Nok en Miljøtårnsertifisering i havn. Heidenreichs samfunnsansvar gir kundene ekstra trygghet.

Heidenreich har gjennom en årrekke fokusert på miljøvennlige tiltak. Å nok en gang bli sertifisert som Miljøfyrtårn er et tydelig bevis på denne satsningen som gjenspeiler bedriftens gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette er også en viktig del av selskapets merkevarebygging og en garanti for at kundene velger en trygg og sikker leverandør.

Vi står sammen med teknisk driftssjef Erik Nordby foran de store avfallscontainerne utenfor hovedkontoret til Heidenreich. Erik har snart 10 års fartstid i Heidenreich, og er blant annet ansvarlig for de tekniske installasjonene, vedlikehold og drift av bygningsmassen og kjøretøyene her på Skedsmo. Alt i alt er rundt 50 personer på hovedkontoret ansvarlig for at alt skal fungere knirkefritt i henhold til riktig miljøhåndtering.

 
Teknisk driftssjef Erik Nordby er godt fornøyd med at Heidenreich nok en gang er blitt sertifisert som en Miljøfyrtårn-bedrift.

Tidlig sertifisert som Miljøfyrtårn

At Heidenreich har vokst seg mye større de senere årene, har også hatt en innvirkning på hvordan selskapet takler alle de store miljøutfordringene.    

– Det er viktig for et selskap som oss å kunne tilfredsstille de krav som settes med hensyn til håndteringen av miljømessige forhold, presiserer Erik. – Ledelsen forsto tidlig at det var viktig å få de nødvendige sertifiseringer på plass, og vi ble allerede i 2011 klassifisert som Miljøfyrtårn. Dette er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Resertifisering foregår hvert tredje år, og innebærer at både hovedkontor og underliggende enheter må vise at de oppfyller kriteriene de sertifiseres etter. Den nye hovedkontormodellen innebærer at Heidenreich på Skedsmo leder an og utarbeider retningslinjene for avdelinger og servicesentre rundt om i landet. Vi har allerede fått ny godkjenning for hovedkontoret, og denne våren får den nødvendige 1/3 av avdelingene den nødvendige sertifiseringen.

Konkurransefortrinn i anbudsrunder 

For det stilles stadig strengere krav fra det offentlige i anbudsrunder.  Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir det mye enklere å dokumentere virksomhetens miljøarbeid, og selskaper som Heidenreich kvalifiserer seg til å delta i flere anbudsrunder. Miljøfyrtårn er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon når tilbudene utarbeides. Og de økonomiske fordelene gjenspeiles også i avtaler med underleverandører.   – Vi oppnår landsdekkende avtaler på blant annet søppelhåndtering, noe som gir oss store kostnadsbesparinger, forteller Erik. – Dessuten får jo kundene en garanti for at vi tilfredsstiller tidens strenge krav, noe som bygger tillit og øker påliteligheten. Det er viktig for oss å imøtekomme et stadig økende miljøkrav fra markedet.

Ikke en solo jobb

Erik er raskt ute med å presisere at han absolutt ikke er alene om jobben med å sørge for at Heidenreich blir Miljøtårnsertifisert. – Vi er mange som jobber med miljørettede tiltak her i Heidenreich, sier Erik. – Ledelsen har alltid vært veldig interessert i å skape et godt arbeidsmiljø både på og utenfor arbeidsplassen. Og miljørepresentantene i de forskjellige landsdelene følger opp butikklederne ute på servicesentrene og påser at retningslinjene overholdes. Når de kommunale kontrollørene kommer på besøk i en av våre 34 butikker, skal alt være i den skjønneste orden! Jeg vil også nevne at vi mottar ekstern hjelp under den praktiske delen av arbeidet med sertifiseringen. Jan Vogt fra Totalmiljø AS hjelper oss i disse dager med både miljørapporter og miljøregnskap; det er mange momenter som må på plass, så det er greit at noen følger oss opp. Jan har lang erfaring med dette arbeidet og er en solid ressurs å samarbeide med, avslutter Erik Nordby.

Sentralbord hverdager 0700 - 1600