Katedralen på Skedsmokorset

"Melk og brødavdelingen" i Heidenreich sitt nye sentrallager omtales i en fersk artikkel i logistikkbladet "Tungt" som "Katedralen". Ikke uten grunn.

Sentrallageret er navet i virksomheten for mange rørleggere og avgjørende for at varer kan bestilles rett før du trenger dem. Sen ordrestopptid og tidlig levering er viktige grunner for å velge Norges mest erfarne VVS- og VA-grossist. Kjernen i dette er det imponerende småvareområdet som kalles ”Katedralen”. Her skjer 60 prosent av det samlede plukket. Sentrallageret har over 14.500 artikler, så småvare-området er slett ikke så lite som man kanskje skulle tro.

 

Måtte tenke nytt
 

Driftssjef May-Britt Schmidt og logistikkdirektør Geir-Vegar Ellingsen har god grunn til å være stolte av det nye sentrallageret. 

– For et par år siden bristet vi nesten på alle områder, sier logistikkdirektør Geir-Vegar Ellingsen. Vi hadde en småvaresone med ca. 9.000 lokasjoner som raskt ble en flaskehals fordi vi hadde et vesentlig større sortiment som krevde småvareplass. Vi måtte lagre småvarer på ordinære pall-plasser og det ble lite effektivt.
Med manglende kapasitet i utlastingsområdet hastet det med å finne nye løsninger. – Vi måtte også sørge for at expressbutikken i det samme bygget, hvor kundene henter varer selv, fortsatt skulle være enkel og effektiv.

Tysk kompetanse
Prosessen fikk også fram nye fordeler ved å tilhøre et stort, internasjonalt konsern. Eierne i Tyskland sitter på   en bred og unik kunnskap om logistikk og i tillegg ble Lager & Industriservice brukt som eksterne konsulenter for å finne en løsning som kunne gi god kapasitet i flere år framover.  – Vi utvidet bygningsmassen over 13.000 kvadratmeter, hvorav mer enn 800 kvadratmeter utgjør et nytt og etterlengtet utlastingsområde med hele 13 porter. Den viktigste endringen i lagerinnredningen er at 1.000 kvm med pallereoler er blitt erstattet av en ny småvaresone på tre plan.

Katedralen
Midt i lageret troner nå katedralen, en to etasjer høy mesanin fylt opp med 11.000 hyllemeter småvarereoler. På den ene langsiden står seks Logimat lagerautomater på rad, og det er klargjort for flere. På den andre langveggen er grunnplanet dekket med gjennomløpsreoler for småvare, mens det fra langveggene i de to mesaninetasjene blir foretatt småvareplukk direkte fra pall.
Ellingsen poengterer at den nye lagerløsningen omfatter mer enn småvareområdet.
– Vi har sett helhetlig fra varemottak til plukk og videre til utlasting og satt alt sammen i ett system.

Avgjørende med god logistikk
Svært få av kundene til Heidenreich har eget lager. Rørleggere flest bestiller deler rett før de trenger dem og derfor er forutsigbarhet, sen ordrestopptid og tidlig levering helt avgjørende for at de skal få gjort jobben sin. Samtidig er disse faktorene også avgjørende for Heidenreich sin kamp om kundene. – Det er ingen tvil om at logistikken er avgjørende for vår konkurransekraft, sier Ellingsen. Kundene legger inn bestillinger enten ved å ringe, maile, oppsøke en av butikkene eller gjennom nettbutikken. For å yte best mulig service, har Heidenreich strukket ordrestoppen til det maksimale. For deler av Østlandet kan kundene legge inn bestillinger helt frem til klokken 20 og få levert neste morgen.

 

Les hele artikkelen i Logistikk & Ledelse her.

Sentralbord hverdager 0700 - 1600