Prefabrikerte løsninger - Compi Port og Aqua Port

Følg med oss mot framtidens tappevarmtvannsberedning og varmedistribusjon

Byggninger er ansvarlige for minst 40% av den globale energiforbruket og over en tredjedel av utslippet av veksthusgasser. Derfor er nye måter å øke energieffektiviteten i byggninger viktige for å bekjempe menneskeskapte klimaforandringer. Våre lokalt plasserte Combi Port & Aqua Port varmevekslerenheter bidrar til energieffektiviseringen gjennom å behovstilpasse varmtvannsoppvarmingen.

Tid for forandring

  • En ny generasjon av energieffektiv varmtvannberedning, oppvarmning og avkjøling 
  • Hygieniskt varmtvannproduksjon på bestilning for å unngå legionellatilvekst
  • Prefabrikerte skreddersydde varmevekslere

Dine fordeler med å velge desentralisert tappevarmtvannberedning og varmedistribusjon

uponor combi port

En ny måte å tenke: fra sentralisert til desentralisert

  • 58 % energibesparing i distribusjonsledninger gjennom et desentralisert varmesystem
  • Opp til 80 % energibesparing i renoveringsprosjekt med isoleringstiltak
  • Lavere investeringskostnader enn konvensjonelle system og betydelig lavere driftskostnader

 

Sentralbord hverdager 0800 - 1500