HEIDENREICH – VI ER I POSITIV UTVIKLING

Vi opererer i et marked i stadig endring, og vi Heidenreich forsøker stadig å forholde oss til disse endringene, samtidig som vi selvsagt er opptatt av å følge den strategien og kursen vi har valgt ut.

Som mange andre så blir vi ofte fokusert på det vi ikke har fått til eller ikke har rukket å gjøre. Derfor er det viktig å kunne ta en fot i bakken og reflektere også over alle de positive tingene som vi ser i vår organisasjon om dagen.

 

Det er mange ting vi er stolte av om dagen:

 

1. Etter tredje kvartal 2019 opplever Heidenreich kraftig vekst i omsetningen mange steder i landet, og spesielt på Østlandet.

2. Vi har stor fremgang på prosjektmarkedet.

3. Vi har styrket prosjektsatsingen i Oslo.

4. Vi rendyrker flere gode medarbeidere til å jobbe dedikert med prosjektgjennomføring sammen med våre store proffkunder.

5. Vi har aldri hatt så stor ordrereserve på prosjektsiden som vi har fått bare de siste månedene.

6. Vi har også stor fremgang på flere av VVS-kjedene, og mange av våre små og mellomstore kunder.

7. Vi fortsetter vår satsning på butikk

8. Hva våre kunder sier er viktig for oss

 

Hva mener vi så med de ulike punktene ovenfor:

1. Etter tredje kvartal 2019 opplever Heidenreich kraftig vekst i omsetningen mange steder i landet, og spesielt på Østlandet. Vi har et langstrakt land, og aktivitetsnivået i markedet varierer også fra de ulike stedene. Vi ser at vi lykkes mange steder, både på større og mindre prosjekt og på ordinært daglig vareplukk. Det skjer mye i de sentrale områdene, som bl.a Oslo, Bergen og Trondheim. Her er Heidenreich med som en sentral aktør. Men spesielt i området rundt Oslo skjer det mye spennende, og vi ser vi har en veldig positiv utvikling på Østlandet.

 

2. Vi har stor fremgang på prosjektmarkedet. Det har vært mange større prestisjeprodukter i Norge både i fjor og i år. Her har vi også levert til flere av disse, som f. eks The Hub i Oslo og Britannia i Trondheim. Men vi ser også at vi har levert til mange spennende VA- prosjekter i det ganske land, og vi har flere spennende prosjekter i pipelinen.

 

 

3. Vi har styrket prosjektsatsingen i Oslo.  

Vi har gjort endringer i vår organisasjon i Oslo, og vi har fortsatt endringer vi skal gjennomføre for å fortsette den positive utviklingen innen prosjekter i Oslo.

 

4.Vi rendyrker flere gode medarbeidere til å jobbe dedikert med prosjektgjennomføring sammen med våre store proffkunder.

Et tett og godt samarbeid med våre store proffkunder er viktig for at vi sammen skal klare å få prosjektleveringene. Her har vi jobbet godt sammen og dette skal vi fortsette med også videre fremover.

 

5. Vi har aldri hatt så stor ordrereserve på prosjektsiden som vi har fått bare de siste månedene. 

Den jobben vi har gjort sammen med våre store prosjektkunder i flere områder i Norge har gitt resultater – ikke bare på kort sikt men også på lengre sikt. Vi har aldri hatt så stor ordrereserve på prosjektsiden, som det vi har nå. Her ser vi at fremtidsrettet og tett samarbeid gir resultater både innen VVS- og VA- relaterte prosjekter.

 

6. Vi har også stor fremgang på flere av VVS-kjedene, og mange av våre små og mellomstore kunder.  

Som vi nevnte innledningsvis så opplever vi et marked i endring. Vi har nye kjedegrupperinger som VVS- Norden og VVS- Norge. Vi ser også bl.a på sosiale medier at våre ulike kunder diskuterer mye om nye salgskanaler og prisbilde. Det er derfor gledelig at vi ser positiv utvikling hos oss, både på VVS- kjede men ikke minst også på små og mellomstore kunder.

 

7. Vi fortsetter vår satsning på butikk

Det er gledelig at vi også opplever også sterk vekst i de fleste av butikkene våre rundt i landet. Det siste året har vi oppgradert mange av butikkene med bl.a bredere sortiment innenfor VVS og verktøy, samt at vi har fått nye og mer funksjonelle utsalgssteder i Trondheim, Ski og Finnsnes. Her har vi fått utrolig flotte tilbakemeldinger på vårt butikk- konsept. Disse nye butikkene og våre øvrige er vi svært stolte over. Til tross for at netthandel øker, ser vi at våre kunder setter stor pris på servicegraden vi har lokalt gjennom våre 31 butikker.

 

8. Hva våre kunder sier er viktig for oss

Vi har de siste årene gjennomført grundige kundeundersøkelser som entydig har vist at våre kunder er svært fornøyde med både leveringsdyktighet, varesortiment og fagkompetansen blant våre ansatte. Det er derfor svært hyggelig å konstatere at vi nå får uttelling for dette gjennom økt omsetning. Våre kunder er ærlige og gir oss også tilbakemeldinger på forbedringsområder. Dette er ting vi tar tak i og som vi så absolutt jobber med selv om endringene ikke oppfattes så raskt som en skulle ønske.

 

Vi takker alle våre gode kunder og samarbeidspartnere som er med oss på denne reisen. Det blir en hektisk avslutning på et spennende år. Og vi ser med glede og forventning frem til et nytt år om noen få måneder. I Heidenreich lykkes vi heller ikke uten at vi har en dedikert organisasjon, og i Team Heidenreich så er vi så absolutt klare for å fortsette å utvikle oss og å lykkes i markedet sammen med dere.

 

Sentralbord hverdager 0800 - 1500