Kontakt

Konkrete tiltak for å nå våre ambisiøse mål om 70% reduksjon i utslippstallene innen 2030

Konkrete tiltak for å nå våre ambisiøse mål om 70% reduksjon i utslippstallene innen 2030

Heidenreich har en målsetning om å redusere sine utslipp med minimum 70% innen 2030. Dette er ambisiøse mål og et viktig signal om at Heidenreich tar sitt ansvar for å bidra til en levedyktig fremtid for kommende generasjoner.

TRANSPORTMETODE ER VESENTLIG FOR Å REDUSERE UTSLIPPENE

For å innfri målsetningen så ser Heidenreich på tiltak innenfor mange områder. Nullutslippsløsninger innenfor transport er et av de viktigste tiltakene for å redusere de totale utslippstallene. Bl.a innførte Heidenreich i fjor muligheten for levering av fossilfri transport med skapbil og kranbil direkte til kunder i Oslo, Lillestrøm, og opp til Gardermoen. Dette var starten på en stor klimaeffekt ved å øke antallet fossilfrie leveringer både på antall leveringer og tilgjengelig infrastruktur.


HEIDENREICH ØKER ANDELEN EL- VAREBILER

Heidenreich har i flere år hatt levering med elektrisk varebil i Trondheim og vi utvidet i fjor dette tilbudet til også å gjelder leveringer fra sentrallageret til kunder i Stor- Oslo. Nå utvider vi med enda flere nye el- varebiler.


Det er en stolt transportsjef Mats Orud Johansen som er avbildet foran en av varebilene.
- I tillegg til de elektriske varebilene vi allerede har i drift, så har vi nå 5 nye el- varebiler som settes i drift, i tillegg til at vi har flere i bestilling. Dette gjør at vi nå kan utvide tilbudet vårt med leveringer via fremtidsrettede miljøvennlige transportmetoder, og dermed også bidra til å innfri Heidenreich sitt ambisiøse mål om å redusere utslippene med min. 70% innen 2030. Ved å bytte fra en varebil med fossilt drivstoff til en el- varebil så reduserer vi utslippene med ca. 67% pr. bil. Disse varebilene kommer også en utrolig smidig løsning på takstativet, som effektivt gir oss muligheten til å sende lengre rør også med varebilene. Disse måtte vi tidligere måtte sendt med lastebiler, og en elektrisk varebil gir betydelig lavere utslipp enn en lastebil.

VÅR NYE LEIEBIL FOR VÅRE KUNDER I TRONDHEIM GÅR OGSÅ OVER TIL ELEKTRISK DRIFT

Vi har gjennom flere år hatt et tilbud til våre kunder i Trondheim om leiebil. Dvs at våre kunder kan booke denne leiebilen om de har driftsstans i egen bilpark pga. service, reparasjon etc. Vi har i løpet av kort tid en helt ny leiebil i drift i Trondheim og den tidligere leiebilen byttes nå ut til en ny helelektriske leiebil. Denne leiebilen er selvsagt tilrettelagt og utstyrt med verktøyet som våre kunder trenger i hverdagen.


VÅRE SELGERBILER BIDRAR OGSÅ TIL Å REDUSERE VÅRE UTSLIPP

Andelen av El- biler i vårt salgskorps var i 2020 på kun 15%. Vår målsetning innen 2030 er at denne andelen skal ligge på minimum 94%. Vi ser allerede en fantastisk endring fra 2020 og pr. 31.12.2022 så er andelen allerede på 68%, som igjen gir en reduksjon i utslippene på over 30% i forhold til 2020.

Effektivt og enkelt