Sammen har vi løsningen..

les
mer

Merkevarer og design som selger

les
mer

Komfort og kompetanse

les
mer

Forenkler
jobben!

les
mer

Referanser

Kommunal rammeavtale Tromsø

Heidenreich Tromsø fikk i februar en rammeavtale med kommunene Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. Anbudet ble vunnet i konkurranse med Brødrene Dahl og Ahlsell, selv om vi ikke var den billigste tilbyderen.

Rammeavtalen mellom NTR kommunenes interkommunale innkjøpstjeneste og Heidenreich varer i to år med opsjon på ytterligere to år. Avtalen gjelder materiell til kommunene Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord med opsjon for tilknytning for Lyngen og Storfjord. Denne avtalen føyer seg pent inn i rekken av rammeavtaler for denne landsdelen.

Ikke billigst, men nærmest
Heidenreich ble valgt som leverandør i hard konkurranse med Brødrene Dahl og Ahlsell. I følge Ole Rødum i Nord-Troms kommunenes innkjøpstjeneste hadde ikke Heidenreich det rimeligste tilbudet.
- Alle grossistene som deltok i anbudsrunden er solide aktører. Konkurransen var hard, men Heidenreich ble til slutt valgt. Heidenreichs fortrinn er en egen avdeling i Alta og dermed kortere avstand til kommunene, sier Rødum. Distriktssjef Svein Antonsen i Heidenreich er også godt fornøyd med denne nye rammeavtalen.
- Denne rammeavtalen med kommunene i Troms fylke kom i stand etter et solid stykke arbeid og vi ser frem til å bistå slik at logistikk, teknisk samarbeid og bestillingsrutiner fungerer optimalt!

VA-prosjekt på Campus Ås

Det skjer store endringer på det idylliske området som tidligere var kjent som Norges landbrukshøyskole på Ås. Under ledelse av Statsbygg skal det oppføres 74 800 kvm nybygg her. Park & Anlegg AS har fått ansvaret med å oppruste infrastruktur, vann og avløp og Heidenreich står for store deler av leveransene.

Et klassisk, engelsk campus
Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås slo seg i 2014 sammen med Norges veterinærhøgskole i Oslo og fikk navnet Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Sammen med Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim, er NMBU Norges eneste virkelige klassiske campus, med sine monumentale bygninger omgitt av parker og landlige grøntarealer. Etter klassisk, engelsk modell.

- Nå skal også veterinærhøgskolen flytte til Ås. Det innebærer nye bygg og en del andre utvidelser som Statsbygg gjennomfører samtidig, forteller anleggsleder Helge Solbrekke hos Park & Anlegg. - I tillegg til arbeidet med infra, vann og avløp, er vår oppgave å legge om og fornye bilveiene og gang- og sykkelstiene rundt omkring campus.

Park & Anlegg har organisert dette i 4 prosjekter: Ett gjelder arbeidet med fylkesvei 152, der de blant annet har bygget to nye rundkjøringer og fire nye busslommer. Ett annet gjelder endringer på den kommunale Kirkeveien, det tredje for interne veier på området, og det siste i forbindelse med skistadion på Ås.

Det er første gang Helge Solbrekke (til høyre) samarbeider med Heidenreichs Arve Klingen og Bente Jensen.

Trygg ferdsel og levering i anleggsperioden
- Verdien på dette arbeidet er ca. 90 millioner kroner, forteller Solbrekke. - Vi startet opp arbeidet i juli i fjor og det første vi måtte gjøre var å legge om veiene inne på campus, slik at personal og elever på landbrukshøyskolen kunne ferdes trygt rundt på feltet under anleggsperioden.

Park & Anlegg holder til på Hasle i Sarpsborg, men har også en avdeling på Lillestrøm. I dag er de 80 ansatte som årlig omsetter for ca. 600 millioner kroner.

- Har det vært noen spesielle utfordringer underveis?
- De største har nok vært å løse trafikken med minst forstyrrelser for bilister, syklister og fotgjengere, svarer Solbrekke. - Det er over tusen elever og ansatte som skal til og fra universitetet i løpet av dagen. Så vi har måttet anlegge midlertidige gang- og sykkelstier, og gjerde inn for å hindre at uvedkommende kommer inn på anleggsområdet.

Betydelige leveranser fra Heidenreich
- Det har gått med flere kilometer med rør til dette prosjektet, opplyser Solbrekke.
- Vi kommer nok til å bruke omtrent 1000 meter vannrør og mange ganger så mange kabelrør. I noen grøfter kan det ligge inntil 20 kabelrør side om side med vannrør og overvannsrør.

- Heidenreich har blant annet levert støpejernsrør, innmaten til kummene som kommer fra Ulefos Esco, kabelrørene og trekkrørene fra Pipelife, forklarer Bente Jensen som har ansvar for salg VA i Heidenreichs avdeling i Sarpsborg.

- Pluss duken som ligger i grøftene her, da, supplerer distriktssjef Arve Klingen.
- Innkjøpene var først beregnet til 2,5 millioner kroner, men nå ser det ut til at det blir en ekstra million før prosjektet står ferdig.

- Har du erfaringer med Heidenreich fra før?
- Nei, dette er faktisk første gang jeg samarbeider med dem, svarer Solbrekke. - Men det er kjekke folk som har tatt godt imot meg. Vi har opparbeidet en fin-fin tone oss i mellom. Men ingen her er redde for å blåse ut hvis noe går galt.

- Hvordan synes du samarbeidet med Heidenreich har vært?
- Stort sett veldig bra. Hittil har vi kommet vel i havn. Vi er i rute, og skal ha dette prosjektet levert i månedsskiftet august/september i 2015. Selvsagt er det alltid forbedringspotensial, både hos Heidenreich og oss. På et så stort prosjekt med så mange delleveringer, er det viktig at vi har oversikt og ligger i forkant.

Våre samarbeidspartnere

ULEFOS AS

Ulefos AS utvikler og distribuerer kvalitetsprodukter innen VA Teknikk, Rørinspeksjon, Utemiljø, Bygg & Anlegg og Gategods.

> Gå til samarbeidspartner

Glava

Hovedproduktet er glassull som er verdens ledende isolasjonsmateriale. Produktsortimentet består for øvrig av skumplast (EPS og XPS) og steinull samt en rekke handelsprodukter.

> Gå til samarbeidspartner

FURNES

Furnes Jernstøperi AS, er en av Nordens største gategodsprodusent og andre støpejernsprodukter.

> Gå til samarbeidspartner

isiflo

Bedriftens hovedprodukt er ISIFLO Messingkoblinger for sammenføyning av rør innen vann- og gassforsyning. Raufoss Water & Gas AS eier brandet "ISIFLO", som er en av de sterkeste merkene innenfor Europas vann-, avløps- og gassdistribusjonsnett.

> Gå til samarbeidspartner

ISOTERM

Isoterm er Nordens ledende leverandør av miljøvennlige frostsikre rør til hus og hytteområder.

> Gå til samarbeidspartner

PipeLife

Pipelife Norge er Norges største produsent og leverandør av rørsystem i plast. Deres rør benyttes til vann, avløp, gass, kabelbeskyttelse og elektriske husinstallasjoner.

> Gå til samarbeidspartner

VPI

Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester.

> Gå til samarbeidspartner

Wavin

Norsk Wavin AS er en del av Wavin konsernet i Holland, som er den ledende leverandør av plastrørssystemer i avløps-, vann- og VVS sektoren i EuropaNorsk Wavin AS er en del av Wavin konsernet i Holland, som er den ledende leverandør av plastrørssystemer i avløps-, vann- og VVS sektoren i Europa.

> Gå til samarbeidspartner

xylem

Xylem leverer produkter og komplette løsninger for pumping av vann og avløpsvann, samt skreddersydde applikasjoner for industrien. Har også et bredt utvalg av løsninger for styring og overvåkning av pumpesystemer.

> Gå til samarbeidspartner

ACO

ACO Nordic A/S er det norske datterselskapet til ACO-konsernet. Vi er spesialister på komplette systemløsninger, installasjon og vedlikehold innen drenering. Vi tilbyr trygge og effektive løsninger for å håndtere overvann, kloakk og avløpsvann. Vårt system er egnet for mange bruksområder, blant annet catering, restauranter, næringsmiddelindustri, parkeringsplasser, terminaler, detaljhandel, veier, viadukter, boliger, hoteller, flyplasser og havner. Vi samarbeider med arkitekter, ingeniører, konsulenter, grunneiere, utbyggere, myndigheter, installatører og entreprenører. Med støtte av hydrauliske beregninger, utvikler vi effektive løsninger. Vår organisasjon er delt inn i VA og VVS. ACOs sortiment selges gjennom et bredt distribusjonsnett av blant annet grossister.

> Gå til samarbeidspartner

ENCONO

Encono bidrar til å bedre prosjekters lønnsomhet ved å optimalisere rørgatas falltap og pris levert ved anlegget. Ofte kan alternativ rørgate med redusert falltap leveres rimeligere. Lavere investering kombinert med økt kraftproduksjon kan bedre prosjekters lønnsomhet med flere prosenter. Vi leverer følgende produkter: GRP RØR OG RØRDELER, DUKTILE RØR- OG RØRDELER, RØRKOBLINGER, VENTILER, INNVENDIG REHABILITERING.

> Gå til samarbeidspartner

Efas

EFAS tilbyr lagerførte og markedsledende termoplastprodukter til kundegrupper innen havbruk, kommunal sektor, industri, entreprenørbransjen og grossistnæringen.

> Gå til samarbeidspartner

Georg Fischer

GF Piping Systems tilbyr innovative plastrørsystem for vann- og gasstilførsel til industrisektoren og innen bygningsteknologi.

> Gå til samarbeidspartner

Lyngen plast

LYNGEN PLAST produserer tanker, rør og spesialdesignede produkter av glassfiber og polyester/vinylester.

> Gå til samarbeidspartner

PAM

Pam er verdens største produsent og teknologoleverandør av duktile støpejernsprodukter.

> Gå til samarbeidspartner

Thrace Polybulk

Thrace Polybulk AS og Thrace Polybulk AB ble i 2001 en del av Thrace Group. Frem til da hadde de etablert en sterk posisjon i det Nordiske markedet, under navnet Hydro Polybulk. Dette var emballasjedivisjonen til Norsk Hydro som opprinnelig ble etablert i 1982.

> Gå til samarbeidspartner

Trelleborg

Pipe Sealing Systems. Lukkesystemer for betong- og plastikkrør for vann, kloakk og avløp.

> Gå til samarbeidspartner

Jackon

Jackon gruppen er et heleid norsk industrikonsern med hovedkontor i Fredrikstad. Vi er stolte av å kunne kalle oss Nordens ledende produsent av isolasjon og emballasje i ekspandert (EPS) og ekstrudert (XPS) polystyren til byggebransjen og industrien. Konsernet har i alt 14 fabrikker i Europa, hvorav 11 i Norden. Vi har ca 700 ansatte og en årlig omsetning på om lag 2 mrd kroner. Våre mest kjente merkenavn er Jackopor® (EPS), Jackofoam® (XPS), Thermomur®, Jackon Ringmur og Jackon våtrom. I Jackon har vi lang erfaring med produksjon av plastisolasjonsprodukter, og har i dag et av Nordens mest moderne anlegg for fremstilling av isolasjon og emballasje i EPS og XPS.

> Gå til samarbeidspartner

Bia Miljø

Bia Miljø (etablert i 1990) er en ledende produsent av plastprodukter i glassfiberarmert polyester (GRP) eller i glassfiberarmert vinylester (GRVE). Vi har en variert tankproduksjon til produkter som slamavskillere (septiktanker) vanntanker, samletanker, ensilasjetanker, kjemikalietanker osv. Vi har landets største utvalg av tanker og kar til oppdrett. Vår store formpark gir oss store muligheter til en fleksibel oppdragsproduksjon til industri.

> Gå til samarbeidspartner

Innva

INNVA AS leverer kjente merkevarer innen VA-teknikk og er Norges distributør av Hawle produkter. Med lang erfaring og kompetanse, er INNVA kundens samarbeidspartner nummer en. Vi har et komplett lager med flensede ventiler, combi og rørdeler på Skui i Bærum.

> Gå til samarbeidspartner

AVK

AVK Norge AS er en del av AVK-gruppen, som er et internasjonalt selskap med mere en 75 produksjons- og salgsselskaper og med ca. 3.000 ansatte. AVK er en av de førende produsenter av ventiler til vann, avløp, brannbekjempelse og gass verden over. AVK har også bygd opp et sterkt navn innenfor industri. AVK produkter er designet i henhold til de mest aktuelle nasjonale og internasjonale standarder og er solgt i mer enn 80 land over hele verden. Når du samarbeider med et AVK selskap, kan du forvente kvalitet, pålitelighet, funksjonalitet og lang levetid. AVK Norge AS har det overordnede ansvar for salg, markedsføring og distribusjon av konsernets produkter til det norske markedet. I tillegg har selskapet agentur på ytterligere merkevarer for å møte markedets behov.

> Gå til samarbeidspartner

Odin Miljø

Odin Maskin produserer og leverer: Oljeutskillere, Isvannstanker, Fettutskillere, Akkumulatortanker, Minirenseanlegg, Slamutskillere, Gråvannsrenseanlegg, Samletanker, Oljetanker, Gjenvinningsanlegg, Grenderenseanlegg og Spesialtanker.

> Gå til samarbeidspartner

Helnor

H. Nordahl Hagen as ble etablert i Hamar av rørleggermester Helge Nordahl Hagen sen. i 1955. Våren 1970 startet vi produksjonen av "teleskopiske varerør" og i årene som fulgte utvidet vi vårt produksjonsprogram med kumlokk og inspeksjonsluker. Produktene fikk navnet "HELNOR" som er en sammenføyning av forstavelsene i HELge NORdahl Hagen. Etter fisjonen i årsskiftet 91/92 ble produksjonen utskilt til et eget selskap "Helnor AS". HELNOR as er en av norges få bedrifter som selv produserer for det norske VVS-markedet. Forretningside: Selge, produsere og utvikle produkter for betjening og kontroll innen vann og avløp.

> Gå til samarbeidspartner
Sentralbord hverdager 0700 - 1600