Spennende VA prosjekt i Strand Kommune

Heidenreich satser tungt på VA og blir ofte valgt som leverandør på ulike prosjekter rundt om i Norges land. I disse dager er man i gang med et vannforsyningsprosjekt i Strand kommune i regi av IVAR IKS.

For den som ikke kan plassere Strand blant myriaden av norske kommuner så ligger kommunen i Rogaland fylke ikke så langt unna Stavanger. Strand kommune regnes som utkantstrøk og inneholder en mengde elver og fjorder.

Og det er i disse elementene at Heidenreich i disse dager leverer utstyr til et spennende vannledningsprosjekt.

10 500 meter ledning fra fastland til øyer

Prosjektet som skal ferdigstilles en gang ut på vårparten er fremføring av offentlig vannforsyning til Fiskå. Eier av ledningen og ansvarlig for gjennomføringen er det Stavanger baserte selskapet IVAR IKS som eies av en rekke kommuner i distriktet. IVAR IKS leverer også drikkevann til alle innbyggerne i kommunen, dvs cirka 320 000 mennesker. Forsyningsledningen frem til Fiskå er beregnet til rundt 10 500 meter og blir lagt i vannet fra Tøgevågen, via Alsvik, Kjølevik og Vervik til Fiskå, og vil også forsyne de mellomliggende bebyggelsene. Sjøledningen som leveres av Heidenreich til dette prosjektet er en Ø315 mm PE-ledning med betonglodd fra Pipelife. I tillegg vil det bli lagt tømmeledninger fra hvert landtak og ut til cirka tre meters dyp, og en utslippsledning til cirka 30 meters dybde på Fiskå, langs de samme traséene som vannledningen. 

Prosjektet innebærer etablering fire landtakskummer. Heidenreich er hands on gjennom hele prosessen og må stille opp når det er nødvendig. Som for eksempel å skifte ventiler.

Vinterlige utfordringer

Det er undervannsentreprenøren EB Marine som er ansvarlig for å legge PE-ledningen. Daglig leder Torbjørn Erga forteller at de har gjort halve jobben og regner med å være ferdig rundt påsketider til tross for litt vanskelige arbeidsforhold.  

-Det er ganske tøft vinterstid å legge store slep. Utfordringene har først og fremst vært å få all logistikken til å stemme, men det har heldigvis gått bra. Leveransene fra Heidenreich har også fungert bra.

Men prosjektet foregår ikke bare til vanns. Det skal også etableres fire landtakskummer fra Tøgevågen til Vervik. Disse er plassert etter nøye vurdering av hvor det er best mulig å gå i land. Reidar Eie AS er land entreprenør og daglig leder Reidar Eie berømmer Heidenreichs vilje og evne til å involvere seg i prosjektet.

-Det var litt kluss i begynnelsen, men folkene fra Heidenreich har virkelig stått på og ordnet opp. Dette lover godt for fortsettelsen og vi satser på å holde tidsplanen, sier Eie optimistisk.  

Sentralbord hverdager 0800 - 1500