Heidenreich leverer til Marthinsen & Duvholt prosjekt; Reservevannsledning mellom Frogner og Kløfta

Nedre Romerike Vannverk (NRV) og Ullensaker kommune skal bygge reservevannsledning mellom Frogner og Kløfta for å øke sikkerheten og kapasiteten i vannforsyningen.

 

Reservevannsledningen består av totalt ca 9 km landledning fordelt i flere entrepriser.

Marthinsen & Duvholt sin del av jobben omfatter arbeider med gravearbeider på siste del av strekningen som er ca 3,0 km. I tillegg kommer arbeider med tiltransportert underentreprenør for styrt boring, på ca 3,4 km (tilsammen fordelt på 2 parallelle borhull). Gardermobanen skal krysses to ganger og den totale grøfte traseen inklusiv boringene er på hele 4,65 km.

For de spesielt interesserte så er rørdimensjon 710 mm PE VL og 560 mm PE PSP  Kontraktsverdi ca 36 millioner.

Sentralbord hverdager 0700 - 1600