Sammen har vi løsningen..

les
mer

Merkevarer og design som selger

les
mer

Komfort og kompetanse

les
mer

Forenkler
jobben!

les
mer

Referanser

Kommunal rammeavtale Tromsø

Heidenreich Tromsø fikk i februar en rammeavtale med kommunene Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord. Anbudet ble vunnet i konkurranse med Brødrene Dahl og Ahlsell, selv om vi ikke var den billigste tilbyderen.

Rammeavtalen mellom NTR kommunenes interkommunale innkjøpstjeneste og Heidenreich varer i to år med opsjon på ytterligere to år. Avtalen gjelder materiell til kommunene Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord med opsjon for tilknytning for Lyngen og Storfjord. Denne avtalen føyer seg pent inn i rekken av rammeavtaler for denne landsdelen.

Ikke billigst, men nærmest
Heidenreich ble valgt som leverandør i hard konkurranse med Brødrene Dahl og Ahlsell. I følge Ole Rødum i Nord-Troms kommunenes innkjøpstjeneste hadde ikke Heidenreich det rimeligste tilbudet.
- Alle grossistene som deltok i anbudsrunden er solide aktører. Konkurransen var hard, men Heidenreich ble til slutt valgt. Heidenreichs fortrinn er en egen avdeling i Alta og dermed kortere avstand til kommunene, sier Rødum. Distriktssjef Svein Antonsen i Heidenreich er også godt fornøyd med denne nye rammeavtalen.
- Denne rammeavtalen med kommunene i Troms fylke kom i stand etter et solid stykke arbeid og vi ser frem til å bistå slik at logistikk, teknisk samarbeid og bestillingsrutiner fungerer optimalt!

VA-prosjekt på Campus Ås

Det skjer store endringer på det idylliske området som tidligere var kjent som Norges landbrukshøyskole på Ås. Under ledelse av Statsbygg skal det oppføres 74 800 kvm nybygg her. Park & Anlegg AS har fått ansvaret med å oppruste infrastruktur, vann og avløp og Heidenreich står for store deler av leveransene.

Et klassisk, engelsk campus
Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås slo seg i 2014 sammen med Norges veterinærhøgskole i Oslo og fikk navnet Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Sammen med Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim, er NMBU Norges eneste virkelige klassiske campus, med sine monumentale bygninger omgitt av parker og landlige grøntarealer. Etter klassisk, engelsk modell.

- Nå skal også veterinærhøgskolen flytte til Ås. Det innebærer nye bygg og en del andre utvidelser som Statsbygg gjennomfører samtidig, forteller anleggsleder Helge Solbrekke hos Park & Anlegg. - I tillegg til arbeidet med infra, vann og avløp, er vår oppgave å legge om og fornye bilveiene og gang- og sykkelstiene rundt omkring campus.

Park & Anlegg har organisert dette i 4 prosjekter: Ett gjelder arbeidet med fylkesvei 152, der de blant annet har bygget to nye rundkjøringer og fire nye busslommer. Ett annet gjelder endringer på den kommunale Kirkeveien, det tredje for interne veier på området, og det siste i forbindelse med skistadion på Ås.

Det er første gang Helge Solbrekke (til høyre) samarbeider med Heidenreichs Arve Klingen og Bente Jensen.

Trygg ferdsel og levering i anleggsperioden
- Verdien på dette arbeidet er ca. 90 millioner kroner, forteller Solbrekke. - Vi startet opp arbeidet i juli i fjor og det første vi måtte gjøre var å legge om veiene inne på campus, slik at personal og elever på landbrukshøyskolen kunne ferdes trygt rundt på feltet under anleggsperioden.

Park & Anlegg holder til på Hasle i Sarpsborg, men har også en avdeling på Lillestrøm. I dag er de 80 ansatte som årlig omsetter for ca. 600 millioner kroner.

- Har det vært noen spesielle utfordringer underveis?
- De største har nok vært å løse trafikken med minst forstyrrelser for bilister, syklister og fotgjengere, svarer Solbrekke. - Det er over tusen elever og ansatte som skal til og fra universitetet i løpet av dagen. Så vi har måttet anlegge midlertidige gang- og sykkelstier, og gjerde inn for å hindre at uvedkommende kommer inn på anleggsområdet.

Betydelige leveranser fra Heidenreich
- Det har gått med flere kilometer med rør til dette prosjektet, opplyser Solbrekke.
- Vi kommer nok til å bruke omtrent 1000 meter vannrør og mange ganger så mange kabelrør. I noen grøfter kan det ligge inntil 20 kabelrør side om side med vannrør og overvannsrør.

- Heidenreich har blant annet levert støpejernsrør, innmaten til kummene som kommer fra Ulefos Esco, kabelrørene og trekkrørene fra Pipelife, forklarer Bente Jensen som har ansvar for salg VA i Heidenreichs avdeling i Sarpsborg.

- Pluss duken som ligger i grøftene her, da, supplerer distriktssjef Arve Klingen.
- Innkjøpene var først beregnet til 2,5 millioner kroner, men nå ser det ut til at det blir en ekstra million før prosjektet står ferdig.

- Har du erfaringer med Heidenreich fra før?
- Nei, dette er faktisk første gang jeg samarbeider med dem, svarer Solbrekke. - Men det er kjekke folk som har tatt godt imot meg. Vi har opparbeidet en fin-fin tone oss i mellom. Men ingen her er redde for å blåse ut hvis noe går galt.

- Hvordan synes du samarbeidet med Heidenreich har vært?
- Stort sett veldig bra. Hittil har vi kommet vel i havn. Vi er i rute, og skal ha dette prosjektet levert i månedsskiftet august/september i 2015. Selvsagt er det alltid forbedringspotensial, både hos Heidenreich og oss. På et så stort prosjekt med så mange delleveringer, er det viktig at vi har oversikt og ligger i forkant.

Høy aktivitet i Rogaland

Det er stor byggeaktivitet i Rogaland og Heidenreich er så absolutt med.
Sammen med Oras har vi nylig fullført Rustabakken, et større boligprosjekt på 120 leiligheter for AF-Gruppen Bygg Rogaland. Også i bydelen Tasta har Heidenreich samarbeidet med Skanska om VVS materiell til et spennende boligprosjekt.

Området Rustabakken består av typiske blokker med garasje i kjelleren. Oras har utført alt rørarbeidet inklusive gulvvarme, sprinkler og sanitær i løpet av de 24 månedene prosjektet har pågått. Heidenreich har levert deler av materiellet til dette prosjektet som er på totalt cirka 18 000 kvadratmeter.

Alle tidsfrister overholdt.
Johnny Wiig har vært prosjektleder for AF Gruppen Bygg Rogaland på dette oppdraget.
- Samarbeidet har i det store og hele fungert meget tilfredsstillende. Alle involverte har gjort en god innsats. Våre underleverandører har også tatt mye ansvar, stilt opp og løst alle problemer underveis. Jeg vil også påpeke at alle tidsfrister har vært overholdt, og at den faglige dyktigheten har vært veldig bra, forteller Wiig.

Teknisk byggeleder Gaute Brandveggen hos Oras er godt fornøyd med leveransene fra Heidenreich.
- Heidenreich sto på veldig i sluttfasen og vi er godt fornøyd med leveringene. Vi bestilte mesteparten av materiellet på nettet, og alt ble levert etter kravene, sier Brandveggen.

HENTs hovedkontor i Trondheim

HENTs hovedkontor - første samarbeid mellom Heidenreich og GK Rør i Trøndelag

Oppføringen av HENTs nye hovedkontor på Tiller utenfor Trondheim er nå i full gang. Ansvarlig for VVS entreprisen er GK Rør AS, og Heidenreich leverer alt materiellet. Det er strenge tidsrammer på dette bygget. Etter planen skal overleveringen skje allerede i løpet av høsten 2015.

På byggeplassen sammen med Roger Murvold fra Heidenreich og prosjektleder Andreas Hellem fra GK Rør vokser en tidsriktig og miljøvennlig bygning fram.
- Bygget blir på fire etasjer over bakken samt kjeller. Total størrelse er på 16 800 kvadratmeter. Dette blir et moderne bygg med tidsriktige tekniske installasjoner og fleksible løsninger. Vi bruker bare miljøvennlige materialer.

Andreas Hellem fra GK Rør AS (til venstre) og Roger Murvold fra Heidenreich har full kontroll på VVS arbeidene.

Store krav til logistikk.
Det er flott utsikt fra bygget, men tomten er liten. Her er det ikke mye lagerplass.
- Nei, en av utfordringene med dette prosjektet er at det er begrenset med plass, sier prosjektleder Hellem. - Det setter store krav til logistikken. Dessuten har vi bare en innkjørsel på tomten, så du kan tenke deg hvordan det er her når flere sjåfører kommer med varer.

Heidenreich er godt i gang med leveransene og har kontroll. - Vi skal levere alt VVS materiellet innen sprinkler, varme, sanitær og kjøling. Vi har god kontroll på leveransene og satser på at dette fortsetter framover, sier Murvold.

Første prosjekt med GK Rør i Trøndelag.
HENT er det første prosjektet hvor GK Rør og Heidenreich spiller på lag.
- Vår oppdragsgiver HENT er en av Norges største entreprenører og stiller selvsagt store krav til sine underleverandører, og i samarbeid med Heidenreich skal VVS installasjonene bli helt i tråd med byggherrens ønsker.
- Samspillet med Heidenreich har gått meget bra, sier Hellem. Vi har fått alt materiell presist og uten problemer.

Det skjer mye innenfor varme og energi

Det skjer mye i bransjen vår nå, spesielt innenfor varme og energi
Hos Heidenreich mener vi det er en spennende utfordring å holde seg oppdatert på varme- og energi markedet, og vi forsikrer at Heidenreich står parat til å hjelpe kundene sine på dette området. 

Heidenreich leverer alt du trenger
- Det store potensialet i dette markedet er én av grunnene til at akkurat varme og energi er så interessant. - Myndighetene har bestemt at alle oljekjeler skal være borte i løpet av noen få år. Enova stoppet en periode tilskuddene til installasjon av varmepumpe, fordi de ønsket å vurdere ordningen på nytt. Dermed avtok også salget av varmepumper, og forbrukerne ble sittet på gjerdet for å se hvilke nye støtteordninger som ville bli lansert. Enova lanserte 01.01.2015 nye tilskuddsordninger, og dermed er det igjen gode både økonomiske, miljøvennlige og brukervennlige årsaker til at forbrukerene igjen bør satse på nye løsningern innen varme og energi.

 - De nye tilskuddsordninger som var på plass 01.01.2015, tilsier at støtten er rettighetsbasert og vesentlig forenklet. Det trenger ikke lenger søkes om tilskudd i forkant, dette kan man gjøre i etterkant og dokumentere i form av faktura. Det nye støtteprogrammet har forskjellige støttesatser og man gir støtte til flere teknologier som varmepumper, sol, bio og styresystemer. Eksempelvis så kan man få opp til kr 30.000 for luft/ vann varmepumpe, og opptil kr 40.000 i støtte for en væske/ vann varmepumpe. Dette forutsetter at den gamle oljekjelen fjernes og ny varmepumpe med energimpling monteres ( evt. montere inn måleutstyr). Det kan også søkes om støtte til varmepumper i nye boliger eller til eksisterende boliger uten oljekjele. Støttesatsene her er maks kr. 20.000 for luft/vann (med energimåler) eller kr 10.000 uten energimåling, for væske/vann maks kr 30.000 (med energimåler eller kr. 20.000 uten energimåling. I tillegg kan det søkes om kr. 10.000 i støtte for solvarmeanlegg pluss kr 200,- i støtte pr m2 installert solfangeareal oppad til 25m2. Støtte til varmepumper og sol kan kombineres med hverandre. Maks støtte gis så fremt dette er innenfor 25% av total investering inkludert mva.


Flexheat meget godt mottatt
- Hos Heidenreich finner du  også varmepumper og varmesystemer fra de største og mest seriøse leverandørene på markedet. Vi har også sitt eget varmesystem, Flexheat, som er fiks ferdige dimensjonerte pakker for oppvarming av boliger på mellom 150 og 300 kvadratmeter. Det er blitt meget godt mottatt av kundene våre. Flexheat inneholder varmepumpe, boligvarmesentral, MX-sentral, styringssystem, følere og annet naturlig tilbehør. Dette gjør installasjonsjobben meget enkel for rørleggerne.

Flexheat er enkel å handle, og enkel å montere
Alle delene til Flexheat-pakken kommer samlet på én pall. Dermed unngår du risikoen for at ulike elementer ikke passer sammen når du står ute hos kunden. Flexheat er også enkel å montere; det medfølger en deltaljert og oversiktlig arbeidstegning.


- De første produktene i Flexheat-serien var basert på væske-til-vann boligoppvarming, men er etter hvert utvidet med løsninger basert på solenergi og luft-til-vann oppvarming. Vaillant Group Norge leverer varmepumpene og styringssystemet til Flexheat, mens varmesentralen som både lagrer varmen og sørger for tappevann kommer fra Oso. Sistnevnte leverer også MX-sentralen som er spesialtilpasset og oppgradert for Flexheat.

God opplæring er grunnlaget for suksess
Heidenreich er opptatt av å gi rørleggerne informasjon og kunnskaper om varme og energi.

- Målet er å gjøre rørleggerne så trygge på sin egen kompetanse på ulike løsninger innenfor varme, at de kan være gode rådgivere for kundene sine. Da får de også som oftest oppdraget!

Rensing av varmesystemet er også viktig
- På grunn av bakteriedannelse i varmesystemet, vil vannet der bli grumsete og forurenset etter hvert. - Dette fører til dårligere effekt over tid, samtidig som levetiden på anlegget reduseres. Vi leverer markedets beste utstyr til rensing av varmesystemet.
- Faktisk tar vi alltid med rensing i tilbudene vi gir på nye anlegg. Vi er nemlig opptatt av rørleggerne og deres kunder skal være fornøyd om fem år, også. For nærmere informasjon ta kontakt med din kontaktperson i Heidenreich eller finn kontaktperson her

FlexHeat er midt i blinken

En av våre fornøyde "FlexHeat- kunder" er Trond Lyse i BIO VVS AS på Skedsmokorset. Han er en av Heidenreichs kunder som har gjort sine erfaringer med Flexheat.


- Foreløpig har vi montert Flexheat anlegg på to steder, men flere er på vei, lover han.

- Javel, så du er fornøyd med Flexheat?

- Ja, kjempefornøyd, svarer Lyse entusiastisk. - Installasjonen går smertefritt, og deretter er det bare plug & play. Det første Flexheat-anlegget vi installerte var væske-til-vann boligoppvarming i en diger kaksebolig i Oslo. Både vi og kunden er storfornøyd. Det har ikke vært noe å sette fingeren på.

- Vi er et lite firma som jobber med all slags rørleggerarbeid. Det kan være sprinkler den ene dagen, og jobbing nede i grøfta den andre. Derfor har vi ikke kapasitet til å holde oss 100 prosent oppdatert på alt som skjer innenfor varme- og energifronten. Da er det så fint med pakker som Flexheat: Vi står for installasjonen, og så får vi hjelp fra fagfolk til å sette igang og justere anlegget. Og skulle det mot formodning oppstå problemer senere, er det bare for oss å ringe leverandøren, så får vi hjelpen vi trenger. For oss er Flexheat midt i blinken, konkluderer Trond Lyse.

Våre samarbeidspartnere

ULEFOS AS

Ulefos AS utvikler og distribuerer kvalitetsprodukter innen VA Teknikk, Rørinspeksjon, Utemiljø, Bygg & Anlegg og Gategods.

> Gå til samarbeidspartner

Glava

Hovedproduktet er glassull som er verdens ledende isolasjonsmateriale. Produktsortimentet består for øvrig av skumplast (EPS og XPS) og steinull samt en rekke handelsprodukter.

> Gå til samarbeidspartner

FURNES

Furnes Jernstøperi AS, er en av Nordens største gategodsprodusent og andre støpejernsprodukter.

> Gå til samarbeidspartner

isiflo

Bedriftens hovedprodukt er ISIFLO Messingkoblinger for sammenføyning av rør innen vann- og gassforsyning. Raufoss Water & Gas AS eier brandet "ISIFLO", som er en av de sterkeste merkene innenfor Europas vann-, avløps- og gassdistribusjonsnett.

> Gå til samarbeidspartner

ISOTERM

Isoterm er Nordens ledende leverandør av miljøvennlige frostsikre rør til hus og hytteområder.

> Gå til samarbeidspartner

PipeLife

Pipelife Norge er Norges største produsent og leverandør av rørsystem i plast. Deres rør benyttes til vann, avløp, gass, kabelbeskyttelse og elektriske husinstallasjoner.

> Gå til samarbeidspartner

VPI

Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester.

> Gå til samarbeidspartner

Wavin

Norsk Wavin AS er en del av Wavin konsernet i Holland, som er den ledende leverandør av plastrørssystemer i avløps-, vann- og VVS sektoren i EuropaNorsk Wavin AS er en del av Wavin konsernet i Holland, som er den ledende leverandør av plastrørssystemer i avløps-, vann- og VVS sektoren i Europa.

> Gå til samarbeidspartner

xylem

Xylem leverer produkter og komplette løsninger for pumping av vann og avløpsvann, samt skreddersydde applikasjoner for industrien. Har også et bredt utvalg av løsninger for styring og overvåkning av pumpesystemer.

> Gå til samarbeidspartner

ACO

ACO Nordic A/S er det norske datterselskapet til ACO-konsernet. Vi er spesialister på komplette systemløsninger, installasjon og vedlikehold innen drenering. Vi tilbyr trygge og effektive løsninger for å håndtere overvann, kloakk og avløpsvann. Vårt system er egnet for mange bruksområder, blant annet catering, restauranter, næringsmiddelindustri, parkeringsplasser, terminaler, detaljhandel, veier, viadukter, boliger, hoteller, flyplasser og havner. Vi samarbeider med arkitekter, ingeniører, konsulenter, grunneiere, utbyggere, myndigheter, installatører og entreprenører. Med støtte av hydrauliske beregninger, utvikler vi effektive løsninger. Vår organisasjon er delt inn i VA og VVS. ACOs sortiment selges gjennom et bredt distribusjonsnett av blant annet grossister.

> Gå til samarbeidspartner

Efas

EFAS tilbyr lagerførte og markedsledende termoplastprodukter til kundegrupper innen havbruk, kommunal sektor, industri, entreprenørbransjen og grossistnæringen.

> Gå til samarbeidspartner

Georg Fischer

GF Piping Systems tilbyr innovative plastrørsystem for vann- og gasstilførsel til industrisektoren og innen bygningsteknologi.

> Gå til samarbeidspartner

Lyngen plast

LYNGEN PLAST produserer tanker, rør og spesialdesignede produkter av glassfiber og polyester/vinylester.

> Gå til samarbeidspartner

PAM

Pam er verdens største produsent og teknologoleverandør av duktile støpejernsprodukter.

> Gå til samarbeidspartner

Thrace Polybulk

Thrace Polybulk AS og Thrace Polybulk AB ble i 2001 en del av Thrace Group. Frem til da hadde de etablert en sterk posisjon i det Nordiske markedet, under navnet Hydro Polybulk. Dette var emballasjedivisjonen til Norsk Hydro som opprinnelig ble etablert i 1982.

> Gå til samarbeidspartner

Trelleborg

Pipe Sealing Systems. Lukkesystemer for betong- og plastikkrør for vann, kloakk og avløp.

> Gå til samarbeidspartner

Jackon

Jackon gruppen er et heleid norsk industrikonsern med hovedkontor i Fredrikstad. Vi er stolte av å kunne kalle oss Nordens ledende produsent av isolasjon og emballasje i ekspandert (EPS) og ekstrudert (XPS) polystyren til byggebransjen og industrien. Konsernet har i alt 14 fabrikker i Europa, hvorav 11 i Norden. Vi har ca 700 ansatte og en årlig omsetning på om lag 2 mrd kroner. Våre mest kjente merkenavn er Jackopor® (EPS), Jackofoam® (XPS), Thermomur®, Jackon Ringmur og Jackon våtrom. I Jackon har vi lang erfaring med produksjon av plastisolasjonsprodukter, og har i dag et av Nordens mest moderne anlegg for fremstilling av isolasjon og emballasje i EPS og XPS.

> Gå til samarbeidspartner

Bia Miljø

Bia Miljø (etablert i 1990) er en ledende produsent av plastprodukter i glassfiberarmert polyester (GRP) eller i glassfiberarmert vinylester (GRVE). Vi har en variert tankproduksjon til produkter som slamavskillere (septiktanker) vanntanker, samletanker, ensilasjetanker, kjemikalietanker osv. Vi har landets største utvalg av tanker og kar til oppdrett. Vår store formpark gir oss store muligheter til en fleksibel oppdragsproduksjon til industri.

> Gå til samarbeidspartner

Innva

INNVA AS leverer kjente merkevarer innen VA-teknikk og er Norges distributør av Hawle produkter. Med lang erfaring og kompetanse, er INNVA kundens samarbeidspartner nummer en. Vi har et komplett lager med flensede ventiler, combi og rørdeler på Skui i Bærum.

> Gå til samarbeidspartner

AVK

AVK Norge AS er en del av AVK-gruppen, som er et internasjonalt selskap med mere en 75 produksjons- og salgsselskaper og med ca. 3.000 ansatte. AVK er en av de førende produsenter av ventiler til vann, avløp, brannbekjempelse og gass verden over. AVK har også bygd opp et sterkt navn innenfor industri. AVK produkter er designet i henhold til de mest aktuelle nasjonale og internasjonale standarder og er solgt i mer enn 80 land over hele verden. Når du samarbeider med et AVK selskap, kan du forvente kvalitet, pålitelighet, funksjonalitet og lang levetid. AVK Norge AS har det overordnede ansvar for salg, markedsføring og distribusjon av konsernets produkter til det norske markedet. I tillegg har selskapet agentur på ytterligere merkevarer for å møte markedets behov.

> Gå til samarbeidspartner

Odin Miljø

Odin Maskin produserer og leverer: Oljeutskillere, Isvannstanker, Fettutskillere, Akkumulatortanker, Minirenseanlegg, Slamutskillere, Gråvannsrenseanlegg, Samletanker, Oljetanker, Gjenvinningsanlegg, Grenderenseanlegg og Spesialtanker.

> Gå til samarbeidspartner

Helnor

H. Nordahl Hagen as ble etablert i Hamar av rørleggermester Helge Nordahl Hagen sen. i 1955. Våren 1970 startet vi produksjonen av "teleskopiske varerør" og i årene som fulgte utvidet vi vårt produksjonsprogram med kumlokk og inspeksjonsluker. Produktene fikk navnet "HELNOR" som er en sammenføyning av forstavelsene i HELge NORdahl Hagen. Etter fisjonen i årsskiftet 91/92 ble produksjonen utskilt til et eget selskap "Helnor AS". HELNOR as er en av norges få bedrifter som selv produserer for det norske VVS-markedet. Forretningside: Selge, produsere og utvikle produkter for betjening og kontroll innen vann og avløp.

> Gå til samarbeidspartner

FM Mattsson

FM Mattsson er Sveriges eldste kranprodusent. For de aller fleste er blandebatteriet bare en vakker innredningsdetalj som skal levere vann og underbygge atmosfæren på kjøkkenet eller badet. For oss som har jobbet med dette i mer enn hundre år, dreier deg seg om så mye mer.

> Gå til samarbeidspartner

mora

Mora Armatur er et av Nordens ledende foretak innen produktutvikling og markedsføring av sanitetsarmatur (vannkraner for kjøkken og bad).

> Gå til samarbeidspartner

ifø

Over 125 års produksjon av kvalitetsprodukter innen sanitærporselen, møbler og dusjløsninger. Bli kjent med inspirerende Iföprodukter til en komplett innredning av ditt baderom.

> Gå til samarbeidspartner

Oras

Siden Oras ble grunnlagt i 1945, har Oras vært en pioner innen kran- og dusjproduksjon, med fokus på komfort, energi- og vannsparing, brukervennlighet og design. Vårt samarbeid med det italienske designfirmaet ALESSI har resultert i en rekke nyskapende kraner for kjøkken og bad. Oras er markedsleder i berøringsfrie og elektroniske kraner.

> Gå til samarbeidspartner

Grohe

Kvalitet, teknologi, design og bærekraft. Fire merkeverdier som illustrerer Grohes forpliktelse til å skape eksepsjonelle opplevelser. de setter sine standarder ekstremt høy for å sikre at hver gang du slår på en GROHE kran eller går inn i en GROHE dusj, så du kan føle forskjellen.

> Gå til samarbeidspartner

Hansgrohe

Kvalitetsarmaturer til dusj, badekar, servant og kjøkken fra Hansgrohe og Axor. Tidløs design, moderne teknikk og beste kvalitet.

> Gå til samarbeidspartner

Porsgrund

Bad i tiden siden 1948. Porselen er fortsatt kjernen i vår virksomhet, selv om vi idag kanskje er like kjent for våre dusjløsninger, badekar og baderomsmøbler.

> Gå til samarbeidspartner

Gustavsberg

Velkommen til et smartere baderom. Hos Gustavsberg tilbyr vi produkter til hele baderommet; produkter av høy kvalitet og med et funksjonelt, nordisk design.Lite eller stort, klassisk eller moderne, minimalistisk eller fargerikt, til privatboliger eller offentlige miljøer – vi har alt du behøver!

> Gå til samarbeidspartner

Duravit

Designmerket Duravit . Hvordan kan vi gjenkjenne god design? Tross alt, kan individuell smak være veldig forskjellig. Likevel kan visse særtrekk fungere som referanser som kvalifiserer for innovasjon. Hos Duravit finner du det komplette sortiment for hele badeværelset.

> Gå til samarbeidspartner

Villeroy

Villeroy & Boch leverer produkter til kjøkken og baderom. Villeroy & Boch er kjente kvalitetsleverandører innen de fleste typer sanitærporselen.

> Gå til samarbeidspartner

Intra

Intra er kjent for høykvalitets presisjons design og produkter i rustfritt stål. Den kunnskapen som kreves for å lage slike produkter kommer fra ulike innovasjoner gjennom mange tiår.

> Gå til samarbeidspartner

Macro

Macro tilbyr rett utformet og funksjonelle produkter for å øke velbehaget i hverdagen.

> Gå til samarbeidspartner

Latona

Latona er et norskeid firma, som produserer og selger egenutviklede produkter innen kjemi, pleie og renholdssektoren. De retter seg mot det profesjonelle markedet og har hovedfokus på høy kvalitet til en fornuftig pris.

> Gå til samarbeidspartner

ARROW

Det svenske selskapet Arrow ser tilbake på 40 års erfaring med dusj, steamdusj, dusjdører, dusjpaneler og dusjtilbehør.

> Gå til samarbeidspartner

Danline

I Danline, har det siden starten i 1989, vært et fast mål, å gi kunder en god og glad badoplevelse. Et Danline kar er bygget for å holde i mange år, er særdeles brukervennlig, og det er tenkt over detaljene.

> Gå til samarbeidspartner

Dansani

Virksomheten ble etablert i 1983. Helt siden den gang har de fokusert på å være blant verdens beste leverandører innenfor ett eneste kjerneområde - kvalitetsmøbler til baderommet. Det betyr at deres mer enn 200 ansatte er høyt spesialiserte fagfolk, som vet hva som kreves for å utvikle, produsere og markedsføre dansk design i høy kvalitet.

> Gå til samarbeidspartner

Holtans

Hos Holtans finner du et bredt produktspekter av velværeprodukter til ditt baderom. Anerkjente merker innen dusjløsninger, badekar, sanitær etc.

> Gå til samarbeidspartner

Husqvarna

Husqvarna er markedsleder innen skogs- og hageprodukter.

> Gå til samarbeidspartner

Pressalit

Et toalett sete er et hverdagslig produkt som skal vare i mange år. Derfor er kvalitet avgjørende når du velger et toalettsete. Men det handler også om å finne et toalettsete som passer toalettskålen, ellers vil det være ubehagelig å sitte på og skjemmende å se på.

> Gå til samarbeidspartner

Sanipro

Sanipro AS er importør og leverandør av sanitærprodukter i Norge. De tilbyr produkter av høy kvalitet, og har mange års erfaring innen VVS, både med salg og produksjon.

> Gå til samarbeidspartner

SaniTech

SaniTech leverer gode løsninger for både offentlig og privat miljø. SaniTech leverer armaturer med de høyeste krav til design, funksjon og brukervennlighet

> Gå til samarbeidspartner

Tubman

Gi markedet nisje og spesialprodukter og tilhørende tjenester innen avløp og kloakk som stadig oppfyller eller overgår kundenes behov og forventninger.

> Gå til samarbeidspartner

TGS

Tønsberg glassliperi og speilfabrikk leverer spesialløsninger for dusjløsninger og speil.

> Gå til samarbeidspartner

Pax

Volution Norge AS er vareeier for Pax og Fresh i Norge. Pax og Fresh sortiment dekker blant annet vifter, ventilasjon og håndkletørkere

Rebase

Rebase er en VVS-leverandør som siden 1989 har forsynt grossister og rørleggere med både lagervarer og kundetilpassede produkter. En stor del av vårt produktsortiment lagerføres av ledende grossister i Sverige og Norge. Vi har kunden og et høyt servicenivå i fokus.

> Gå til samarbeidspartner

roth

Roth Nordic AS utvikler, produserer og markedsfører komplette VVS- systemer, spesielt tilpasset det nordiske marked. Med nasjonale salgsorganisasjoner og salg gjennom VVS- grossister er våres produkter lett tilgengelige. Vi dekker hele Norden og når du handler hos oss, får du samtidig profesjonell back- up og omfattende garantier.

> Gå til samarbeidspartner

Ulefos Esco

I februar 2014 ble Ulefos Esco AS ( tidligere Kongsberg Esco AS ) en del av Ulefos Gruppen. Ulefos gruppen tilbyr produkter og tjenester som er utviklet for og spesialtilpasset nordiske forhold, i nært samarbeid med sluttbrukere. Kompetansen og produktene tilføres gjennom Ulefos Esco AS legger til rette for at Ulefos AS nå kan tilby et egenprodusert sortiment rettet mot VA-markedet

> Gå til samarbeidspartner

Norvann

Norvann leverer et stort spekter av filterløsninger, utviklet av markedets ledende produsenter på området. Våre produkter spenner fra små drikkevannsfilter til hytta, til større renseanlegg beregnet for bolighus, forretningsbygg, skoler, hoteller, vannverk, restauranter og storkjøkken.

> Gå til samarbeidspartner

Engebretsen

Morten Engebretsen AS er en betydelig leverandør av tappearmaturer og forspyledusjer til storkjøkken. I over 70 år har vi levert fettutskillere for rensing av avløpsvann fra storkjøkken. Til industri og offshore leverer vi nøddusjer og øyedusjer som oppfyller de strengeste krav til kvalitet og funksjon.

> Gå til samarbeidspartner

OSO

OSOs målsetninger er fundamentert i deres grunnleggende tankegang – å være til beste for mennesker og miljø. OSO produserer energieffektive og miljøvennlige rustfrie varmtvannsberedere av overlegen kvalitet i hele Europa.

> Gå til samarbeidspartner

Xylem

Xylem er Norges største spesialfirma i pumping, med en lang historie i det norske markedet. Deres varemerker Flygt, Lowara, Vogel og Godwin er godt anerkjente i markedet. Xylem leverer produkter og komplette løsninger for pumping av vann og avløpsvann, samt skreddersydde applikasjoner for industrien.

> Gå til samarbeidspartner

Uponor

Uponor er en ledende internasjonal systemleverandør av løsninger for VVS, Innendørsklima og Infrastruktur til boliger, yrkesbygg og samfunn. Uponor AS er en systemleverandør av VVS produkter for f.eks, tappevann og vannbåren gulvvarme mens Uponor Infrastruktur AS en systemleverandør for infrastruktur som f.eks, overvann og avløp.

> Gå til samarbeidspartner

LYNGSON

LYNGSON as er landets ledende leverandør av elementer for vannbåren varme og har bred erfaring i prosjektering og veiledning om bruk av riktige typer elementer til ulike behov. Lyngson har stor fokus på fremtidens elementer med viftekonvektorer (DBE) og klimaløsninger med tanke på energibesparing og varmepumpedrift (Lavtemperatur anlegg).

> Gå til samarbeidspartner

Vaillant

Som et av de markeds- og teknologiledende selskapene internasjonalt på området varme-, klima- og ventilasjonsteknologi, utvikler og produserer Vaillant Group skreddersydde produkter, systemer og tjenester for boligkomfort. Blant produktene finner du alt fra effektive varmeapparater basert på tradisjonelle energibærere, til systemløsninger for utnyttelse av regenerativ energi.

> Gå til samarbeidspartner

Armaturjonsson

Armaturjonsson AS er et av de ledende selskaper i Norge med produkter og systemer for distribusjon av all type vann, varme og kjøling innendørs i boliger og yrkesbygg, samt spesialarmatur og installasjonsmateriell for rørleggerbransjen.

> Gå til samarbeidspartner

Dimplex

Glen Dimplex Nordic er en norsk bedrift som -utvikler, produserer og selger energieffektive produkter og løsninger innenfor varme og komfort.

> Gå til samarbeidspartner

CTC Ferrofil

CTC Ferrofil er en del av Enertech group som er internasjonalt konsern innen oppvarming av bygg, bolig og varmtvann.

> Gå til samarbeidspartner

ENCON

Produkter for varme og innemiljø.produkspekteret inneholder radiatorer, konvektorer, takvarmepanel, luftporter, varmluftsvifte, rørsystem for vifte, radiatorer og tilbehør. Kvalitet koblet med service og kalkulasjon.

> Gå til samarbeidspartner

Danfoss

Danfoss er anerkjent som en global trendsetter. De arbeider lidenskaplig for å flytte grenser for resultat og omdømme. Deres produktspekter består av produkter innen kulde, varme, VLT Drives, Industri - kompressorer og kondenseringsaggregater.

> Gå til samarbeidspartner

TA Hydronics

Ledende produktmerker som – Pneumatex, TA & Heimeier – har i en årrekke vært del av industrikonsernet IMI plc. Disse ble samlet under TA Hydronics-merket i 2011, og fortsetter nå under paraplyen IMI Hydronic Engineering.

> Gå til samarbeidspartner

Armacell

Armacell, verdensledende innen fleksible isolasjonsskum for utstyrs-isolasjon markedet, er også en ledende leverandør av konstruerte skum.

> Gå til samarbeidspartner

Glava

Hovedproduktet er glassull som er verdens ledende isolasjonsmateriale. Produktsortimentet består for øvrig av skumplast (EPS og XPS) og steinull samt en rekke handelsprodukter.

> Gå til samarbeidspartner

Grundfos

Grundfos er en av verdens ledende pumpeprodusenter. Uavhengig av markedsområde en jobber i, så har Grundfos en energieffektiv pumpeløsningen som passer de fleste behov.

> Gå til samarbeidspartner

IMI

Vi presenterer IMI Hydronic Engineering – den nye profilen til TA Hydronics

> Gå til samarbeidspartner

Bosch

Bosch Termoteknikk tilbyr et bredt produktspekter innen oppvarming og varmtvann. De har alt fra produkter som gjør det varmt og behagelig i hjemmet til store industrikjeler som er effektivitet i stor skala med teknologi for store oppgaver.

> Gå til samarbeidspartner

SGP

Med fokus på vannbåren varme siden 1929. SGP er en av markedets ledende leverandører av utstyr til vannbårne anlegg.

> Gå til samarbeidspartner

Wilo

WILO er en ledende produsent og leverandør av pumper og pumpesystemer innen varme, air-conditioning og kjøling.

> Gå til samarbeidspartner

Flexheat

FLEXHEAT leverer ferdig dimensjonerte pakker for boligoppvarming. Boligvarme-pakkene er høyeffektive og enøkvennlige løsninger for varme og varmtvann i boliger. Nøye sammensatte og utvalgte produkter fra markedsledende produsenter som gir fagmannen en enklere hverdag.

Geberit

Geberit Group er markedsleder i Europa innen sanitærteknikk med en global orientering. Geberit har egne representanter i 41 land. Spekteret omfatter produktområdene innen sanitærsystemer og rørsystemer. Geberits merkevarer er innovative, holdbare og miljøeffektive.

> Gå til samarbeidspartner

ISIFLO

Bedriftens hovedprodukt er ISIFLO Messingkoblinger for sammenføyning av rør innen vann- og gassforsyning. Raufoss Water & Gas AS eier brandet "ISIFLO", som er en av de sterkeste merkene innenfor Europas vann-, avløps- og gassdistribusjonsnett.

> Gå til samarbeidspartner

KNIPEX

Mindre er mer: vi konsentrerer oss om en enkelt produktgruppe og oppnår dermed merkbare fordeler i kvalitet og ytelse.Derfor er Knipex i dag det ledende tangmerket i verden.Brukere i over 100 land arbeider med Knipex-tenger- tendensen er stigende.

> Gå til samarbeidspartner

Snickers

Snickers Workwear er et av de ledende varemerkene i arbeidstøybransjen i Europa og er representert i flere enn 20 land. I over 30 år har vi stått bak utviklingen av banebrytende arbeidstøy basert på de virkelige behovene til håndverkere som må kunne stole på utstyret.

> Gå til samarbeidspartner

Waterguard

Waterguard er markedsledende i Norge på vannstoppsystemer og lekkasjesikring.

> Gå til samarbeidspartner

ARVEDI

Arvedi Gruppen : varmt valsede flate produkter , sveiset karbonstålrør , sveiset rustfritt stål rør og rustfritt stålstripe .

> Gå til samarbeidspartner

Saniflo

I over 50 år har SFA konsernets mål vært å tilby løsninger som forenkler installering i våtrom. Som den franske oppfinneren av den berømte macerating systemet , er i dag SFA blant de ledende selskapene på verdensbasis innen løsninger for våtrom. Vi er forbindes med kvalitet og teknisk kompetanse, og våre produkter produseres i Frankrik utfra de strengeste krav.

> Gå til samarbeidspartner

Blücher

BLÜCHER feirer 50-års jubileum som en av de ledende produsenter av avløpssystemer i rustfritt stål til anvendelse i boliger, kommersielle og industrielle bygg samt ombord på skip og boreplattformer.

> Gå til samarbeidspartner

Rems

Siden grunnleggelsen i 1909 har REMS utviklet produkter til rørbearbeiding, spesiellt for VVS- og varmeinstallatører. Først håndverktøy og senere maskiner og elektroverktøy.“REMS skal være bedre”; dette krav fra firmaets grunnlegger Christian Föll har altid vært kjennetegnende for alt, hva firmaet har foretatt seg. I dag er REMS en av de førende produsenter av maskiner og verktøy til rørbearbeiding.

> Gå til samarbeidspartner

NOHA

NOHA NORWAY AS ble etablert, og begynte produksjon av slangetromler og skap, i Stavanger, tidlig på 1950-tallet. NOHA har siden den gang fokusert på å utvikle løsninger som dekker alle brannsikkerhetsbehov, både for bedrifts- og privatmarkedet. Vi er derfor stolte over å kunne tilby alt våre kunder trenger innen brannslokkingsutstyr. Og ikke minst: Kompetansen som skal til for å finne trygge og smarte løsninger innen alle typer brannvern – tilpasset behov. Trygge og smarte løsninger finner vi lettest gjennom samarbeid.

> Gå til samarbeidspartner

Kruge

Kruge AS er et ledende selskap av system for rørmontasje. Vi leverer montasjesystem og festemateriell for innfesting og oppheng av de fleste typer rør innen VVS, sprinkler, varme og kjøling, VA, samt ventilasjon. I tillegg leverer vi rillede lettvektsrør til sprinkler og varme og kjøling.

> Gå til samarbeidspartner

Raaco

raaco har siden 1956 utviklet og produsert innovative, overskuelige og plassbesparende oppbevaringssystemer til både industrien og professjonelle håndverkere verden over.   raacos systemer er skapt til orden. Med det solide sortiment i praktiske løsninger kan selv store mengder småting, verktøy og tilbehør organiseres og oppbevares oversiktlig. Det gjør det daglige arbeide langt enklere, og samtidig spares det både tid, plass og penger.

> Gå til samarbeidspartner

Purus Joti

Familieeide Purus er en innovativ virksomhet i VVS-bransjen og en av Skandinavias ledende produsent av sanitærprodukter for bad og kjøkken. Blant produktene finnes sluk, gulvrenner, avløpssystemer, rustfri innredning og rustfri sanitær

> Gå til samarbeidspartner

Workhand

Siden 1990 har Workhand produsert hansker spesielt tilpasset nordisk klima og behov. Workhand samarbeider tett med norske industridesignere for å utvikle de beste vernehanskene på markedet. I dag er vi en av få rendyrkede hanskeleverandører i Norge.

> Gå til samarbeidspartner

Cimberio

Cimberio ble etablert i 1991 og er en ledende leverandør av ventiler og vannbehandlingsprodukter til det norske markedet.

> Gå til samarbeidspartner

KJMA

Gustavsberg Rørsystem AB med sitt norske datterselskap KJ-MA System AS er skandinavias ledene organisasjon som arbeider for utvikling og markedsføring av rørsystem i støpejern. Vårt omfattende internasjonale nettverk hjelper oss med å følge utviklingen på det europeiske markedet. Vi investerer løpende i nytt produksjonsutstyr, modeller og verktøy til nye og bedre rørdeler, og tilbehør til rørsystemet.

> Gå til samarbeidspartner

AXflow

AxFlow er en ledende aktør for spesialtilpassede løsninger og produkter innen pumpesystemer, kompressorsystemer, prosessinstrumentering, miksere, doseringssystemer, UV desinfeksjon, vannmålere og rørarmatur og løsninger for fjernavlesning av målere.

> Gå til samarbeidspartner

Relekta

Relekta er leverandør av bl.a Tec7. Denne er svært universell og erstatter monteringslim, trelim, polyuretanmasse, silikon, sanitærsilikon, akryl, butyltetting, vinduskitt etc.

> Gå til samarbeidspartner

Viega

Multinasjonal produsent av produkter beregnet innen avløp, oppvarming, gass og drikkevann.

> Gå til samarbeidspartner

Siemens

Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative løsninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens største leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger, og over 40 prosent av omsetningen på 78 milliarder euro kommer fra virksomhetens grønne portefølje.

> Gå til samarbeidspartner

Conex Bänninger

Conex er en del av IBP Group, som er en global virksomhet innen design, produksjon og levering av VVS fittings , ventiler og badeprodukter .

> Gå til samarbeidspartner

Arvid Nilsson

Arvid Nilsson er en av Nordens ledende leverandører av festeelementer til forhandlere i industri- og byggebransjen.

> Gå til samarbeidspartner

Faluplast

Faluplast konstruerer, produserer og selger VVS- produkter som forenkler og rasjonaliserer rørinstallatørens arbeide og løser dennes problem.

> Gå til samarbeidspartner

SSAB

SSAB er et høyspesialisert globalt stålforetag. Vi er en ledende produsent til den internasjonel markedet for avansert høyholdfast stål (AHSS) og segherdet stål (Q&T), tynnplat og grovplat, rørprodukter samt konstruksjonsløsninger innen byggesektoren.

> Gå til samarbeidspartner

Cupori

Vi er den ledende leverandøren av kobberrør i Norden. Da kobberrør er 100 % resirkulerbart, er det den miljøvennlige løsningen for entrepenører, beboere, huseiere, rørleggere og vedlikeholdspersonell.

> Gå til samarbeidspartner

RACCORDERI METALLICHE

RACCORDERIE METALLICHE regnes som en av de ledende selskapene innen produksjon av pressetilpassedesystemer, sveisedeler , krager og festesystemer, plugger og tilbehør for radiatorer. Våre produkter produseres i Italia og vårt salgsnettverk sørger for distribusjon i mange europeiske markeder.

> Gå til samarbeidspartner

PREIS

PREIS® Rørsystemer– kvalitet som møter de høyeste forventninger for highest demands                                              Med høyt kvalifiserte medarbeidere og lang erfaring er vi en av de ledende europeiske produsenter av støpejern rør og rørdeler . Vi selger PREIS® rørsystemer til kunder over hele verden . PREIS® rørsystemer , sørger for holdbare og driftssikre løsninger.

> Gå til samarbeidspartner

Yorkshire copper Tube

Vi er en ledende produsent av kobberrør og kjølerør for byggebransjen. Våre produkter finner du i de fleste av de store globale marked.

> Gå til samarbeidspartner

Hitachi

Hitachi Power Tools Norway AS er en av Norges ledende leverandører til jernvare-, byggevare-, elektro- og VVS-bransjen innen områder som elektroverktøy, spikring, håndverktøy og festemidler. Våre varer blir distribuert gjennom Norges ledende forhandlere, og er tilgjengelig over hele Norge. Produktspekteret er beregnet på den profesjonelle bruker, og kvalitetsnivået er tilsvarende. Vi er sikker på at du blir fornøyd dersom du velger et produkt fra oss.

> Gå til samarbeidspartner
Sentralbord hverdager 0800 - 1500