Kontakt

Vi i Ulefos legger IKKE lokk på hva, eller hvor vi produserer

Ulefos - Kortreist eller langreist

Ulefos tar ansvar for å bidra til å SIKRE samfunnskritisk infrastruktur i Norge og Norden for kommende generasjoner.

Vi trenger å utvikle og beholde kunnskapen for både utviklingen og produksjonen av produkter og løsninger til vann og avløp i Norge for å ivareta dette.

Risikoen ved å velge import fra lavkostland kan få store konsekvenser, og vi husker vel alle hva pandemien gjorde med leveransesikkerheten i verden?

Kan man egentlig sammenligne epler og pærer?

Det er forskjell på norskprodusert og import fra lavkostland.

Kortreist fra Norge Langreist fra lavkostland

 

Likhetene stopper her:
• Begge produktene veier 250 kg.
• Produseres i seigjern.
• Kan ha epd.

 

Dette er forskjellen på epler og pærer:

Kortreist fra Norge Langreist fra lavkostland

- Kort transportvei, som gir lavt Co2 utslipp

- Produsert med 100 % fornybar energi

- Ansvarlighet for arbeidsforhold, arbeidstaker-  rettigheter og mangfold

- Høy kompetanse som beholdes i norge for å levere fremtidens løsninger

- Sikker leveranse til samfunnskritisk infrastruktur Norge

- Norske arbeidsplasser som skaper ringvirkninger i samfunnet

 

- Lang transportvei, som gir store Co2 utslipp (regnes ikke med i epd)

- Produsert med kullkraft eller annen ikke fornybar energi

- Dårligere arbeidsforhold og etiske dilemma som går på rettferdig lønn, likestilling, sykeforsikring, arbeidshelse, generelle rettigheter og arbeidsforhold

- Tap av viktig kunnskap og norske arbeidsplasser i Norge til samfunnskritisk infrastruktur

 

EPD er et veldig godt virkemiddel, MEN den sier ikke alltid alt.

Den er ikke ensbetydende med at et produkt er miljøvennlig og det er ikke eksakt vitenskap.

Norskprodusert
Helt siden 1657 har vi utviklet og produsert produkter og løsninger for det norske markedet. Det startet med de tradisjonsrike Ulefos ovnene som har holdt oss varme gjennom flere århundre, før vi var pionerer på produsere kumlokk og andre produkter i støpejern for gatemiljø til det nordiske markedet.

* Tallene er basert på Klimaregnskap, og rundet av oppover ** Tall fra Svenske Gjuteriforeningen

 

Effektivt og enkelt