Support


Vaktordning - Skedsmo

Får å kunne bistå våre kunder i en krisesituasjon har vi ved de fleste av våre avdelinger etablert en utvidet ordning for ekspedisjon utenom vanlig åpningstid. Avtale for dette gjøres via vakttelefonnummeret som du finner under den enkelte avdeling.

For å avtale henting i Stor- Oslo området ringer du mobil 333 09 862. Du avtaler deretter hvilken avdeling det er mest praktisk for deg å benytte. Ved slike avtaler ser vi oss nødt til å belaste et ekspedisjonsgebyr på kr 1200,- eks mva, noe vi håper du har forståelse. Vi har ingen utlevering ved vårt distribusjonslager på Skedmso. Her ringer du også mobil 333 09 862 for å avtale utlevering ved en av de øvrige avdelingene i Stor- Oslo.

Fjernhjelp - TeamViewer

Sentralbord hverdager 0700 - 1600