Det er slett ikke noen enkel jobb å bytte ut to kilometer VA-rør!

I samarbeid med Heidenreich, bytter Råde Graveservice AS nå ut rørene i det nesten to kilometer lange VA-anlegget på Tunejordet i Sarpsborg. Det er en kamp mot blåleire og svært fuktige omgivelser.

Noen av Norges eldste gårder ble etablert rundt Tunejordet for over tusen år siden. I dag er området preget av industri, lager og kjøpesentre. Det viste seg at nesten halvparten av overflatevannet der ikke ble fanget opp i ledningsnettet, men gikk ut sammen med spillvannet. Dette førte blant annet til stor belastning på pumpestasjonene, så Sarpsborg kommune bestemte at store deler av det eksisterende VA-anlegget skulle byttes.

 

Totalt 1 890 meter med gamle betongrør skiftes nå ut med plastrør for vann, spillvann og overvann.

Siden mars i 2017 har Råde Graveservice as vært opptatt med å skifte ut de gamle betongrørene i anlegget med rør i plast. I en trasé på totalt 1 890 meter, monteres det nå nye rør for vann, spillvann og overvann med tilstrekkelig kapasitet til å ta i mot både dagens og morgendagens vannmengder.

Overvann og spillvann adskilles

– Før gikk overvann og spillvann i det samme røret her, men nå adskiller vi dem, forteller rørleggerbas Henning Karlsen. Han har jobbet i Råde Graveservice i 18 år. – Til overvann bruker vi 1200 mm XL-rør fra Wavin. Disse legges ned i midten av grøfta, mens spillvannet går i to 250 mm avløpsrør på hver side. Over disse tre rørene, legger vi ned et 225 mm rør for drikkevann.Henning Karlsen i Råde Graveservice mener at samarbeidet med Heidenreich fungerer svært bra

Rør av plast har store fordeler fremfor betongrør

– Det er gode grunner til å velge plast fremfor betong, fremhever Henning. – Sarpsborg kommune ønsket dessuten at vi skulle bruke plastrør. Det passet oss utmerket, for det går mye raskere å få lagt ned rør av så store dimensjoner når de er i plast. Skulle vi brukt tunge betongrør, måtte vi hatt større gravemaskiner for å få dem på plass

– Wavins doble XL-rør er solide saker og har samtidig den fleksibiliteten som kreves for å kunne ligge i varierende jordsmonn, slik det er her på Tunejordet, opplyser inneselger VA Bente Jensen hos Heidenreich. – Rørene leveres i 2, 3, 4, 5 og 6 meters lengde, og kommer hit med bil fra Estland.


Bente Jensen og Henning Karlsen foran en av de 12 kummene som skal ned i bakken på Tunjordet.

Hvorfor valgte dere rør fra Wavin?

– Det gikk både på pris, kvalitet og at vi ville bruke en leverandør vi kan stole på, svarer Bente. – En leverandør med god kapasitet og som leverer til rett tid. Selv om det sikkert finnes andre rørleverandører med lavere priser der ute, så valgte vi Wavin. Da har vi nødvendig sikkerhet i ryggen.

Heidenreich leverer alt materiell til Råde Graveservice på dette prosjektet; også de 12 skreddersydde Tegra-kummene fra Wavin.

– De fleste av disse kummene står ved veikryss, og de må tilpasses rørene som kommer inn dit fra sidegatene, forklarer Bente.

Når skal prosjektet stå ferdig?

– Prosjektet er beregnet på 1 års byggetid, smiler Henning. – Så det vil være ferdig i løpet av høsten. 

Mye sump og blåleire

– Dette virker kanskje å være et enkelt prosjekt, påpeker Bente. – Men det er det ikke. Det er ganske komplisert med de store rørene som skal håndteres her. Og det er jo ikke bare å bøye dem til, heller, hvis det oppstår et avvik. Så vi har måttet spesialbestille bend for å få det til å passe enkelte steder. I tillegg går traseen under den gamle E6'en der borte, så der må de bore seg inn under veien for å få lagt ned rørene.
 
– Vi må også grave ganske dypt for å få lagt så store rør på plass, tilføyer Henning. – Noen grøfter er 4,7 meter dype, så det er mange kubikk med masse som skal flyttes. Området her er også ganske bløtt, et riktig sumphøl enkelte steder, med mye blåleire som jo ikke alltid er like stabil. Så vi har måttet spunte omtrent hele veien langs grøfta vår.

Har leveransene fra Heidenreich gått som planlagt?

– Ja, det går stort sett greit, svarer Henning. – Vi fant tidlig ut at i et prosjekt som dette, går det med mange deler som vi må ha på plassen. Derfor har vi rigget oss til med to containere med plass til å lagre grenrør, muffer og andre melk-og-brød-deler som vi bruker mye av.

Har kontakten med Heidenreich vært tilfredsstillende?

– Ja det må jeg si, svarer Henning. – Det fungerer svært bra. Bente er min hovedkontakt på dette prosjektet, og hun er alltid enkel å få tak i; også på kveldstid.

– Rørlegger Henning er veldig flink til å ha oversikt, og det er enkelt og veldig ryddig å jobbe sammen med ham. Jeg vil også berømme prosjekt- og anleggsledelsen i Råde Graveservice, ved Bjørn Wiggo Norum og Gunnar Renander for meget godt samarbeid. De har full kontroll på dette prosjektet; de bommer ikke på noe, og er veldig strukturerte med bestillingene sine, fastslår Bente.

 

 

 

Sentralbord hverdager 0800 - 1500