EHF faktura (elektronisk faktura) nå også med PDF- vedlegg

Vi har i flere år tilbudt våre kunder muligheten til å motta fakturaer elektronisk. Dette er både tidsbesparende, kostnadsbesparende og svært praktisk. Samtidig så har flere av våre kunder etterspurt muligheten til også å få kopi av fakturaen pr. pdf. Og det er med glede vi nå kan tilby dette.

Så når du mottar din EHF faktura fra oss neste gang så vil PDF vedlegget følge med sammen med EHF filen. Enkelt og praktisk for deg.

Hva er egentlig en EHF-faktura?
EHF er en forkortelse for Elektronisk HandelsFormat og er bl.a. statens format for elektronisk fakturering. Det å motta og sende Send EHF-faktura like enkelt som papir- og epostfaktura.

EHF (Elektronisk HandelsFormat) er en norsk tilpasning til et felleseuropeisk fakturaformat. Det benyttes av statlige, kommunale og private virksomheter for mottak av regninger.

En EHF faktura er en elektronisk regning som sendes direkte fra avsenders til mottakers økonomisystem. Da den mottas og leses automatisk er du trygg på at den kommer raskt frem til riktig mottaker. Svært praktisk og enkelt for deg som mottaker.

Hvordan motta en EHF-faktura fra Heidenreich?
For å motta en elektronisk faktura fra oss må du være medlem av ELMA registeret. Er du medlem, gi beskjed til din kontaktperson hos oss. Kontaktinformasjon om din nærmeste avdeling finner du her:

Du kan selvsagt også sende oss en mail til: ITkunde@heidenreich.no.

 

Sentralbord hverdager 0800 - 1500