Heidenreich leverer Norges største Q-Bic Plus fordrøyningsanlegg til det nye Vålerenga Stadion

HENT as er totalentreprenøren for Vålerengens Idrettsforenings nye fotballstadion, som nå bygges på Valle i Oslo, like ved gamle Valle Hovin Stadion. Her er rørentreprenør Marthinsen & Duvholt as i full gang med å montere Norges hittil største Q-Bic Plus fordrøyningsanlegg. Og Heidenreich står for leveransen.

Slik blir den nye storstua til Vålerenga (Foto: 3DVISION.SE/lille frøen/STEFAN EKBERG)

Tilskuerkapasiteten på denne nye lekegrinda til Vålerenga Stadion vil være 18 000 når alt står ferdig i 2017, og Q-Bic Plus anlegget vil forhåpentligvis bidra til at spillerne på regntunge kampdager ikke blir altfor våte på beina. 

Tøff kamp om kontrakt

Kamp, ja. Heidenreich måtte utkjempe en tøff kamp for å få i havn denne leveransen fra Marthinsen & Duvholt. Prosjektlederen deres, Arne Gustav Hageland og regionssjef VA Per Jakob Bjerkelund hos Heidenreich, hadde gått en del runder før kontrakten ble undertegnet.

Det feiret vi sammen med en grillfest!

 

Heidenreich laget en hyggelig liten grillfest for Marthinsen & Duvholts på anlegget.

Og ved lunsjtider denne strålende sommerdagen 1. juni var Per Jakob og VA-selgerne Lars Kristian Halvorsen og Jan Svensson på plass foran riggen på Valle, med fullt grillutstyr og partytelt. Der serverte de pølser og hamburgere med alt tenkelig tilbehør til Marthinsen & Duvholts arbeidsfolk. Tydeligvis hadde ryktet om grillfesten spredt seg, for også deres administrerende direktør Anne Mürer og regionsjef Bård Nakjem hadde tatt turen opp til Valle. Og folk hygget seg ...

 

VA-selger Jan Svensson i full gang med grillverktøyet. 

Når prisforskjellen er liten, går vi for Heidenreich

– Heidenreich er den ene av Marthinsen & Duvholts to faste grossister, forteller prosjektleder Arne Gustav Hageland. – Hvem vi velger som leverandør på et prosjekt, avhenger selvsagt av pris. Men når prisforskjellene er små, går vi for Heidenreich. 

– Javel? Hvorfor det? spør vi nysgjerrig.

– Det er fordi vi har så godt forhold til kontaktpersonene våre der, svarer han. – Vi føler at de ønsker å stå på for oss. De er flinke til å stille raskt opp når vi ber om hjelp. På mange av prosjektene våre jobber vi gjerne fra kl. 06.00 til 20.00, fire dager i uka. Derfor er vi avhengige av å kunne få fatt i grossistforbindelsen vår utenom vanlig kontortid. Og dette fikser Heidenreich fint, synes vi.

2352 kassetter i tre etasjer

Fordrøyningsanlegget til Vålerenga Stadion blir på 1033 m3 og består av i alt 2352 Q-Bic Plus kassetter fra Norsk Wavin, bygget i tre etasjer. Totalt blir anlegget 16,8 m bredt, 33,6 m langt og 1,8 m høyt. Heidenreich har levert Q-Bic Plus kassettene, fiberduker og alt utstyret som har med fordrøyningsanlegget å gjøre.

– Totalentreprisen er på ca. 3 millioner kroner, forteller Per Jakob. – Dette er forøvrig det første Q-Bic Plus anlegget som Heidenreich leverer til en kunde. Og samtidig er dette det største fordrøyningsanlegget av denne typen som hittil er levert her i Norge.

– Hvorfor valgte dere Q-Bic Plus?

– Jeg fikk vite at konsulenten hadde oppført betongrør til fordrøyningsanlegget i byggeplanen, svarer Per Jakob. – Men jeg tenkte at Q-Bic Plus trolig ville være en bedre løsning, og foreslo dette for Marthinsen & Duvholt. Så jeg kontaktet produktsjef Vidar Handal i Wavin for at han skulle regne på det for oss.

Langt mer kostnadseffektivt enn løsning med betongrør

– Det viste seg da at totalkostnadene med Q-Bic Plus var langt mindre enn for betongrør, sier Hageland. – Dessuten er det strenge forurensingsgrenser her, så det var også viktig at gropa til fordrøyningsanlegget ble så liten som mulig.

– En fordrøyningsløsning med Q-Bic Plus består av over 95% luft og mindre enn 5% plast, tilføyer Per Jakob. – Dermed kan byggegropa være betydelig mindre enn for et anlegg med samme kapasitet i betong. 

Redusert risiko for skader

– Dette er første gang vi prøver Q-Bic Plus her hos Marthinsen & Duvholt. Fra før har jeg mest erfaring med fordrøyningssystemer med betongrør eller åpne grøfter. Men vi kjenner jo mange av de andre produktene til Wavin, og vet hva Wavin står for, så vi er trygge på at dette skal gå bra, smiler Hageland.

– Et annet vesentlig punkt for valget vårt var hensynet til HMS, fortsetter han. – Vi skjønte raskt at Q-Bic Plus ville være lett å håndtere og jobbe med for folkene våre. Å buksere 2 meter lange betongrør byr derimot på større utfordringer, og risikoen for skader er langt høyere.

– Monteringen av Q-Bic Plus går utrolig raskt, sier anleggsleder Torbjørn Raen hos Marthinsen & Duvholt. – Kassettene veier lite og er utrolig lette å håndtere og stable. De har gode bærehåndtak integrert i kassettene, og det behøves ingen ekstra klips eller stablepinner for å låse dem sammen. Det er bare å slippe dem rett på plass.

På bare 1 time hadde fem mann montert 336 av de 2352 Q-Bic Pluss kassettene 

I løpet av den første timen hadde fem mann montert 336 av de 2352 Q-Bic Plus kassettene, det vil si ca. 14% av hele anlegget. Fortsetter de i samme tempo, vil det totale tidsforbruket på hele dette store anlegget være kun 33 timeverk.

Grunnvannivået opprettholdes

– En annen fordel med Q-Bic Plus fremfor betong er at vi kan legge en fiberduk av klasse 3 i bunnen, sier Per Jakob. – Den sørger for at en del av overvannet filtreres og trekker ned i jorda, og dermed opprettholdes grunnvannsstanden i området. På fordrøyningsløsninger hvor betongrør brukes, blir alt overvann ledet ut i det offentlige avløpsnettet. Ingenting havner ned i grunnen. Dermed oppstår risiko for at grunnvannet synker, og dette kan etter hvert føre til alvorlige setningsskader på bygningene i nærheten. 

Q–Bic Plus er spesielt velegnet for denne typen prosjekter

– I et så tettbygd strøk som dette, egner Q-Bic Plus seg veldig bra. Og etter nå å ha erfart fordelene med Q-Bic Plus, synes jeg faktisk det er rart at fordrøyningsanlegg med betongrør brukes i det hele tatt, fastslår Arne Gustav Hageland.

 

 

Fornøyde kunder og leverandører av Q-Bic Plus fordrøyningssystem. Foran representanter for Marthinsen & Duvholt, fra venstre: anleggsleder Torbjørn Raen, adm. dir. Anne Mürer, regionssjef Bård Nakjem og prosjektleder Arne Gustav Hageland. Bak fra venstre: VA-selger Lars Kristian Halvorsen fra Heidenreich, salgssjef VA Alf Rune Holterbakken fra Norsk Wavin, regionssjef VA Per Jakob Bjerkelund og VA-selger Jan Svensson, begge fra Heidenreich.

 

 

 

 

Sentralbord hverdager 0800 - 1500