Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene

God vannhygiene er viktig, og bakteriell vekst i rørsystem kan få store konsekvenser.

Legionellabakterien er en av bakteriene som kan vokse i rørsystem, og gi sykdom hos mennesker som i verste fall kan føre til dødsfall. I høringsforslaget til TEK17, § 15-5. Innvendig vanninstallasjon, står det at installasjoner skal prosjekteres og utføres slik av god helse ivaretas ved at bakterievekst forebygges. Våre produkter hjelper deg å oppfylle disse kravene.

 

Sanipex
JRG Sanipex er det bredeste sortimentet på markedet, og muliggjør utallige praktiske løsninger. Systemet har alle nødvendige godkjenninger for det norske markedet. Takket være systemets unike konstruksjon, og høye gjennomstrømning, unngås innsnevringer, dødlommer og påfølgende bakterievekst.

 

Legiotherm
Termisk desinfeksjon er en kjent og effektiv måte å desinfisere rørsystemet på. Armaturjonsson tilbyr Legiotherm-systemet som gjør det lettere å gjennomføre termisk desinfeksjon, samtidig som desinfeksjonen blir dokumentert.

 

 

JRG CleanLine Kombi
JRG CleanLine Kombi, sikrer at ikke kalk, rust, sand eller andre partikler kommer inn i boligens rørsystemer som følge av reparasjoner eller feil på det offentlige nettet. Filteret kan også leveres med reduksjonsventil, og filteret fjerner uønskede partikler i vannet, reduserer risikoen for funksjonsfeil i maskiner og utstyr, og sikrer korrekt vanntrykk.

 

Legiostop
JRG LegioStop sikrer mot tilbakestrømning ved uventet trykkfall og hindrer forurensning i det offentlige ledningsnettet. Ventilen kan brukes som kontrollerbar hovedstoppekran, og skiller seg ut ved at spindelhuset er isolert fra vanngjennomstrømningen. Dette gir svært dårlig vekstforhold for bakterier, og forhindrer rustdannelse.

 

Jrgutherm 2T
Jrgutherm 2T er en termisk reguleringsventil som regulerer vannmengden på sirkulasjonsledningen.  Ventilen har to termostater slik at det ikke er behov for by-pass forbi ventilen under termisk desinfisering. Den ene temperaturen stilles inn på ønsket temperatur for daglig drift, den andre temperaturen for termisk desinfisering. I tillegg til å få desinfisert ventilen, vil du under den daglige driften spare oppvarmingskostnader ved at sirkulasjonen kun vil gå gjennom blandeventilen, ikke oppvarmingskilden dersom temperaturen er over ønsket sirkulasjonstemperatur.

 

Risikovurdering
I forskriften om miljørettet helsevern stilles det krav til at det gjennomføres en risikovurdering for innretninger som direkte eller indirekte kan spre Legionella. Armaturjonsson kan hjelpe deg med å tilfredsstille kravene gitt i forskrift om miljørettet helsevern. Vi hjelper deg å utføre risikovurdering og legionellakontroll.

Sentralbord hverdager 0800 - 1500