Ny hovedvannledning for Ullensaker kommune, 8300 meter 800 mm

Etter at området rundt Eidsvoll og Gardermoen har vokst kraftig, blir det krevende å levere nok vann til innbyggerne i Ullensaker kommune i årene som kommer.

Kommunen bygger nå nytt vannbehandlingsanlegg ved Hurdalssjøen for å øke sikkerheten og kapasiteten i vannforsyningen. Det bygges nye overføringsledninger fra vannbehandlingsanlegget og frem til et tilknytningspunkt rett nord for Rutholen. Overføringsledningene består av 4,3 km med sjøledning og 11,4 km med landledning fordelt på 4 parseller. To parseller er igangsatt og to er ute eller underveis på anbud. Totalbudsjettet for hel prosjektet, som også omfatter et vannverk, er på nær 170 millioner kroner.

 

Det er dimensjoner over den nye hovedvannledningen som nå begynner å komme på plass. Hele 8300 meter med 800 mm PE er nå under legging, så langt er halvparten av strekningen tilbakelagt og det gjenstår ca. 700 meter styrt boring, fem kryssinger av fylkesveg og passering av Gardermoen flyplass. Rør leveres fra Pipelife og koblinger fra AVK. Heidenreich er grossisten bak og Brødr. Gudbrandsen er entreprenøren for to av de fire parsellene. Håvard Lundby hos Brødr. Gudbrandsen forteller at prosjektet har gått etter boka uten spesielle hindringer underveis. –Det har vært noen steder der grunnvannet har stått litt høyt, men det har ikke gitt de store utfordringene. Dialogen mot Heidenreich og Pipelife har vært utmerket og alt har gått som på skinner, sier Lundby.

Til venstre Prosjektleder Rolf Anders Faraas fra Brdr. Gudbrandsen og Tom Egil Sollien VA selger i Heidenreich Hedemark og Oppland

Selve rørene har naturlig nok gått i grøfter med solide dimensjoner. 8,3 kilometer med rør er langt, selv for den som graver grøfter året rundt. –De sveises sammen til lengder på 200 meter, noen ganger kanskje vel så det, og løftes på plass, forteller Lundby som medgir at det er et imponerende skue når så lange strekk legger seg pent på plass.

-Det er ikke hver dag vi har så store dimensjoner å jobbe med, men også det har gått helt etter planen, slik hele leveransen har gjort. –Pipelife har god kompetanse på store rørdimensjoner og vi har dyktige underentreprenører på rørsveising og styrt boring. Godt samarbeid gir god logistikk, mener Lundby og har nok helt rett i det.

Sentralbord hverdager 0800 - 1500