VA prosjekt på Lillehammer - Birkebeineren høydebasseng kammer 2

Lillehammer kommune er i full gang med et større VA prosjekt: ”Birkebeineren høydebasseng kammer 2 – entreprise 1 grunnarbeider og ledningsanlegg. ” Dokka Entreprenør AS står for VA arbeidene og Heidenreich leverer materiellet til prosjektet som skal ferdigstilles sommeren 2016.

Anleggsområdet ligger delvis i et friluftsområde med flere turstier ved elvene Mesna og Åveita, samt gjennom et boligområde. Området ligger like nedunder Lysgårdsbakkene hoppanlegg. Entreprisen til Dokka Entreprenør omfatter følgende hoveddeler:

- Grunnarbeider med masseuttak ny tomt for høydebasseng

- Ledningstrasé med blant annet vannledninger 400mm og 500mm mellom eksisterende Birkebeineren høydebasseng kammer 1 og tomt for nytt høydebasseng kammer 2.

- Plass-støpt ventilkum med overbygg ved Birkebeinervegen.

 

Vannledninger og ventilkum

Prosjektet innebærer betydelige leveranser av ledninger og kummer. Pam Norge AS har gjennom Heidenreich levert store duktile rør med dimensjoner opp til 400 og 500mm. AVK Norge AS har levert armaturer til vannkummer og ventilkammer, og Pipelife AS har levert plastrør og deler. Enkelte av vannkummene med armaturer veier opptil 15 tonn, og ventilkummen er plass-støpt med armaturer forankret i kumveggene. Ventilkummen skal for øvrig ha et overbygg i treverk. Det legges nye spillvann og overvannsledninger i hele traseen med dimensjoner på henholdsvis 200 og 400mm.

 

Fornøyd med Heidenreich

VA entreprenøren Dokka Entreprenør AS og Heidenreich har hatt et tett samarbeid gjennom flere år. Anleggsleder Markus Stensvold hos Dokka Entreprenør er meget godt fornøyd med leveransene også til dette prosjektet.

- Vi har hatt en fin-fin dialog gjennom hele prosessen og alle leveransene har blitt utført meget bra. Heidenreichs folk er lette å samarbeide med, og de jobber hardt for å finne de beste løsningene, sier Stensvold.

Uteselger Odd Harald Fløgum hos Heidenreich er også svært tilfreds med samarbeidet.

- Det har blitt levert en del spesielle rør til dette prosjektet, og vi føler at det meste har gått på skinner. Dokka Entreprenør er for øvrig den kunden vi har hatt de største VA-leveransene til i 2015; blant annet har vi også samarbeidet om et større VA prosjekt på Sjusjøen.

Sentralbord hverdager 0800 - 1500