Nitelva - et av våre største VA- prosjekt

Da Nittedal kommune ble pålagt å stoppe restutslipp til Nitelva fra deres tre renseanlegg, valgte de å koble seg på avløpet til kommunene i Nedre Romerike. Men da måtte rørsystemet der først utvides og oppgraderes. Dette har entreprenøren Leif Grimsrud AS avd. Kystmiljø i Halden fått ansvaret for, og Heidenreich har levert mesteparten av materiellet.

En kald, men strålende vinterdag, ankommer vi Nittebergtangen like utenfor Lillestrøms bykjerne. Her er Leif Grimsrud AS avd. kystmiljø i full sving med å skjøte sammen og legge 3,25 kilometer med PE100-rør ned i Nitelva som renner rundt tangen.

 

 

Rørene graves ned 1,5 meter under elvebunnen

– I bua der borte sveiser vi sammen de 20 meter lange rørene, og ved elvebredden hundre meter lenger nede står folkene våre og belaster rørene med betonglodd før de blir trukket ut i elva. Hvert lodd veier 1,02 tonn og de monteres med avstand på 2,55 meter, forklarer anleggsleder Jo-Are Langsholt hos Grimsrud. – Der nede har vi også to maskiner for å grave ut grøfter i elvebunnen, som rørene etter hvert skal senkes ned i. Elva er grunn her, så det er bestemt at rørene må ligge 1,5 meter ned i elvebunnen hele veien.

 

En måned etter oppstart var vi klare til å senke 1,1 km rør ned i elva, sier Anleggsleder Jo- Are Langsholt hos Leif Grimsrud

 

 

Hvor mange meter rør har dere hittil fått lagt ut i elva?

– Nittedal kommune, Skedsmo kommune og Nedre Romerike Vannverk er byggherrene på dette omfattende prosjektet, og vi startet opp for litt over en måned siden. Nå ligger 1,1 kilometer med rør klare til å senkes ned i elva, svarer han. – Etter planen vil de være på plass om en ukes tid. Deretter skal vi gjøre det samme med rørene som skal i elva på andre siden av neset. Vi ønsker nemlig å få mest mulig ned i elva før isen kommer, og før vi kobler dem sammen her på land.

 

 

«Dere må gjøre noe med utslippet deres»

Det hele startet med vanndirektivet som setter strengere miljøkrav til norske vassdrag, og at fylkesmannen slo fast at Nitelva ikke er egnet resipientfor å ta imot restutslippene fra Nittedal kommunes renseanlegg. Dermed besluttet kommunen å nedlegge alle tre, og heller koble seg på Nedre Romerike Avløpsselskaps renseanlegg ved Lillestrøm.

– Konsekvensen av dette var blant annet at diameteren på avløpsledningen fra Skjærvagapet til pumpestasjonen ved Kjellerholen måtte utvides til 710 mm, sier Jo-Are.

 

Prosjektingeniør Anne Lena Stubberud og Anleggsleder Jo-Are Langsholt hos Leif Grimsrud, avd. Kystmiljø har ansvaret for dette store VA- prosjektet.

 

 

Fisk og fugl stopper all aktivitet i én måned

– Denne avløpsledningen skal ha to avgreninger, som skal etableres i to endekummer, opplyser kollega og prosjektingeniør Anne Lena Stubberud. – Etter planen skal dette stå ferdig i mars. Da må nemlig all graving i elva stoppes, på grunn av fisk som kommer for å gyte og fugler som skal hekke her i området.

 

Etter planen skal første etappe være ferdig i mars; før fisken kommer hit for å gyte og før fugler begynner å hekke her, sier Prosjektingeniør Anne Lena Stubberud hos Leif Grimsrud avd. Kystmiljø.

 

 

– Neste etappe starter derfor opp i mai, og da skal vi legge ned ca. 6 kilometer til med rør; fra Kjellerholen og opp til Slattum/Li, fortsetter hun. – Avløpsledningen her blir på 560 mm i diameter, og i tillegg skal vi legge ned en 630 mm vannledning på dette strekket.

 

– Vannledningen må være såpass godt dimensjonert siden det bor mange i dette området og også fordi det forventes stor befolkningsvekst her i tiden fremover, tilføyer Jo-Are.

 

 

Totalverdi på 76,7 millioner kroner

– Hva er verdien på dette prosjektet? spør vi idet en hel delegasjon fra Heidenreich dukker opp, med inneselger VA Bente Jensen i spissen.

 

– Totalverdien er på 76,7 millioner kroner, der en svært stor andel går gjennom oss i Heidenreich, svarer Bente kjapt. – Vår leveranse består av det primære utstyret til dette prosjektet, slik som rør, lodd, kummer og rørdeler. Verdimessig er dette det største VA-prosjektet vi noensinne har hatt.

 

 

Store krav til god administrasjon og logistikk

– Dette er et utrolig spennende prosjekt, fortsetter hun entusiastisk. – Her inngår mange spesialdeler, som slett ikke er lagervare, og det kreves god kontroll på logistikken for å få det hele til å gå i hop. For eksempel skal fire leverandører levere deler til den samme kummen. Alt skal klargjøres og sendes ned for montering i Sverige, før kummene sendes fiks ferdige hit opp til Nittebergtangen. Da gjenstår det bare for folkene til Grimsrud å sveise kummene til rørene. Men for at alt dette skal gå bra, må vi sørge for at alle detaljer er på plass og at alt som skal monteres leveres som planlagt og til riktig tid.

 

 

Tre digre kummer

Til denne første etappen leverer Heidenreich tre kummer. Den ene er en luftekum med diameter 3000 mm, hvor det på hver side går ut 1,2 meter lange 710 mm rør, for at Grimsrud skal komme til med sveiseapparatene sine. De to andre er slusekummer på 2000 mm; med sluser på henholdsvis 400 mm og 500 mm. Betongplater i bunnen og forankringsplater montert vertikalt på rørene ut fra kummene skal holde dem stabilt på plass nede i bakken.

 

Det er svært store dimensjoner på kummene som heises på plass

 

– Dette er jo kjempestore kummer. Hvordan får dere fraktet dem hit fra Sverige?

– Alle tre vil komme på én bil, og jeg driver nå og diskuterer med leverandøren Uponor hvordan vi skal få lirket dem på plass oppå bilen. En ting er jo at kummene er såpass store, en annen er rørene som stikker ut av dem. Så vi må få vridd det hele til på en eller annen måte. Men det skal nok gå, sier Bente ubekymret.

 

 

Heidenreich har gjort en god jobb her

Pipelife og Hallingplast har levert rørene til dette prosjektet.

– Vi valgte dem fordi vi har god erfaring med begge disse leverandørene, forteller Jo-Are. – Vi har samarbeidet med dem i mange år, og opplever at det er flinke og pålitelige mennesker som jobber der.

 

Leveransene har gått veldig bra hittil, sier Jo- Are Landsholt til Espen Røren Johansen i Heidenreich.

 

–Har det gått greit med leveransene?

– Ja, det har gått veldig bra, sier Jo-Are. – Heidenreich har virkelig stått på og hatt meget god kontroll på logistikken. Vi måtte riktignok vente en stund på noen spesialdeler fra Tyskland, men nå har de ankommet. Dette var blant annet et stort y-stykke som går fra 710 mm til to avgreninger på 560 mm og 400 mm.

 

– Den opprinnelige leveringstiden vi først fikk oppgitt fra den tyske produsenten, kunne vi ikke leve med, tilføyer Bente. – For da ville arbeidet stoppe opp her. Grimsrud er jo avhengig av å få gjort så mye som mulig før frosten kommer. Så vi måtte stå på en god del for å få leveransen hit tidsnok.

 

Bente Jensen hos Heidenreich

 

Er dere i rute med prosjektet?

– Ja, jeg synes det går greit, jeg, svarer Anne Lena. ­– Nå har det riktignok vært frost, og dermed har vannføringen i elva vært liten. Nå håper vi på regn og så mye vann som mulig, for at rørene skal ha god oppdrift.

 

– Men skulle det knipe, har vi god dialog med byggherren, som igjen har kontakt med Glommen og Laagens Brukseierforening. De kan styre vannføringen her i Nitelva lite grann. Så dette løser seg nok, smiler Anne Lena Stubberud optimistisk.

  

Det kreves god logistikk for å få en slik fornøyd gjeng. ( Espen Røren Johansen i Heidenreich, Jo- Are Langsholt hos Grimsrud, Jørgen Merdem, Erik Stensrud og Bente Jensen hos Heidenreich, og Anne Lena Stubberud hos Grimsrud.)

 

Faktaboks:

Leif Grimsrud AS

er totalentreprenør innen maskinentreprenør-, grunn- og anleggsarbeider. Arbeidsområdet deres er i hovedsak Østfold og søndre Akershus, men har også oppdrag på andre siden av svenskegrensen og på Østlandet ellers; slik som her i Skedsmo kommune.

Grimsrud har i dag 4 avdelinger: Utemiljø, Kystmiljø, Jernbane og Anlegg. De har verdifull kompetanse innenfor alle disse områdene, og får innpass i mange spennende prosjekter.

I 2016 omsatte Grimsrud for ca. 500 millioner kroner. De har 185 ansatte, fordelt på hovedkontoret i Halden og avdelingskontorene i Spydeberg, Vestby og Hvaler.

Siden 2015 har Veidekke Entreprenør AS eiet 80% av aksjene i selskapet.

Sentralbord hverdager 0800 - 1500