Komfort og kompetanse

Varme og energi for fremtiden

Varme og energi er et eget kompetanseområde som er i rivende utvikling og stadig endring. Vi har kontinuerlig fokus på å øke og videreutvikle vår kompetanse innen dette viktige fagområdet. Vi ønsker å bistå både våre butikker og kunder over hele landet.Ta kontakt for å få råd og veiledning om hvordan du bl.a. optimaliserer energibruken.

Varmtvannsberedere

Varmtvannsberedere

Storberedere

Storberedere

Ekspansjonskar/sikkerhetsventil, luftutskillere

Ekspansjonskar/sikkerhetsventil, luftutskillere

Sirkulasjonspumper og tilbehør

Sirkulasjonspumper og tilbehør

Beredertilbehør og deler

Beredertilbehør og deler

Radiatorer og konvektorer

Radiatorer og konvektorer

Shuntventiler, automatikk og målere

Shuntventiler, automatikk og målere

Villavarmere

Villavarmere

Varmepumper

Varmepumper

Gulvvarme, snøsmelte og kulverter

Gulvvarme, snøsmelte og kulverter

Kjeler og brennere

Kjeler og brennere

Varmevekslere

Varmevekslere

Oljetanker, målere og fittings

Oljetanker, målere og fittings

Gassprodukter

Gassprodukter

Isolasjon av mineralull

Isolasjon av mineralull

Isolasjon av cellegummi

Isolasjon av cellegummi

Isolasjonstilbehør, branntetting etc.

Isolasjonstilbehør, branntetting etc.

Sentralbord hverdager 0800 - 1500