Purus ivaretar kvalitet og produkter tilpasset Norge

Du innhentes fort av virkeligheten. Hvis produktene du bruker ikke er laget etter norske regler og byggetradisjoner

Purus Joti AS ser det som svært viktig å tilpasse seg norsk byggeskikk. De norske reglene stiller strengere krav til våtrom og våtromsnormen er derfor noe som anbefales å følge, når du bygger. 

Purus har satt seg som mål til enhver tid å være oppdatert med nødvendige sertifiseringer. Det skal være trygt å velge designsluk.

 

 

Det tåler å tone flagg. I dobbel forstand.

  • 70 år med erfaring, kompetanse og utvikling lokalt
  • Tilpasset nordiske miljøer og byggkonstruksjoner
  • Profesjonelll organisasjon med høy servicegrad
  • Rask utvikling og tilpasning etter markedsbehov
Sentralbord hverdager 0800 - 1500