prosjekter. Vi går nitidig gjennom og vurderer ulike varelinjer, og leter frem produktene som best innfrir kommunenes høyst forskjellige VA-normer og eventuelle andre forhold som må taes i betrakning. På den måten er våre medarbeidere til enhver tid fullt oppdatert på hvilke VA-normer som gjelder i den aktuelle kommunen. Og det er viktig. For det oppstår ofte tvister og reklamasjoner i etterkant av slike prosjekter. Dette har vi i Heidenreich hittil klart å unngå – bank i bordet – trolig nettopp fordi vi har vært våkne og vet nøyaktig hvilke VA-normer som gjelder i kommunen hvor prosjektene ble utført.

Heidenreich får svært gode tilbakemeldinger fra kundene

– Vi opplever at kundene setter utrolig stor pris på kompetansen som vi i Heidenreich innehar på dette området, fortsetter han. – Spesielt opplever vi dette hos entreprenører som bare har drevet med veiprosjekter de siste årene, og som nå plutselig har tatt på seg et komplisert vann- og avløpsprosjekt. Da kan de ha glemt hvordan ting fungerer der nede i vannkummen, og er takknemlige for at vi har de kunnskapene som behøves, og kan bistå dem.

Vi har en fin gjeng av dyktige og engasjerte medarbeidere

Medarbeiderne har vært svært sentrale i Heidenreichs VA-avdelings gode resultater.
– Vi har satset sterkt på å øke våre medarbeideres kompetanse, samtidig som vi i løpet av de siste tre-fire årene har doblet mannskapene våre på VA, understreker Morten. – Når vi går ut for å rekruttere nye medarbeidere, er vi på jakt etter mennesker som er engasjerte, som har en indre drive. Vi tilegnet oss fagfolk som ikke nødvendigvis hadde veldig mye kunnskaper og erfaring med VA fra før, men som var villige til å videreutdanne seg, til å la oss lære dem faget, og til å bruke deler av fritiden sin på å lese leverandørenes datablader og sette seg inn i kommunenes ulike VA-normer. Denne typen mennesker har vi nå mange av i Heidenreich, så dette har vi lykkes godt med.

– Jeg var nok litt skeptisk til at unge mennesker ville bruke kvelder hjemme på å lese datablader, innrømmer han. – Men dette har altsåvåre nye medarbeidere gjort. Ivrig og entusiastisk har de tatt til segkunnskap og bygget opp kompetansen sin. Og mange har gjort dette helt på egenhånd. Det er ganske fantastisk, synes jeg.

De tre T’ene er vårt VA-mantra
Denne satsingen har ført til at Heidenreich i dag har mer enn 50 dyktige og erfarne VA-fagfolk fordelt over hele landet.

– Dette er blant de viktigste forutsetningene for å kunne oppfylle Heidenreichs VA-mantra, som består de tre T-ene: Tillit, Trygghet og Troverdighet, sier Morten. – Kundene vil ikke plassere sine store prosjekter i 20-30 millioner klassen hos oss, før de er overbevist om at vi har alle tre T-ene på plass.

– Her har medarbeiderne våre virkelig stått på, understreker han. – De har ofte jobbet mer enn de oppsatte 37,5 arbeidstimene i uka for å bistå kundene våre og for å sikre at prosjektene deres kommer vel i havn. Jeg tar neppe i når jeg sier at den veksten og de resultatene som Heidenreich har hatt innenfor VA de siste årene, kan vi i stor grad takke våre medarbeidere for.

For Heidenreich er intet VA-prosjekt er for stort

– Vi i Heidenreich har nå opparbeidet oss en VA-organisasjon som er godt rustet til å ta på seg de aller største prosjektene, for landets største og riksdekkende entreprenører. Denne typen prosjekter og kunder er viktige for oss i dag, og vil trolig bli enda viktigere i årene fremover, påpeker Morten.

– Om du ser inn i glasskulen, hvordan tror du markedet vil utvikle seg i årene som kommer?

VA-direktør Morten Lerengen


– Mange av våre leveranser går til stat og kommune via entreprenører, og dette vil sette stadig større krav til både oss og entreprenørene på miljø og bærekraft, svarer han.

– Vi har de siste 5 årene hatt stort fokus på de norske produsentene av VA materiell, og i mindre grad benyttet oss av direkte import fra Øst Europa og Kina. Dette igjen utfra bærekraft og miljøavtrykkene vi etterlater oss.

– Det har selvsagt hatt en innvirkning på vår konkurransekraft på visse prosjekter hvor våre konkurrenter har benyttet seg av utenlandske produkter, særlig fra Øst Europa, innrømmer Morten.

– Norske arbeidsplasser og kortreist materiell har ikke vært hele tankegangen bak dette, men dette gir oss et fortrinn i forhold til miljøregnskaper som blir viktigere og viktigere i det grønne skiftet. Det hjelper jo svært lite med elektriske anleggsmaskiner hvis materiellet blir fraktet halve kloden rundt for at noen skal få sine fem minutter bak et mikrofonstativ.

– Vi er i tett dialog med våre norske leverandører for å sikre at EPD-er på plass. Dette er et viktig konkurransefortrinn, samtidig som det sikrer et riktig miljøregnskap. Vi i Heidenreich er stolte over at vi prioriterer norske arbeidsplasser, norsk produksjon og kortreiste produkter som reduserer miljøbelastningen. Og dette er et av de områdene vi vil fortsette å satse på i fremtiden. Dette sikrer både vår og våre kunders konkurransekraft, avslutter Morten Lerengen.

Aktuelt

Vi innfører småordretillegg

Vi innfører småordretillegg

Fra 01.05.2019 innfører vi et småordretillegg på kr 250,- for alle ordre under kr. 1000,- Ordretillegget slipper du selvsagt om ordren din er på over kr 1000,- eller om du handler i en av våre butikker.

Dreneringspumper er avgjørende for å håndtere oversvømmelser

Dreneringspumper er avgjørende for å håndtere oversvømmelser

Nettopp nå opplever store deler av Norge mer intense flomhendelser.

Vi forbedrer tilgjengelighet og tar ansvar for trafikksikkerheten

Vi forbedrer tilgjengelighet og tar ansvar for trafikksikkerheten

Heidenreich forbedrer tilgjengeligheten ved å kjøpe inn flere nye lastebiler, samtidig som vi også ivaretar trafikksikkerheten ved å innføre alkolås i våre egne lastebiler.

Spennende samarbeid mellom Maskinentreprenør 1 og Heidenreich

Spennende samarbeid mellom Maskinentreprenør 1 og Heidenreich

Høsten 2022 lanserte Rørkjøp AS datterselskapet Maskinentreprenør1 med stor suksess. Etter kun 6 måneder kan selskapet skilte med oppunder 50 medlemsbedrifter. Nå satses det på et enda tettere samarbeid med Heidenreich.

Kvinnelige ansatte er en forutsetning for et sterkt Heidenreich

Kvinnelige ansatte er en forutsetning for et sterkt Heidenreich

Heidenreich er bevisst på betydningen av å ha flere kvinner ansatt i selskapet. Vi anerkjenner styrken som kommer med en mangfoldig arbeidsstyrke, der ulike perspektiver og erfaringer bidrar til å skape et dynamisk og innovativt miljø. Derfor har vi satt oss klare mål om å øke kvinneandelen, noe som også er stadfestet i vår bærekraftstrategi.

Heidenreich utvider sortimentet og markedet

Heidenreich utvider sortimentet og markedet 

Heidenreich har overtatt sortimentet til Trygve Andersen AS og kan nå tilby produkter og tjenester til næringsmiddelindustrien i det norske markedet.

Vår app sporer transporten i sanntid

Vår app sporer transporten i sanntid:

Kundene vet nøyaktig når varene kommer og vi kan kjøre mer miljøvennlig og effektivt

Heidenreich satser på fysiske butikker

Heidenreich satser på fysiske butikker

Vi vil være til stede for rørleggeren.

Sammenleggbare plastkasser gir resultater både på miljø og transport.

Sammenleggbare plastkasser gir positiv effekt både på miljø og transport.

Ved hjelp av sammenleggbare plastkasser og gjenbrukscontainere har Heidenreich effektivisert produksjonen og redusert transportkostnadene, i tillegg til at vi sparer miljøet ved å bruke mindre papp og plast.

Vi øker satsingen innen AQ/ Havbruk

Vi øker satsingen innen AQ/ Havbruk

Vi satser enda mer på AQ/havbruk og vil bidra til bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Vi er eksperter på å transportere vann, vi har de riktige produktene, og vi har logistikken på plass for effektive leveranser. Norges mest erfarne rørgrossist har bygd opp intern spesialkompetanse og erfaring innen AQ, og vi tilbyr rør, ventiler, pumper, verktøy og øvrige produkter som er tilpasset havbruksnæringens behov.

Slik jobber vi med Åpenhetsloven

Slik jobber vi med Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådde i kraft 1. juli i år. Den skal sikre respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den gir også åpenhet og fullt innsyn i hvordan større bedrifter arbeider for å fremme dette.

Åpningstider sommeren 2023

Åpningstider sommer 2023

ÅPNINGSTIDER I JULI

Vi er miljøfyrtårn-sertifisert

Vi er miljøfyrtårn-sertifisert

Heidenreich har jobbet med Miljøfyrtårnet helt tilbake til 2009 og vi har siden den gang vært Miljøfyrtårn-sertifisert. Vårt sentrallager på Skedsmokorset er eget Miljøfyrtårn.

Kunnskap og engasjement gir bærekraftige nyvinninger

Kunnskap og engasjement gir bærekraftige nyvinninger

Heidenreich er en av landets største rørgrossister, med røtter tilbake til 1904. Med 21 Miljøfyrtårn-sertifiserte enheter og over 300 ansatte har bedriften for alvor satt bærekraft på agendaen, noe som også har satt kreativiteten i gang hos de ansatte.

Vi bidrar til tryggere vannforsyning

Vi bidrar til tryggere vannforsyning

Det er stort, og det blir langt. Heidenreich leverer over to kilometer PE-rør til ny hovedvannledning gjennom seks kommuner i Rogaland.

Vi vil bli ledende på bærekraft. Vil du bli med?

Vi vil bli ledende på bærekraft. Vil du bli med?

Dette handler ikke om å vinne. Det handler om at vi ikke kan tape, for da kan alt gå tapt. Vi vet hvordan det står til. I 2021 brukte vi opp jordas naturressurser for dette året allerede 21. august.

Taraldsvik Maskin - I tillegg til å ha konkurransedyktige priser, leverer Heidenreich alltid riktige produkter til rett tid

I tillegg til å ha konkurransedyktige priser, leverer Heidenreich alltid riktige produkter til rett tid

Anlegget i Skjomen er det største VA-prosjektene somTaraldsvik Maskin AS har tatt på seg i sin 32 årige historie. Som grossist valgte de Heidenreich også denne gang, slik de har gjort de siste årene.

Hvert år mister vi 210 millioner kubikkmeter drikkevann

Hvert år mister vi 210 millioner kubikkmeter drikkevann

«Det står dårlig til med norske vannledninger», meldte NRK Troms og Finnmark like før jul i fjor. «På det verste renner ni av ti liter ut i grunnen».

Heidenreich styrker fokuset på bærekraft

Heidenreich styrker fokuset på bærekraft

Bærekraft diskuteres som aldri før, og for oss i Heidenreich er det viktig å ivareta vårt viktige samfunnsansvar. For virkelig å utgjøre en forskjell i tiden fremover, har vi derfor utnevnt Kjetil Grønbakken til ny markeds- og bærekraftsdirektør.

Heidenreich-folkene er helt suverene

Heidenreich-folkene er helt suverene

Jan Arvid Asklund er svært fornøyd med samarbeidet Søbstad AS har med Heidenreich.

Vannlekkasjer koster

Vannlekkasjer koster nordmenn mer enn brann og innbrudd til sammen

I løpet av de 10-12 siste årene har vann blitt den største økonomiske trusselen mot både boligeiere og forsikringsselskaper.

Slik behandler Heidenreich personopplysninger

Heidenreich Personvernpolicy

Vi er avhengige av tillit fra våre kunder. Derfor er vi også opptatt av å ivareta ditt personvern som kunde. Alle dine personopplysninger skal være trygge hos oss.

Kontinuerlig oppdatering av fagkunnskap er viktig i Heidenreich

Kontinuerlig oppdatering av fagkunnskap er viktig i Heidenreich

For oss i Heidenreich så er fagkunnskap svært viktig. Og vi er avhengig av våre dyktige leverandører for å hele tiden øke kompetansenivået vårt.

Få opp lagerstatus i Cordel og JobbOffice

Få opp lagerstatus i Cordel og JobbOffice

Systemconsult har kommet med en ny versjon av Cordel. I denne versjonen (versjon 1.9.), er det innført mulighet for oppslag av lagerstatus.

Forenklet reklamasjonsbehandling

Forenklet reklamasjonsbehandling

I Heidenreich tar vi tilbakemeldinger fra kunder på alvor. Et område som våre kunder i forbindelse med kunde-undersøkelse sier Heidenreich bør forbedre seg på er håndtering av reklamasjoner.

EHF Faktura med vedlegg

EHF faktura (elektronisk faktura) nå også med PDF- vedlegg

Vi har i flere år tilbudt våre kunder muligheten til å motta fakturaer elektronisk. Dette er både tidsbesparende, kostnadsbesparende og svært praktisk.

Effektivt og enkelt