Viktig teknisk kundeinformasjon fra GEBERIT - Novopress!

Fare for personskade ved bruk av eldre Geberit Mapress / Novopress mellombakker ZB 321 (dim 76,1 - 108) fra produksjonsårene 2001 til 2007

 

    

 

Pressbakker og mellombakker slites av naturlige grunner og har derfor begrenset levetid. Aktuelle erfaringer fra markedsovervåkningen vår viser at en del av Gerberit Mapress / Novopress mellombakkene på markedet med betegnelsen "ZB 321" har nådd slutten av sin levetid.

Det dreier seg om bakker fra produksjonsårene 2001 til 2007, dvs. bakker som er mellom 9 og 15 år gamle. Disse mellombakkene kan i enkelttilfeller gå i stykker med bruddstykker som slynges ut og som kan forårsake betydelige skader for brukerne.

Av hensyn til egen sikkerhet og sikkerheten til alle brukerne må derfor Geberit Mapress / Novopress mellombakker ZB 321 med serienummrene 1001 til 5228 ikke brukes mer med umiddelbar virkning. De må kasseres og avhendes omgående. Vennligst informer alle brukerne som påvirkes.

Du finner serienumrene til mellombakkene på siden av en av de to laskene som vist på bildet under.

Sentralbord hverdager 0700 - 1600