2016 ble et rekordår for Heidenreich!

Vi kan på mange måter si at 2016 ble et rekordår for oss i Heidenreich: 1,3 milliarder i omsetning og et driftsresultat på 28,4 millioner. Administrerende direktør Bård Samstad, sammen med resten av organisasjonen gleder seg selvsagt over rekordtall, og ikke minst for utviklingen så langt i 2017 som er god.

2016 resultatene
Sammenlignet med 2015 økte vi omsetningen med 8 prosent – til 1.355 millioner.Driftsresultatet målt i kroner er også rekord: 28,4 millioner kroner og er en tredobling fra 2015.Heidenreich kan uansett ikke ligge på latsiden. Det er en tøff konkurranse mellom grossistene og marginene er små sier Bård Samstad.

Store muligheter i VA

VA og VVS er de store volummarkedene. Mulighetene for VA framover er veldig store. Mer ekstremvær og et betydelig etterslep på vedlikehold og utskifting av det offentlige ledningsnettet betyr store investeringer. I tillegg kommer en rekke store anleggsprosjekter.

Samstad mener selskapet har store muligheter for å vokse både på VA og VVS. I tillegg vil vi utvide satsingen på nærliggende markedssegmenter. Det kan også skje gjennom oppkjøp av andre selskaper, sier Samstad.

Fra 1. mars 2017 ble også VA skilt ut som eget forretningsområde med Morten Lerengen som leder.

Sentralbord hverdager 0700 - 1600