Merkevarer og design som selger

Varme-, ventilasjon- og sanitærteknikk

Du finner våre VVS-produkter i mange av Norges mest kjente bygg, og i de fleste private hjem. Våre butikker betjener ledende rørleggere over hele landet og vårt tekniske kontor bidrar med gode løsninger, beregninger og teknisk støtte.

Høy aktivitet i Rogaland

Det er stor byggeaktivitet i Rogaland og Heidenreich er så absolutt med.
Sammen med Oras har vi nylig fullført Rustabakken, et større boligprosjekt på 120 leiligheter for AF-Gruppen Bygg Rogaland. Også i bydelen Tasta har Heidenreich samarbeidet med Skanska om VVS materiell til et spennende boligprosjekt.

Området Rustabakken består av typiske blokker med garasje i kjelleren. Oras har utført alt rørarbeidet inklusive gulvvarme, sprinkler og sanitær i løpet av de 24 månedene prosjektet har pågått. Heidenreich har levert deler av materiellet til dette prosjektet som er på totalt cirka 18 000 kvadratmeter.

Alle tidsfrister overholdt.
Johnny Wiig har vært prosjektleder for AF Gruppen Bygg Rogaland på dette oppdraget.
- Samarbeidet har i det store og hele fungert meget tilfredsstillende. Alle involverte har gjort en god innsats. Våre underleverandører har også tatt mye ansvar, stilt opp og løst alle problemer underveis. Jeg vil også påpeke at alle tidsfrister har vært overholdt, og at den faglige dyktigheten har vært veldig bra, forteller Wiig.

Teknisk byggeleder Gaute Brandveggen hos Oras er godt fornøyd med leveransene fra Heidenreich.
- Heidenreich sto på veldig i sluttfasen og vi er godt fornøyd med leveringene. Vi bestilte mesteparten av materiellet på nettet, og alt ble levert etter kravene, sier Brandveggen.

HENTs hovedkontor i Trondheim

HENTs hovedkontor - første samarbeid mellom Heidenreich og GK Rør i Trøndelag

Oppføringen av HENTs nye hovedkontor på Tiller utenfor Trondheim er nå i full gang. Ansvarlig for VVS entreprisen er GK Rør AS, og Heidenreich leverer alt materiellet. Det er strenge tidsrammer på dette bygget. Etter planen skal overleveringen skje allerede i løpet av høsten 2015.

På byggeplassen sammen med Roger Murvold fra Heidenreich og prosjektleder Andreas Hellem fra GK Rør vokser en tidsriktig og miljøvennlig bygning fram.
- Bygget blir på fire etasjer over bakken samt kjeller. Total størrelse er på 16 800 kvadratmeter. Dette blir et moderne bygg med tidsriktige tekniske installasjoner og fleksible løsninger. Vi bruker bare miljøvennlige materialer.

Andreas Hellem fra GK Rør AS (til venstre) og Roger Murvold fra Heidenreich har full kontroll på VVS arbeidene.

Store krav til logistikk.
Det er flott utsikt fra bygget, men tomten er liten. Her er det ikke mye lagerplass.
- Nei, en av utfordringene med dette prosjektet er at det er begrenset med plass, sier prosjektleder Hellem. - Det setter store krav til logistikken. Dessuten har vi bare en innkjørsel på tomten, så du kan tenke deg hvordan det er her når flere sjåfører kommer med varer.

Heidenreich er godt i gang med leveransene og har kontroll. - Vi skal levere alt VVS materiellet innen sprinkler, varme, sanitær og kjøling. Vi har god kontroll på leveransene og satser på at dette fortsetter framover, sier Murvold.

Første prosjekt med GK Rør i Trøndelag.
HENT er det første prosjektet hvor GK Rør og Heidenreich spiller på lag.
- Vår oppdragsgiver HENT er en av Norges største entreprenører og stiller selvsagt store krav til sine underleverandører, og i samarbeid med Heidenreich skal VVS installasjonene bli helt i tråd med byggherrens ønsker.
- Samspillet med Heidenreich har gått meget bra, sier Hellem. Vi har fått alt materiell presist og uten problemer.

Sentralbord hverdager 0800 - 1500