KJ-MA tar gjerne imot dritt. Men fra SINTEF kom bare lovord.

KJ-MA er rørsystemet som gjør forskjellen. Avløpssystemet i støpejern omfatter MA-rør, rørdeler og koblinger. Et komplett sortiment fra DN 50 til DN 300mm som gir installatører og byggherrer garanti for at avløpssystemet holder tett.

KJ-MA er TG-merket med teknisk godkjenning fra SINTEF. Godkjenningen (SINTEF sertifisering 20346) omfatter rette rørlengder i ulike dimensjoner, bend, rørdeler og koblinger for gråvann inne i bygninger. 

 

SINTEF Teknisk Godkjenning er også dokumentasjon på at produktet ikke inneholder stoffer på A20-listen til BREEAM-NOR. Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter (CMR, PBT, vPvB), eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helse- eller miljøfarlige.

 

Sentralbord hverdager 0800 - 1500