Bjørn Moen - Heidenreichs nye administrerende direktør

Heidenreichs nye administrerende direktør Bjørn Moen er kommet godt i gang, og har brukt de første ukene til å besøke kolleger og kunder. – En hektisk start hvor jeg har fått bekreftet god stemning og optimisme i vår egen organisasjon.

Bjørn overtok etter Bård Samstad 1. september, men har lang fartstid i Heidenreich fra stillingen som CFO. Han har jobbet tett med tidligere administrerende direktør Bård Samstad og den øvrige organisasjonen, og han har derfor god innsikt og kunnskap om alle prosesser i selskapet. Noe som også gir han tyngde til de avgjørelsene han må gjennomføre nå i starten. Bjørn lang erfaring fra bransjen, også før Heidenreich. Han har jobbet både hos Ahlsell og ikke minst mange års erfaring fra ulike oppgaver hos Rørkjøp.

Selv om Bjørn har økonomisk bakgrunn, er han tydelig på at han ikke kun vil ha fokus på kostnader.
- Heidenreich har alltid vært en salgs- og markedsstyrt logistikkbedrift. Mitt hovedfokus vil være å styrke vår posisjon i markedet ved å satse enda mer på oppsøkende salg, kundepleie, løsninger og kompetanse. Vi kommer ikke til å snu kunde- og markedsfokuset for å spare penger, understreker Heidenreichs nye toppsjef.

 

 

 

Hvordan få mer ut av hver krone!
Bjørn er tydelig på at han vil bruke sin økonomiske kompetanse for å styrke bedriften, og vi må snu hver krone flere ganger innen den brukes. I tillegg må vi fortsette jobben med å se på hvordan vi praktiserer tilleggstjenester.
- Vi opplever at marginene for grossistleddet stadig går ned på grunn av økt konkurranse, flinke håndverkere som presser oss pris og vil ha stadig bedre betingelser. Som en motvekt til det, er vi nødt til å ta oss betalt for tjenester vi utfører.

- Skal du kaste avfall hos oss, så kan det være en tjeneste vi må ta oss betalt for i fremtiden. Skal vi hjelpe deg med rådgivningstjenester, har også det en pris. Dette er i dag innbakt i totalen, men kan være at endres i fremtiden.

Riktig vare til riktig tid – på rett sted.
Selv om VVS- og VA-bransjen er i stor endring, er ikke Bjørn i tvil om at grossistene vil spille en viktig rolle for bransjene også i årene framover. - Vi kjøper inn, lagerfører og leverer et enormt mangfold av varer hver dag til kundene. Vi flytter varer raskt og med presisjon, og vi tilbyr en tjeneste som er helt nødvendig for at det skal gå rundt der ute. Det er hovedessensen i vår rolle, og jeg ser ikke for meg at det blir store endringer på akkurat det området. Selv om vi har aktører som Megaflis, direkteleverandører som tar en del av kaka, så snakker vi også om så store volumer og geografiske avstander at man må ha et så velsmurt maskineri som vi har for å kunne få ut riktige varer til riktig tid.

Kompetanse er en nøkkelfaktor. 
Når det gjelder kompetanse, er han derimot klar på at også grossistleddet må henge med.
- Vi har ansatt gode fagfolk på de ulike områdene, men handelskompetanse innen elektronisk handel, optimalisering av logistikken, drive mest mulig rasjonelt osv, må vi som grossist bli enda bedre på. Vi må rett og slett bli gode på å jobbe effektivt, slik at det er mulig å tjene penger.
- Det handler ikke bare om å bestille varer på et nettbrett og hvordan vi følger opp fakturaen; det handler om hvordan vi samhandler digitalt gjennom hele næringskjeden. Her ligger vi som bransje et stykke bak en del andre bransjer. Det vi ser, er at våre kunder og leverandører som er langt framme på digital handel har noen fortrinn. Vi ser at andelen elektronisk handel øker for hvert år, og det er en gryende revolusjon innen dette området når neste generasjon kommer opp. Vi som bransje må derfor bli bedre til å tenke digital jobbing gjennom hele livsløpet til varen, og der er vi ikke gode nok ennå.
Han påpeker samtidig at vi som grossist må håndtere alt fra de mest avanserte prosjektkundene som i prinsipp bestiller alt på nett, til mindre aktører som ikke er på den arenaen i det hele tatt. - Det gjør at vi må ha et voldsomt bredt tjenestespekter innenfor de ulike standardene.

Handel er uansett med mennesker – ikke maskiner!
Selv om digitaliseringen er økende, vil fortsatt mennesker handle av mennesker. Vi ønsker å snakke med mennesker i andre enden som kan gi råd og håndtere det som etterspørres. Derfor er det det våre ansatte som sitter i nøkkelrollen, som er avgjørende om man velger den ene eller den andre grossisten.
- Grossistene er såpass like på mange områder, som tilgjengelighet, vareutvalg osv. Folkene hos oss utgjør derfor en forskjell, og akkurat der føler jeg at vi er svært gode. Vi har flinke folk som tar imot kunden på en god måte, og som har nødvendig kompetanse. Med 300 ansatte, har vi muskler samtidig som vi er små nok til at vi har nærhet og eierskap.
- Kompetanse er et stor del av personalbudsjettet, og vil nok være økende framover. I tillegg har vi et bra utbygd distribusjonsnett og gode logistikktjenester, som i sum gir et veldig bra tjenestetilbud til våre kunder. Vi får da også mange tilbakemeldinger fra våre kunder om at de er fornøyde.

Prisstrukturen i bransjen.
Når det gjelder bonusordninger som skjuler det reelle prisbildet, er Bjørn enig i diskusjonene som har vært at det kan være vanskelig å vite hva varen faktisk koster for kunden. Men sier det er vaskelig å komme utenom bonuser i det profesjonelle markedet fordi både kjeder og større kunder ønsker en slik prismodell. Vi er klare for forandring, men da må også kundene våre være det.
- Jeg er enig i at vi bør ha mer gjennomsiktighet hvordan vi priser varene våre. Spesielt på konsumentsiden på synlige varer, kan prisbildet være konstruert opp av masse bonuser, som gjør det vanskelig å se hva de egentlig koster. Jeg tror nok at bransjen således tjener på å bevege seg bort fra det, men samtidig er det som sagt krefter på den profesjonelle siden som holder på det. Derfor er det per i dag vanskelig å komme utenom. - Det vi derimot må bli flinkere til, er å kalkulere, slik at vi selger til riktig pris.

Ser lyst på fremtiden.
Både bransjen og vi som selskap står ovenfor flere utfordringen. Vår jobb som grossist er å være god til å tilpasse oss stadige endringer i markedet, og med det være den mest attraktive samarbeidspartneren. Om verden går i den retningen at kjeder slår seg sammen og blir stadig sterkere, eller andre endringer så er Bjørn klar på at vår jobb er å være tilgjengelig for dem - ikke sitte å klage på utviklingen. Jeg har en fantastisk organisasjonen med kompetente og serviceinnstilte kollegaer med meg, så vi er klare for å brette opp ermene også videre fremover.

Jeg er stolt over å lede TEAM Heidenreich.

Sentralbord hverdager 0800 - 1500