OVERVANNSHÅNDTERING - ER DU FORBEREDT?

Har du din lensepumpe klar til å hjelpe kundene dine?

Det er den tiden av året igjen. Det blir varmere og all snøen skal vekk. Store snømengder og hurtig smelting kan gi store utfordringer og gi store materielle skader.

Det er forskjellige problemer som kan oppstå ved store overvannsmengder. Ved kraftige regnskyll eller ekstrem snøsmelting kan ledningssystemet bli overbelastet. I uheldige situasjoner kan dette føre til at vann trenger inn i kjelleren gjennom sluk i gulvet og gjennom ulike avløpsinstallasjoner eller gjennom veggen via dreneringen.

Overvannet som renner av på overflaten kan iblant trenge inn i kjelleren gjennom kjellervinduer, garasjeinn­kjørsler, kjellerinnganger etc. For å unngå denne typen oversvømmelser, bør man hindre vann fra omliggende overflater å renne fram til huset. En løsning kan være å Installere en pumpe for overvannet som renner i nedkjørselen.

Det er selvfølgelig også situasjoner med ikke værrelatert oversvømmelser. Vann som strømmer ut fra en lekkende installasjon. Det kan for eksempel være en innvendig vannledning eller en oppvaskmaskin som er gått i stykker. Uansett hvordan oversvømmelsen oppstår, så trengs det en lensepumpe. Se oversikten over hvilke pumper som Heidenreich har lagerlagt. Vær forberedt og klar når situasjonen oppstår og kunden henvender seg til deg.

 

Grundfos Multibox B-CC7

Nrf nr. 9040795

Grundfos Multibox inneholder det du trenger når du skal tømme en oversvømt kjeller, eller andre steder hvor du vil fjerne vann i en fart. Den er klar på få minutter og er enkel å betjene. Med Unilift CC kan du pumpe vekk vann helt ned til en vannstand på 3 mm (ved å fjerne silen).

 

Multi-Box B-CC7 inneholder

 • 1 stk Grundfos Unilift CC7-pumpe med påmontert Storz-C kobling
 • 15 meter lenseslange med beskyttelseskappe
 • En ekstra Unilift CC-adapter, som passer til flere størrelser slanger
 • Vekt / størrelse på kassen: 13 kg / 55 x 37 x 37 cm

Tekniske data for en Unilift CC7

 • Maks løftehøyde 7 m
 • Maks vannmengde 10 m3/h
 • Væsketemperatur -0oC til +40oC (+70oC i korte perioder)
 • El ledning 5 m

 

UNILIFT KP 150 A-1

NRF nr. 9040752

Dykkpumpe til pumping av rent, ikke-aggressivt vann og lettere grått avløpsvann.

 • Maks. mengde, Q: 8 m3 /h
 • Maks. løftehøyde, H: 5 m
 • Medietemp.: 0° C til +50° C
 • Maks. partikkelstørrelse: ø10 mm
 • Materiale: Rustfritt stål

 

   Løftehøyde og trykklengde ved 2 m3/h i et DN32 rør

 

 

 

 

 

 

 

 

UNILIFT KP 250-A1

NRF nr. 9040754

 

Dykkpumpe til pumping av rent, ikke-aggressivt vann og lettere grått avløpsvann.

 • Maks. mengde, Q: 10 m3 /h
 • Maks. løftehøyde, H: 7,5 m
 • Medietemp.: 0° C til +50° C
 • Maks. partikkelstørrelse: ø10 mm
 • Materiale: Rustfritt stål

 

  Løftehøyde og trykklengde ved 2 m3/h i et DN32 rør

Sentralbord hverdager 0700 - 1600