Kundeundersøkelsen 2016

Først og fremst vil vi takke dere som har tatt dere tid til å svare på Kundeundersøkelsen vi sendte ut i tidligere i år. Vi har fått mange verdifulle innspill, fra våre kunder. Alle har tydelige meninger og vil gjerne hjelpe oss med å stake ut kursen framover. Og vi får mange positive tilbakemeldinger.

Tilbakemeldingen fra kundene skal gjøre oss enda bedre!

De fleste kundene opplever oss som hyggelige, kompetente og hjelpsomme. Det er flott å få bekreftet. Vi får bekreftet at vi kan faget vårt og vi vet jo å oppføre oss. Undersøkelsen viser også at våre kunder merker at vi er blitt mer proaktive ovenfor dem.

Vi får også klare tilbakemeldinger at våre kunder ønsker flere tjenester og flere varer fra oss. Og her er vi i gang. Vi er i sluttfasen med utbyggingen av vårt sentrallager på Skedsmokorset – og dette gir oss muligheten til å se på flere varegrupper.

For våre kunder er naturlig nok riktig varesortiment viktig, og undersøkelsen viser at kundene mener vi kan øke vårt sortiment, og også tilgjengeligheten på det sortimentet som er lagerført. Dette gjelder også på våre lokale butikker.


TOTAL KTI - (Kundetilfredshetsindeks)

Det er med glede og stolthet vi ser at kundenes tilfredshet med oss som leverandør og samarbeidspartner øker for hvert år. Og vi takker for den tillitten som kundene viser oss.

Økningen i kundetilfredsheten viser at vi er på rett vei, og at mange av de tiltakene vi har iverksatt de siste årene virker. Vi kan love at mye fortsatt vil skje, alt blir ikke som før. Det blir både spennende og lærerikt hver eneste dag som Heidenreich blir et bedre selskap, både for kunder og medarbeidere.

Sentralbord hverdager 0700 - 1600