Hos oss kan du handle døgnet rundt

Vi gjør det enkelt for våre kunder å handle med oss – uansett når på døgnet. Heidenreich er opptatt av å tilpasse seg til kundens hverdag og sammen finne løsninger som gjør det enklere for kunden å handle. Et av områdene som Heidenreich ser det har vært endringer på er handlemønsteret, dvs når på døgnet er det kundene handler varer.

Vi har tatt en prat om dette med Salgssjef VVS i Heidenreich, Kai Johnsen om åpningstilbudet og hvilke endringer Heidenreich har iverksatt for å tilpasse sitt tilbud i forhold til handlemønsteret til kundene. Kai har over 10 års fartstid i Heidenreich og ennå flere år fra bransjen både på leverandør- og kundesiden. Han har derfor god oversikt over når på døgnet og hvordan kundene til Heidenreich ønsker å handle. Kai har ansvaret for både salgsorganisasjonen på VVS og alle 33 butikkene til Heidenreich.

 

Salgssjef VVS, Kai Johnsen

 

Vakttelefonordning 24/7

Heidenreich sine kunder får til stadighet henvendelser på hasteoppdrag utenom ordinær arbeidstid. Dette medfører naturlig nok også et behov for produkter utenom åpningstiden i Heidenreich sine butikker. Heidenreich har derfor en vakttelefonordning i sine butikker. Ordningen går i sin enkelthet ut på at utenom ordinær åpningstid i Heidenreich butikken så kan kunden ringe et vakttelefonnummer. Kunden kan så kjøre til avtalt Heidenreich butikk og få ut varene som han trenger. For denne tjenesten belastes kunden for et servicegebyr. Men på denne typen hastesaker så er våre kunders kunder villig til å betale ekstra for å få fikset et problem der og da. Samtidig som det å vente til neste dag kan medføre enorme kostnader for kundens kunde.

Oversikten over vakttelefonnummeret finner en under den enkelte butikk på Heidenreich sin nettside heidenreich.no. Vi vet også at noen kunder ringer direkte til sin kontaktperson i Heidenreich og får hjelp av denne utenom ordinær åpningstid. Dette er også en ekstra service som våre kunder setter stor pris på.

 

 

Endringer i åpningstidene på Heidenreich butikkene

De siste årene har Heidenreich sett at kundene flere steder satt i bilen og ventet utenfor når butikken skulle åpne kl. 07.00. Kai forteller at dette tok Heidenreich selvsagt tak i og mange av Heidenreich sine butikker åpner nå kl. 06.30.

Samtidig fortsetter Kai med at vi fikk også tilbakemeldinger om at vi stengte for tidlig. Derfor iverksatte vi i fjor en forsøksordning i bl.a butikken på Nyborg i Bergen og Haslevangen i Oslo. Heidenreich Nyborg har nå åpent kl. 06.00- 18.00 mandag- fredag, mens Haslevangen har utvidet åpningstid til kl. 18.00 mandag- torsdag. Så langt så har vi fått svært positive tilbakemeldinger fra kundene, så vi ser på dette for flere butikker og lokasjoner. Tilbakemeldingene fra kundene går på at de kommer seg raskere ut på anleggsadresser, unngår den værste køen gjennom byen og lengre åpningstider på ettermiddagen gjør at de kan handle inn det de trenger til neste dag på veien hjem.

 

Netthandel

Mange av Heidenreich sine kunder ser også fordelen med å kunne bestille varer når det best passer for de. Derfor er også netthandelen svært viktig for mange. Denne er åpen 24 timer i døgnet og med svært gode ordrestopptider så kan en i mange geografiske områder bestille varer utover ettermiddagen og få de levert tidlig neste morgen. Kai fremhever at dette er en service våre kunder setter svært stor pris på.

 

 

Kai avslutter med at vi opplever vekst i andelen av kunder og omsetningen som går via netthandelsløsningen, men samtidig øker vi også omsetningen i våre butikker. Våre butikker er et av våre viktigste konkurransefortrinn og vi satser på utviklingen av våre butikker. Både når det gjelder sortiment, fagkunnskap hos de som jobber i butikk og ikke minst servicenivå. Jeg er stolt av mine kollegaer i butikk og den jobben de gjør hver eneste dag. Og heldigvis så viser våre kundeundersøkelser at kundene våre også er svært fornøyd. Kai ønsker å fremheve en viktig satsning som vi har gjort i flere av våre butikker nå i vår – et nytt og oppgradert sortiment innen verktøy. Dette har vært et sterkt ønske hos våre kunder, og dermed har vi også fått på plass et helt nytt verktøy-konsept. Kai ønsker alle velkommen til våre butikker eller til å benytte en av Heidenreich sine andre handelsløsninger.

 

 

Sentralbord hverdager 0800 - 1500