Sammen har vi løsningen

Vann og avløp

Heidenreich har som mål å være en komplett VA-grossist som tilbyr kvalitetsprodukter fra kjente merkevareleverandører. Du finner det du trenger til små og store prosjekter for deg som jobber innen stat, kommune, vannkraft, industri, entreprenør eller andre VA-selskaper. Du møter vår VA-kompetanse over hele landet, fra Kristiansand til Alta.

Kommunal rammeavtale Tromsø

Heidenreich Tromsø fikk i februar en rammeavtale med kommunene Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. Anbudet ble vunnet i konkurranse med Brødrene Dahl og Ahlsell, selv om vi ikke var den billigste tilbyderen.

Rammeavtalen mellom NTR kommunenes interkommunale innkjøpstjeneste og Heidenreich varer i to år med opsjon på ytterligere to år. Avtalen gjelder materiell til kommunene Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord med opsjon for tilknytning for Lyngen og Storfjord. Denne avtalen føyer seg pent inn i rekken av rammeavtaler for denne landsdelen.

Ikke billigst, men nærmest
Heidenreich ble valgt som leverandør i hard konkurranse med Brødrene Dahl og Ahlsell. I følge Ole Rødum i Nord-Troms kommunenes innkjøpstjeneste hadde ikke Heidenreich det rimeligste tilbudet.
- Alle grossistene som deltok i anbudsrunden er solide aktører. Konkurransen var hard, men Heidenreich ble til slutt valgt. Heidenreichs fortrinn er en egen avdeling i Alta og dermed kortere avstand til kommunene, sier Rødum. Distriktssjef Svein Antonsen i Heidenreich er også godt fornøyd med denne nye rammeavtalen.
- Denne rammeavtalen med kommunene i Troms fylke kom i stand etter et solid stykke arbeid og vi ser frem til å bistå slik at logistikk, teknisk samarbeid og bestillingsrutiner fungerer optimalt!

VA-prosjekt på Campus Ås

Det skjer store endringer på det idylliske området som tidligere var kjent som Norges landbrukshøyskole på Ås. Under ledelse av Statsbygg skal det oppføres 74 800 kvm nybygg her. Park & Anlegg AS har fått ansvaret med å oppruste infrastruktur, vann og avløp og Heidenreich står for store deler av leveransene.

Et klassisk, engelsk campus
Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås slo seg i 2014 sammen med Norges veterinærhøgskole i Oslo og fikk navnet Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Sammen med Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim, er NMBU Norges eneste virkelige klassiske campus, med sine monumentale bygninger omgitt av parker og landlige grøntarealer. Etter klassisk, engelsk modell.

- Nå skal også veterinærhøgskolen flytte til Ås. Det innebærer nye bygg og en del andre utvidelser som Statsbygg gjennomfører samtidig, forteller anleggsleder Helge Solbrekke hos Park & Anlegg. - I tillegg til arbeidet med infra, vann og avløp, er vår oppgave å legge om og fornye bilveiene og gang- og sykkelstiene rundt omkring campus.

Park & Anlegg har organisert dette i 4 prosjekter: Ett gjelder arbeidet med fylkesvei 152, der de blant annet har bygget to nye rundkjøringer og fire nye busslommer. Ett annet gjelder endringer på den kommunale Kirkeveien, det tredje for interne veier på området, og det siste i forbindelse med skistadion på Ås.

Det er første gang Helge Solbrekke (til høyre) samarbeider med Heidenreichs Arve Klingen og Bente Jensen.

Trygg ferdsel og levering i anleggsperioden
- Verdien på dette arbeidet er ca. 90 millioner kroner, forteller Solbrekke. - Vi startet opp arbeidet i juli i fjor og det første vi måtte gjøre var å legge om veiene inne på campus, slik at personal og elever på landbrukshøyskolen kunne ferdes trygt rundt på feltet under anleggsperioden.

Park & Anlegg holder til på Hasle i Sarpsborg, men har også en avdeling på Lillestrøm. I dag er de 80 ansatte som årlig omsetter for ca. 600 millioner kroner.

- Har det vært noen spesielle utfordringer underveis?
- De største har nok vært å løse trafikken med minst forstyrrelser for bilister, syklister og fotgjengere, svarer Solbrekke. - Det er over tusen elever og ansatte som skal til og fra universitetet i løpet av dagen. Så vi har måttet anlegge midlertidige gang- og sykkelstier, og gjerde inn for å hindre at uvedkommende kommer inn på anleggsområdet.

Betydelige leveranser fra Heidenreich
- Det har gått med flere kilometer med rør til dette prosjektet, opplyser Solbrekke.
- Vi kommer nok til å bruke omtrent 1000 meter vannrør og mange ganger så mange kabelrør. I noen grøfter kan det ligge inntil 20 kabelrør side om side med vannrør og overvannsrør.

- Heidenreich har blant annet levert støpejernsrør, innmaten til kummene som kommer fra Ulefos Esco, kabelrørene og trekkrørene fra Pipelife, forklarer Bente Jensen som har ansvar for salg VA i Heidenreichs avdeling i Sarpsborg.

- Pluss duken som ligger i grøftene her, da, supplerer distriktssjef Arve Klingen.
- Innkjøpene var først beregnet til 2,5 millioner kroner, men nå ser det ut til at det blir en ekstra million før prosjektet står ferdig.

- Har du erfaringer med Heidenreich fra før?
- Nei, dette er faktisk første gang jeg samarbeider med dem, svarer Solbrekke. - Men det er kjekke folk som har tatt godt imot meg. Vi har opparbeidet en fin-fin tone oss i mellom. Men ingen her er redde for å blåse ut hvis noe går galt.

- Hvordan synes du samarbeidet med Heidenreich har vært?
- Stort sett veldig bra. Hittil har vi kommet vel i havn. Vi er i rute, og skal ha dette prosjektet levert i månedsskiftet august/september i 2015. Selvsagt er det alltid forbedringspotensial, både hos Heidenreich og oss. På et så stort prosjekt med så mange delleveringer, er det viktig at vi har oversikt og ligger i forkant.

Sentralbord hverdager 0700 - 1600