Komfort og kompetanse

Varme og energi for fremtiden

Varme og energi er et eget kompetanseområde som er i rivende utvikling og stadig endring. Vi har kontinuerlig fokus på å øke og videreutvikle vår kompetanse innen dette viktige fagområdet. Vi ønsker å bistå både våre butikker og kunder over hele landet.Ta kontakt for å få råd og veiledning om hvordan du bl.a. optimaliserer energibruken.

Det skjer mye innenfor varme og energi

Det skjer mye i bransjen vår nå, spesielt innenfor varme og energi
Hos Heidenreich mener vi det er en spennende utfordring å holde seg oppdatert på varme- og energi markedet, og vi forsikrer at Heidenreich står parat til å hjelpe kundene sine på dette området. 

Heidenreich leverer alt du trenger
- Det store potensialet i dette markedet er én av grunnene til at akkurat varme og energi er så interessant. - Myndighetene har bestemt at alle oljekjeler skal være borte i løpet av noen få år. Enova stoppet en periode tilskuddene til installasjon av varmepumpe, fordi de ønsket å vurdere ordningen på nytt. Dermed avtok også salget av varmepumper, og forbrukerne ble sittet på gjerdet for å se hvilke nye støtteordninger som ville bli lansert. Enova lanserte 01.01.2015 nye tilskuddsordninger, og dermed er det igjen gode både økonomiske, miljøvennlige og brukervennlige årsaker til at forbrukerene igjen bør satse på nye løsningern innen varme og energi.

 - De nye tilskuddsordninger som var på plass 01.01.2015, tilsier at støtten er rettighetsbasert og vesentlig forenklet. Det trenger ikke lenger søkes om tilskudd i forkant, dette kan man gjøre i etterkant og dokumentere i form av faktura. Det nye støtteprogrammet har forskjellige støttesatser og man gir støtte til flere teknologier som varmepumper, sol, bio og styresystemer. Eksempelvis så kan man få opp til kr 30.000 for luft/ vann varmepumpe, og opptil kr 40.000 i støtte for en væske/ vann varmepumpe. Dette forutsetter at den gamle oljekjelen fjernes og ny varmepumpe med energimpling monteres ( evt. montere inn måleutstyr). Det kan også søkes om støtte til varmepumper i nye boliger eller til eksisterende boliger uten oljekjele. Støttesatsene her er maks kr. 20.000 for luft/vann (med energimåler) eller kr 10.000 uten energimåling, for væske/vann maks kr 30.000 (med energimåler eller kr. 20.000 uten energimåling. I tillegg kan det søkes om kr. 10.000 i støtte for solvarmeanlegg pluss kr 200,- i støtte pr m2 installert solfangeareal oppad til 25m2. Støtte til varmepumper og sol kan kombineres med hverandre. Maks støtte gis så fremt dette er innenfor 25% av total investering inkludert mva.


Flexheat meget godt mottatt
- Hos Heidenreich finner du  også varmepumper og varmesystemer fra de største og mest seriøse leverandørene på markedet. Vi har også sitt eget varmesystem, Flexheat, som er fiks ferdige dimensjonerte pakker for oppvarming av boliger på mellom 150 og 300 kvadratmeter. Det er blitt meget godt mottatt av kundene våre. Flexheat inneholder varmepumpe, boligvarmesentral, MX-sentral, styringssystem, følere og annet naturlig tilbehør. Dette gjør installasjonsjobben meget enkel for rørleggerne.

Flexheat er enkel å handle, og enkel å montere
Alle delene til Flexheat-pakken kommer samlet på én pall. Dermed unngår du risikoen for at ulike elementer ikke passer sammen når du står ute hos kunden. Flexheat er også enkel å montere; det medfølger en deltaljert og oversiktlig arbeidstegning.


- De første produktene i Flexheat-serien var basert på væske-til-vann boligoppvarming, men er etter hvert utvidet med løsninger basert på solenergi og luft-til-vann oppvarming. Vaillant Group Norge leverer varmepumpene og styringssystemet til Flexheat, mens varmesentralen som både lagrer varmen og sørger for tappevann kommer fra Oso. Sistnevnte leverer også MX-sentralen som er spesialtilpasset og oppgradert for Flexheat.

God opplæring er grunnlaget for suksess
Heidenreich er opptatt av å gi rørleggerne informasjon og kunnskaper om varme og energi.

- Målet er å gjøre rørleggerne så trygge på sin egen kompetanse på ulike løsninger innenfor varme, at de kan være gode rådgivere for kundene sine. Da får de også som oftest oppdraget!

Rensing av varmesystemet er også viktig
- På grunn av bakteriedannelse i varmesystemet, vil vannet der bli grumsete og forurenset etter hvert. - Dette fører til dårligere effekt over tid, samtidig som levetiden på anlegget reduseres. Vi leverer markedets beste utstyr til rensing av varmesystemet.
- Faktisk tar vi alltid med rensing i tilbudene vi gir på nye anlegg. Vi er nemlig opptatt av rørleggerne og deres kunder skal være fornøyd om fem år, også. For nærmere informasjon ta kontakt med din kontaktperson i Heidenreich eller finn kontaktperson her

FlexHeat er midt i blinken

En av våre fornøyde "FlexHeat- kunder" er Trond Lyse i BIO VVS AS på Skedsmokorset. Han er en av Heidenreichs kunder som har gjort sine erfaringer med Flexheat.


- Foreløpig har vi montert Flexheat anlegg på to steder, men flere er på vei, lover han.

- Javel, så du er fornøyd med Flexheat?

- Ja, kjempefornøyd, svarer Lyse entusiastisk. - Installasjonen går smertefritt, og deretter er det bare plug & play. Det første Flexheat-anlegget vi installerte var væske-til-vann boligoppvarming i en diger kaksebolig i Oslo. Både vi og kunden er storfornøyd. Det har ikke vært noe å sette fingeren på.

- Vi er et lite firma som jobber med all slags rørleggerarbeid. Det kan være sprinkler den ene dagen, og jobbing nede i grøfta den andre. Derfor har vi ikke kapasitet til å holde oss 100 prosent oppdatert på alt som skjer innenfor varme- og energifronten. Da er det så fint med pakker som Flexheat: Vi står for installasjonen, og så får vi hjelp fra fagfolk til å sette igang og justere anlegget. Og skulle det mot formodning oppstå problemer senere, er det bare for oss å ringe leverandøren, så får vi hjelpen vi trenger. For oss er Flexheat midt i blinken, konkluderer Trond Lyse.

Sentralbord hverdager 0800 - 1500