Kontakt

Resultat fra medarbeiderundersøkelsen 2022

Medarbeiderundersøkelsen 2022

Heidenreich gjennomførte i høst en medarbeiderundersøkelse. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge arbeidsmiljø, trivsel og engasjement blant de ansatte, med en svarprosent på hele 77 %.

Spørsmålene i undersøkelsen skulle graderes på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært lite fornøyd og 5 er svært fornøyd. Et totalt gjennomsnittskår på 4,2 viser en høy grad av tilfredshet, og et gjennomsnittskår på under 3,5 viser en lav grad av tilfredshet. Årets undersøkelse er sammenlignet mot resultatet fra 2020.

Kort sammendrag av undersøkelsen – ansatte i Heidenreich er svært motivert og trives godt på sin arbeidsplass.
Det gode resultatet fra forrige gang undersøkelsen ble gjennomført er opprettholdt, og resultatene viser som sist at Heidenreich har en høy andel tilfredse og engasjerte medarbeidere, som ser for seg Heidenreich som en langvarig arbeidsgiver. Det blir derfor viktig i Heidenreich at vi fortsetter å fokusere på det som gjøres bra, slik at dette nivået opprettholdes i fremtiden. Samtidig må vi ta tak i de forbedringspunktene som undersøkelsen har avdekket.

Svært høy tilfredshet blant de ansatte i Heidenreich.
Undersøkelsen viser at den overordnede tilfredsheten med Heidenreich som arbeidsgiver er høy med en gjennomsnittsskår på 4,5 som er det samme resultatet som i 2020. I tillegg rapporterer de ansatte om at de er stolte av å jobbe i Heidenreich (4,7), de opplever at Heidenreich har et godt omdømme (4,7) og man har full tillit til at ledelsen gjør det som er best for Heidenreich (4,6).

De ansatte trives i Heidenreich og gleder seg til å gå på jobb.
Ansatte i Heidenreich rapporterer at de gleder seg til å gå på jobb (4,4) og at de trives godt med sine kollegaer (4,7). Ansatte opplever også at arbeidsoppgavene reflekterer deres ferdigheter og er utfordrende nok, samt at de ser viktigheten av sitt arbeid for at Heidenreich skal nå sine mål. Som sist viser undersøkelsen at vi kan bli bedre på å gi anerkjennelse, lytte til hverandres meninger og at arbeidstiden ikke alltid strekker til.

Påstanden «Jeg gjør alltid mitt beste på jobb» er undersøkelsen høyeste gjennomsnittsskår på hele 4,8. Størst positiv utvikling på + 0,4 ser vi på spørsmålene som omhandler opplæring og erfaringsutveksling.

Informasjon og samarbeid
I likhet med 2020, er det lavest tilfredshet knyttet til kategorien «Informasjon», selv om en gjennomsnittskåren på 4,0 ikke er kritisk. Det er spesielt informasjonsflyten på tvers mellom avdelingene som trekkes frem som et forbedringsområde (3,7).

Oppsummering
Det gode resultatet fra forrige måling er opprettholdt, og resultatene viser som sist at Heidenreich har en høy andel tilfredse og engasjerte medarbeidere, som ser for seg Heidenreich som en langvarig arbeidsgiver. Det blir derfor viktig i Heidenreich at vi fortsetter å fokusere på det som gjøres bra, slik at dette nivået opprettholdes i fremtiden. Samtidig må vi ta tak i de forbedringspunktene som undersøkelsen har avdekket.

Bjørn Moen (Adm.dir) og Mette Hareide (HR-sjef) er meget fornøyd med resultatet.

Effektivt og enkelt