Vi forsterker VA-satsningen

Vi fortsetter vår sterke satsning på både VA og VVS, og oppretter nå en egen leder for VA-seksjonen. VA og VVS vil fra 1. mars driftes som to separate organisasjoner, men vi vil fortsatt være samlokalisert som i dag og ha et tett samarbeid på tvers av fagområdene for å kunne gi optimal rådgiving og service.

Morten Lerengen er utnevnt til ny VA-sjef og han vil fra 1. mars lede salgsorganisasjonen for VA i Heidenreich.

Etter 13 år som salgssjef i Høiax, har Morten har vært ansatt i Heidenreich siden 2016. Selv sier han: –Jeg gleder meg til å komme i gang. VA er et veldig interessant marked og vi legger opp til en bred satsing. Min jobb blir å tilrettelegge og skape trygghet gjennom å bygge opp kompetansen. Det jobber mange flinke, og ikke minst engasjerte mennesker i Heidenreich, så dette tror jeg blir veldig bra, sier Lerengen.

 

Bygger opp internt
–Teamledere settes inn fra eksisterende stab som skal jobbe ut fra definerte VA-soner. Det gjøres i dag en fremragende jobb ute på Heidenreich sine avdelinger med tung faglig kompetanse innen VA. Nå legges det enda større trykk på å bygge opp et enda sterkere VA-miljø internt i Heidenreich, fremhever Lerengen.

 

Sentralbord hverdager 0800 - 1500