1 600 profilrør levert til VA prosjekt i Frogn kommune

Heidenreich har i samarbeid med Haplast nylig levert 1600 store profilrør til et omfattende veiprosjekt i Frogn kommune. Entreprenør Knut Bjerke AS er ansvarlig for utbedring av fylkesveiene 82 og 156 samt bekkelukkingen i forbindelse med prosjektet i regi av Statens vegvesen.

 

Det har tatt lang tid før veiprosjektet Holtbråten – Tusse  ble realisert, noe som først og fremst skyldes de mange kulturminnene som ble oppdaget i forbindelse med den vedtatte reguleringsplanen. Et sted mellom  55 000 og 60 000 arkeologiske gjenstander måtte registreres før gravemaskinene fikk fritt spillerom! Men etter at veiprosjektet endelig startet har arbeidene gått nærmest knirkefritt i følge anleggsleder Stig Jørgensen i Knut Bjerke AS.

- Den eneste utfordringen vi hadde var at grunnforholdene ikke var helt optimale, men etter et tett samarbeide med Statens vegvesen fikk vi rettet på dette.

- Og det var ingen utfordringer med bekkelukkingen?

- Nei, men det som kanskje var litt spesielt er antallet og dimensjonen på rørene vi benyttet. Denne jobben besto i å lukke en flere hundre meter lang bekk, og vi benyttet hele 1 600 store profilrør til denne oppgaven, forteller Stig Jørgensen.

Haplast er spesialister på store profilrør

Rørene er produsert hos Haplast Furuflaten, en gammel Uponor fabrikk beliggende i Lyngen kommune i Troms. Haplast har spesialisert seg på produksjon av  store profilrør med diameter opptil Di 3.000mm. Selskapet har i 2014 investert i den nyeste KRAH teknologien og kan spesialtilvirke rør i alle SN klasser med bruk av PP slanger opptil Ø75mm. Dette gir vektbesparelser og god materialeutnyttelse. Rørene benyttes som rør til kulverter gjennom vei, bane og til bekkelukkinger

Godt samarbeid med Heidenreich

Det er viktig at logistikken fungerer på et veiprosjekt av denne størrelsen. Stig Jørgensen er fornøyd med hvordan Haplast og Heidenreich håndterte leveransen.

- Vi fikk samtlige rør levert i én forsendelse med båt fra Troms. Rørene ble losset like her borte ved Fagerstrand, og vi er meget godt fornøyd med leveransen fra Heidenreich. Lagringen foregikk på et jorde i tilknytning til veiprosjektet.  Vi har benyttet Heidenreich som leverandør på flere prosjekter og er meget godt fornøyd med leveranser og oppfølgning, sier Stig Jørgensen.  

Sentralbord hverdager 0800 - 1500