Sammen har vi løsningen

Vann og avløp

Heidenreich har som mål å være en komplett VA-grossist som tilbyr kvalitetsprodukter fra kjente merkevareleverandører. Du finner det du trenger til små og store prosjekter for deg som jobber innen stat, kommune, vannkraft, industri, entreprenør eller andre VA-selskaper. Du møter vår VA-kompetanse over hele landet, fra Kristiansand til Alta.

Duktile støpejernrør- og deler

Støpejern er et materiale som tidlig ble tatt i bruk til vannforsyning, da det lot seg støpe i sandformer, men i begrenset lengde. Solkongen, Ludvig XIV, som bygde Versailles, benyttet slike rør i vannforsyningsanlegget til parken sin i 1664. Anlegget er fremdeles i bruk etter 350 år. Vi lagerfører rør i dimensjoner fra DN100 – DN300, men kan også tilby duktile rør helt opp til DN2600.

Bakkekraner og tilbehør

Vi har et rikt utvalg av vannpost- og bakkekraner med tilbehør enten du foretrekker sjøvannsbestandige messingkraner eller korrosjonsfrie kraner i delrin-materiale. Vi kan også tilby spindelforlengere i lengder 04 – 06 meter til 2,8 - 4,2meter.

PE-rør og deler

PE-rør kjennetegnes av stor fleksibilitet, strekkfasthet og korrosjonsbestandighet. Rørene har mange bruksområder: Vann- og avløpsledninger i sjø, innsjø, elv og i grøft på land. Pumpeledninger i sjø, innsjø, elv og i grøft på land. Rør for industrivann der kjemikalieresistens er viktig. RSW – anlegg Rehabilitering Aquakultur PE-rør kan legges i sjø, innsjø, i elv, i grøft med ustabile grunnforhold, i grøft med gode grunnforhold eller i klammer ved åpen montering. I forbindelse med rehabilitering av eksisterende rør eller nyanlegg med styrt boring i fjell eller løsmasser er PE-rør den rørtypen som egner seg best på grunn av man kan sveise sammen lange lengder før inntrekking evt. bruke slepelengder og trekke inn rørene i en kontinuerlig operasjon. Skjøting av PE-rør utføres ved speil- eller elektromuffesveising, dette gir tette, strekkfaste og korrosjonsfrie skjøter. Andre metoder for skjøting er bruk av krager og løsflenser eller mekaniske koblinger. Ved bruk av mekaniske koblinger må man sikre seg at de mekaniske koblingene er strekkfaste - også for PE-rør.

PP/PVC-rør og deler

Vi har rørene for glatte rørsystemer i tradisjonell grøft – for vannforsyning, avløpstransport og kabelbeskyttelse. Fellesnevneren for disse rørene er høy materialstyrke, god bestandighet og sikker installasjon med stive rør, de leveres i 6 meters lengder med lav vekt i kombinasjon med lang levetid.

Fordrøyningsmagasiner

Overvannshåndtering er VA-Norges nye utfordring. Heidenreich har løsninger hvor ikke lenger jordtype, grunnvannsnivå og vekt ikke er noen begrensning. Løsningene reduserer tiden brukt på installasjon signifikant, og man sparer verdifull tid ved konstruksjon og også på byggeplassen samt at man gir enkel tilgang for rask, effektiv inspeksjon og rengjøring.

Store overvannsrør- og deler

Store overvannsrør er vårt populære alternativ til fordrøyning, transport og drenering av overvann. Rørene benyttes i systemer hvor store mengder vann enkelt og hurtig skal bortledes og/eller fordrøyes fra større bebygde areal, f.eks et større boligområde eller en stor næringstomt.

Armaturer og tilbehør

Produktutvalget består av ventiler, armaturer, rørdeler og tilbehør. Vi har både tradisjonelle og fleksible armaturer for kummer, fleksible armaturer kan i mange tilfeller være kostnadsbesparende og miljøvennlig fremfor full oppgraving av kum.

Anleggs- og drensrør

Vi leverer rette drensrør og kveildrensrør og deler i 50 mm (50/60) og 80 mm (83/100) i henhold til NS 3065. Kveilenes lengde varierer fra 25 meter til 250 meter. Kveildrensrør kan også leveres uslisset der faren for rotinntrengning er stor eller ved utløp i grøft når jorden feller ut jern.

Flense- og bolteløst system for nedgraving

Korrosjonsfrie systemer er avgjørende for lang levetid på produkter ved nedgraving. Vi kan tilby et bolteløst, komplett system fritt for flenser og pakninger med en unik Epoxy behandling. Det patenterte pakningssystemet gjør det enkelt å montere. Systemet gir derfor store besparelser for legge-kostnader.

Kabelinfrastruktur

Kabelrør beskytter alle typer kommunikasjon og dataoverføringer. De er optimale til bruk for all slags kabelføring, og legges i bakken for å beskytte kabler for strøm og fibernett.

Kumskilt

Norske kommuners informasjonsbehov er omfattende. Kommunens innbyggere har krav på god veiledning i alle forhold - også når det gjelder hva som er hvor. Vi ha lang erfaring med levering av skilt til kommunale formål, og vet hvilke skilttyper som bør brukes hvor.

Spjeld- og tilbakeslagsventiler

Spjeld- og tilbakeslagsventiler

Isolasjon

Isolasjonen vi tilbyr benyttes som mark- og frostisolasjon og ved isolering av flere typer konstruksjoner.

Diverse betongprodukter

Vi leverer alt fra grenrør, bend, dimensjonsoverganger, flex-seal koblinger, overgang fra betong til plast, kumringer, vannkummer, kumgjennomføringer til kabelkummer og belastningslodd til PE-rør.

Brannvern

Når hvert sekund teller for å få rask tilgang på brannvann har vi et godt utvalg i brannhydranter og brannventiler i kum. Eksempelvis bør dette benyttes nær forsamlingslokaler, sykehus, kinoer, skoler, barnehager og i nærheten av fabrikker og lagre med brannfarlige stoffer.

Pumper og-pumpestasjoner

Vi leverer lense- og dreneringsprodukter, avløpspumper, vannforsyningsprodukter, sirkulasjonspumper og prefabrikerte pumpestasjoner med styring og automatikk.

Isoterm rør- og deler

Med fokus på frostsikring for hus og hytte. Isotermrør med Ohmsk varmekabel for vann og avløp leveres med ytterrør i dimensjoner 32/60, 40/70, 50/90, 63/125, 75/125 og 90/175 mm på kveil. Medierør i PE80 PN12,5 SDR11 (c=1,25) Rørene har innlagt frostsikring med 3 forskjellige frostsikringskabler for lenger mellom 15-75 meter (blå kabel), 60-300 meter (grønn kabel) og 300-600 meter (brun kabel). Disse frostsiringskablene styres via brytere, termostater eller Isoterm energistyringer.

Isovarm rør- og deler

Isovarm er felles betegnelse for preisolerte rør og deler for vann og avløp. Isovarmrør benyttes i grunne miljøvennlige grøfter, brokryssinger, åpent forlagte rørledninger og andre ledninger som ikke legges på frostfri dybde. Isovarmrør består av medierør, isolasjon og mantelrør.

PE- Sveisedeler

Vi tilbyr et bredt sortiment innen Høykvalitets PP-hurtigkoblinger, elektrosveisedeler og ventiler i et omfattende utvalg størrelser og konfigurasjoner laget for høyt trykk (opp til 16 bar).

Anboringsklammer

Vi har anboringen du trenger, enten det er til bruk for duktilt støpejern, stål, eternittledninger eller PVC/PE.

Reparasjons muffer

Heidenreich leverer reparasjonsmuffer rustfri utførelse med EPDM-pakninger. Vi kan også levere andre gummikvaliteter på forespørsel og selve reparasjonsmuffene kan leveres med avstikker, flenset eller gjenget, alt etter hva som passer til din installasjon.

Koblinger

Vi har korrosjonsfrie, strekkfaste tilkoblinger til alle typer vanntilførselrør.

Plastkummer

Kummer av plast får du i mange varianter – fra små stake-/spylekummer til store nedstignings- og sandfangkummer. De kategoriseres gjerne etter bruksområde og størrelsen på oppføringen. Toppløsninger finnes for enhver smak. Plastkummer gir enhetlige systemer sammen med plastrør. De er enkle å transportere, håndtere, tilpasse, montere og drifte. Tette skjøter hindrer innlekkasje av fremmedvann. Heidenreich fører kumsystemer fra seriøse produsenter med kvalitetsprodukter underlagt streng kontroll.

Avløpsrenner

Linjeavløp er dagens måte å ta vare på det ekstreme klimaet og alt regnet det medfører. Det finnes vannrenner for det lille huset til store områder med store belastninger, som flyplasser og havner. Med riktig valg av renne så har hus og annen bebyggelse store muligheter til å klare seg fra skaden og flommen forårsaket av høy vannstand.

Fiberduk og geonett

Fiberduk brukes til separasjon, filtrering, drenering og beskyttelse. Det finnes en rekke typer, som nålefiltede, termiske og vevde duker av polyester (PES) eller polypropylen (PP). Fiberduk blir delt inn i fem klasser, fra 1 til 5. Klassifisering av fiberduk etter funksjon finnes i NorGeoSpec 2002. Et geonett gjør det mulig å bygge stabile konstruksjoner på dårlig grunn. Geonettet stabiliserer grunnen gjennom å låse jordpartiklene slik at de ikke kan bevege seg horisontalt. Effekten forsterkes når jorden pakkes. Se lenke: http://www.norgeospec.org/acms/

Glassfibertanker

Vi leverer korrosjonsfrie løsninger i glassfiberarmert polyester når det gjelder vann og avløp til hytte, fritidshus og bolig Vi har et rikt spekter innen slamavskillere, renseløsninger, oljeutskillere, fettuskillere og buffertanker.

GRP-rør

Vi leverer Superlit GRP-rør fra DN300 ‐ DN4000 (Opp til PN40).

Multikanaler

Multikanalserien er en erstattning av de tradisjonelle støpte kabelkanalene. Dette er en mer fleksibel og effektiv løsning enn støpte rør. Systemet brukes først og fremst som kabelinfrastruktur i traffikerte områder men er også tatt i bruk som alternativ til rør lagt rett i bakken. Det er vinkelendringer på 2-3° pr. skjøt. Modulene er ca 1 meter lange. Multikanalene kan også leveres med prefabrikerte vinkler på 15° og 30°. Andre vinkler kan leveres på forespørsel.

Radonprodukter

Fra og med 1. juli 2011 er det påbudt med radonsperre i alle nye bygninger der mennesker oppholder seg, med mindre konstruksjonen er utformet slik at det ikke er nødvendig. Radonkonsentrasjonen i et hus kan ikke forutsies før bygningen er oppført. Vår anbefaling er derfor å legge radonsperre i alle nye bygg. Radon er en radioaktiv gass som hverken kan sees, luktes eller smakes. Den forekommer overalt i jorden i varierende mengde. Radon er den største årsaken til lungekreft etter røyking, og dreper like mange i året som trafikken. I tillegg er det økt fokus på sammenhengen mellom radon og sykdommen Multippel Sklerose (MS).

Diverse bolter og skruer

Vi leverer bolter, mutter & skiver til dine VA-anlegg.

Grunnmursløsninger

Vi leverer grunnplater med spesialtilpassede egenskaper som sørger for optimal beskyttelse og varig drenering. Platene beskytter grunnmur, kjeller og tak mot fukt.

Gategods

Vi har gategodsproduktene du trenger til ditt prosjekt. Utvalget består av runde lokk og rammer, trekkekummer, rister, sluk og tilbehør.

VA-verktøy

Vårt VA-verktøysortiment består bl.a. av verktøy, arbeidsklær og personlig verneutstyr, lagring og oppbevaring, stiger og gardintrapper, festemateriell, skjærende verktøy, kappe- og slipeprodukter samt sveisemaskiner og tilbehør.

Fleksible kabelbeskyttelsesrør og bend

Viktige kabler trenger ordentlig beskyttelse, som tåler både lave og høye temperaturer. Men samtidig må de være like fleksible som kablene, slik at de kan legges rundt hindringer, og opp i koblingsskap. Med et fleksibelt kabelbeskyttelses rør kan man enkelt legge kablene i trygge omgivelser. Røret er svært enkelt å jobbe med, da det er så fleksibelt at du kan bøye det til i alle retninger du selv måtte ønske, og så holder røret seg slik. Diameteren kan også enkelt justeres opp 20% og ned -10%, ved å vri på røret. Lengden er justerbar med 20%

Sentralbord hverdager 0700 - 1600