Leveranse til kraftverk

I samband med rammeavtalen med Tromsø kommune har Heidenreich levert utstyr til inntaket i et minikraftverk i Simavika. Kraftverket har med alle oppgraderinger og investeringer kostet 26 millioner kroner.

- Vi har lenge hatt planer om å bygge et minikraftverk som kunne nyttiggjøre seg vannstrømmene fra vannverket, sier Geir Helø, enhetsleder i Trømsø kommune Vann og avløp. - Det som er positivt med et minikraftverk koblet til vannverk er at nesten all infrastruktur – veier, bygninger, ledninger og magasin er på plass, du trenger bare å sette på plass turbin og generator. Helø forteller videre at anlegget vil ha et overskudd på rundt 2.5 millioner kroner per år.

Tilsvarer strømforbruket til 400 eneboliger

Tor-Inge Kjeldsen, konstituert driftssjef i Tromsø kommune Vann og avløp, forteller at strømmen fra Simavika dels skal forsyne den egne virksomheten med kraft, og dels skal selges på det åpne markedet.

- Vi har beregnet en produksjonskapasitet på seks Gigawattimer per år. Av disse vil fem bli solgt via Troms Kraft. Kraften tilsvarer strømforbruket til 400 eneboliger, men det kan bli mer, sier Kjeldsen som er godt fornøyd med leveransene fra Heidenreich. 

Utfordringer med installasjoner

Til minikraftverket i Simavika har Heidenreich i hovedsak levert rør og ventiler. Ventilene er fra Hawle i Østerike som representeres i Norge av Innva Norge AS. Ivar Aasen i Innva Norge forteller at det var til dels store utfordringer med installasjonene.

- Dette var et pilotprosjekt for oss og vi jobbet hardt for å få optimalt resultat. Transportmessig var vi avhengig av helikopter for å få ventilene opp på fjellet. I tillegg måtte vi få en 1000 kilo tung ventil inn i en liten dør oppe på anlegget, men det gikk over all forventning. Ellers var det også en utfordring å utarbeide dokumentasjonen etter Statskrafts strenge regler, sier Aasen.

Prosjektansvarlig, ingeniør Ann-May Berg fra Tromsø kommune (avbildet på bildet) har dette å si om arbeidet.

- Installasjonsjobben oppe på fjellet var stor og omfattende. Resultatet ble til slutt veldig bra, og vi er godt fornøyd med gjennomføringen til Heidenrech og Innva Norge. 

Sentralbord hverdager 0800 - 1500