Risa AS og Heidenreich leverer til Sykkelstamvegen langs E39

Vi har via Risa AS fått levere til delprosjekt 1 av den påbegynte sykkelstamvegen langs E39 mellom Stavanger, Forus og Sandnes. Oppdragsgiver er Statens Vegvesen.

Hva er prosjektet sykkelstamvegen E39 mellom Stavanger, Forus og Sandnes?

Sykkelstamvegen er et pionerprosjekt for en høystandard sykkelvei mellom Stavanger og Sandnes. Sykkelstamvegen skal være en effektiv og trafikksikker vei for syklister mellom Sandnes og Stavanger. Målet med prosjektet er å overføre arbeidsreiser fra personbil til sykkel. Den første delen av prosjektet skal være ferdig i 2020, og denne strekningen er på ca. 3,7 kilometer. Når sykkelstamvegen står helt ferdig så blir den totalt ca. 15 kilometer lang. 

Hvilke av delprosjektene leverer Risa AS til?

Statens Vegvesen har skrevet kontrakt med Risa AS for å bygge den første strekningen på Sykklestamvegen, og arbeidet er allerede startet opp.

Prosjektet er delt opp i 3 delprosjekt og det er del 1 av prosjektet som Risa AS nå er i full gang med, og denne delen er også Heidenreich i full gang med leveringene til.

Delprosjektene har vært ute på anbud og Heidenreich har regnet på 3 av disse delprosjektene til Risa, og har fått tilslag på disse.

Hvem er Risa AS

Risa ble grunnlagt på Rangen i Nærbø i 1948 av de tre brødrene Tobias, Håkon og Georg Risa – på folkemunne også kalt «Rongarane».

Brødrene Risa vokste seg fort til å bli en betydelig arbeidsplass på Nærbø, og fem år etter starten engasjerte firmaet 24 mann i tillegg til de tre brødrene. I dag er det 520 ansatte og de jobber innenfor bl.a samferdsel, industri, energi, drift, vedlikehold og miljø.

Risa AS er en av landets største anleggsentreprenører. De har høy kompetanse på utbygging av infrastruktur for vei og energi, grunnarbeider for bolig og næring samt drift og vedlikehold av veier. Risa sin miljøavdeling sørger for trygg sanering av ulike anlegg og bygg, og sikrer optimal gjenvinning av ressursene. De kan prosjektstyring og garanterer effektiv og sikker gjennomføring av små og store prosjekt.

Hva gjorde at Risa valgte å samarbeide  med Heidenreich på dette prosjektet?

Karin A.S Aaserud, anleggsleder i Risa sier:

Risa ønsker å legge til rette for at våre leverandører skal ha klare og tydelige rammevilkår for leveransene. Sammen skal vi sikre at vi ivaretar krav og forventninger fra oppdragsgiver og samfunnet rundt oss. Aller helst skal vi levere slik at vi overgår disse forventningene. Det betyr at vi stiller strenge krav til leverandørene. Samtidig skal vi bidra med våre ressurser slik at leverandøren får muligheter til å innfri disse på en god måte. Det er gjennom godt samarbeid, åpenhet og ærlighet vi skaper resultater. Heidenreich innfrir våre krav og vi har så langt hatt et spennende og godt samarbeide med de.

 

Heidenreich er stolte over oppdraget og gleder seg til å fortsette samarbeidet med Risa AS.

Sentralbord hverdager 0800 - 1500