Heidenreich endrer layout på faktura

Fra 1. mars 2016 endrer vi layout på våre fakturaer

Denne endringen får kun innvirkning for de som får tilsendt faktura pr. post og/eller pdf-versjon pr. Mail.

For de som skanner fakturaen får dette en innvirkning ved at noen av feltene som skannes må justeres til det nye oppsettet.

For de som har elektroniske fakturaer medfører dette ingen endringer.

Bildet underviser hvordan det nye oppsettet blir etter 1. mars 2016.

Her kan du laste ned  den nye fakturaen

 

Sentralbord hverdager 0800 - 1500