INFO fra OSO – pågående utskiftning av elektrisk tilkobling

OSO har tidligere avdekket feil som i verste fall medfører fare for branntilløp i elektrisk tilkobling på beredere i SUPER SERIEN. OSO har informert om feilen i alle landets aviser flere ganger, og saken har vært omtalt i NRK Dagsrevyen og de fleste nettaviser. OSO har nådd en høy utskiftningsandel på over 65%.

Den aktuelle tilkoblingen ble fjernet fra produktene fom. 1. februar 2011. Produktene er NEMKO sertifisert.

OSO har tidligere besluttet å sende ut informasjon om saken til alle landets 2,25 mill. husstander pr. post. Opprinnelig skulle dette gjennomføres i august, men vi har klart å fremskynde dette til annen halvdel av juni måned.

Til orientering for våre VVS partnere vil informasjonen bli sendt ut i følgende tidsrom:

Pulje  Fylker Utsendelse
1 Oslo / Buskerud Uke 23
2 Vestfold / Telemark / Aust Agder / Vest Agder / Rogaland Uke 24
3 Hordaland / Sogn og Fjordane / Oppland / Møre og Romsdal Uke 25
4 Sør Trøndelag / Nord Trøndelag / Nordland / Troms / Finnmark Uke 25
5 Akershus / Hedmark / Østfold Uke 26

 

Vi vil understreke OSOs behov for å holde kontroll med alle henvendelser i denne viktige saken, ikke minst av hensyn til registrering av produkter og utbedringer. Vi håper og tror derfor at våre bransjekollegaer kan hjelpe oss med dette, og forholde seg på følgende måte ved henvendelser fra forbruker.

Opplys forbruker om at produktet er levert av OSO Hotwater og at alle henvendelser i saken må skje direkte til produsenten som følge av pågående informasjonskampanje. Nyttig informasjon som kan videreformidles:

- Registrering kan gjøres direkte på www.oso.no (fom. 10 juni), eller via e-post: ledning@oso.no

- Nødvendig informasjon: PRODUKTNR. / PRODUKSJONSNR. / NAVN / ADRESSE / TELEFONNR.

- Kontakt kan skje direkte til OSO på tlf. 32 25 65 20. Se for øvrig www.oso.no for mer informasjon.

Kunder med berørte produkter vil få tilsendt nytt ledningssett så snart som mulig. Utskiftningen av komponenten er svært enkel, og foretas lovlig av huseier på mindre enn 10 minutter. OSO bistår ved forespørsel fra forbruker, etter at denne har mottatt ledningssett. Vi organiserer da bistand via nærmeste rørleggerbedrift, basert på nærhet til kunden. Dette må imidlertid avtales mellom forbruker og OSO i forkant.

Hvis noen av våre installatørpartnere ønsker å få tilsendt ledningssett, vennligst ta kontakt med OSO.

Vi beklager på det sterkeste feilen og eventuelle ubeleiligheter for våre VVS partnere. Vi kan forsikre om at vi gjør alt for at våre felles kunder blir godt ivaretatt.

Vi er svært takknemlige for all støtte og hjelp fra VVS bransjen.

Med vennlig hilsen

Sigurd Braathen

 

FØLGENDE PRODUKTER ER BERØRT AV ADVARSELEN:

BEREDERTYPE PRODUKT NR PRODUKSJONS NR
Super S 120 – 2kW 800 0501 01/04/2010 - 31/01/2011
Super S 200 – 2kW 800 0502 01/04/2010 - 31/01/2011
Super S 300 – 3kW 800 0503 01/06/2009  31/12/2010
Super SE 200 – 2kW 800 0516 01/04/2010  31/01/2011
Super SX 150 – 2(+2)kW 800 0601 01/04/2010  31/01/2011
Super SX 200 – 3(+3)kW 800 0602 01/06/2009  31/12/2010
Super SX 300 – 3(+3)kW 800 0603 01/06/2009  31/12/2010
Super SC 150 – 3kW 800 0801 01/06/2009  31/12/2010
Super SC 200 – 3kW 800 0802 01/06/2009  31/12/2010
Super SC 300 – 3kW 800 0803 01/06/2009  31/12/2010

For å kontrollere om et produkt er berørt, se merkelapp på topp av berederen, under avtagbart, grått lokk.

Nødvendig info: PRODUKT NR., PRODUKSJONS NR., NAVN, ADRESSE og TELEFON NR. til ledning@oso.no

TIL INFORMASJON:
Det nye ledningssettet, benyttet fra 01/02/2011, er en forbedret løsning. Vi anbefaler derfor våre kunder med beredere i SUPER SERIEN, produsert 2006 – 2009 (altså før advarselsperioden), å skifte til det nye ledningssettet. OSO sender dette som en service til kunder som registrerer seg på www.oso.no (fra 10 juni).

Sentralbord hverdager 0800 - 1500