Når Sarpsborg tenker framover, tenker de stort.

Det burde flere kommuner også gjøre. Sarpsborg kommune har utarbeidet en tiårsplan for renovering av vann og avløp og tatt høyde for at framtida byr på et våtere klima.

På Tunejordet monteres nå nye rør for vann, spillvann og overvann. 1200mm brede Wavin doble XL rør i plast sørger for at overflatevannet vil ledes effektivt vekk i årene som kommer. 

Økt fortetting og våtere klima

Kommunens målinger har vist at nær halvparten av overflatevannet i dag ikke fanges opp i ledningsnettet, men går sammen med spillvannet. Noe som bl.a. gir unødvendig belastning på pumpestasjoner.

Samtidig fortettes området rundt Tunejordet og det krever også ekstra kapasitet i ledningsnettet når en del av de naturlige bekkefar og dreneringer forsvinner. Legg til at vi må belage oss på et våtere klima i årene som kommer og da vil 2000mm kummer og 1200mm rør være helt på sin plass.

 

Fallet er kritisk

Det er Espen Johansen og Bente Jensen som følger opp prosjektet fra Heidenreich sin side. De nøler ikke med å kalle det et stort prosjekt, selv om kroneverdien ikke sprenger rekordskalaen.
– Det er dimensjoner over dette prosjektet, mange folk i arbeid og velvoksne rør som skal legges perfekt på plass på stødig underlag over lange strekk. Vi har jo vært borti så store dimensjoner tidligere også, men da har det gjerne vært betongrør. Med plast forenkles leggingen samtidig som det sikrer HMS-arbeidet på en bedre måte. Prosjektet er nå kommet omtrent halvveis og forventes ferdigstilt i løpet av 2018.

Sentralbord hverdager 0700 - 1600